current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país
translation missing: core_choose_country

Certificació SA 8000

Certificació SA 8000

La certificació del seu compromís social

La certificació per tercera part d'un sistema de gestió que permet demostrar la seva implicació en el seu entorn social a través d'una gestió ètica i socialment responsable, respectant els drets humans. Demostri la seva responsabilitat social amb la certificació SA 8000: la norma sobre responsabilitat social. Aquesta certificació reforçarà la seva responsabilitat social corporativa (CSR), i incrementarà la confiança en la seva empresa entre els empleats, clients i el públic en general.

Disposicions sobre Salut i Seguretat en el Treball i gestió ètica de la norma SA 8000

La Norma SA 8000 és l'estàndard internacional per a sistemes de gestió de responsabilitat social. Va ser creada per Social Accountability International (SAI), que és una organització sense ànim de lucre dedicada al desenvolupament, la implementació i el control de normes de responsabilitat social verificables. El compliment de la Norma SA 8000 implica el respecte per part de l'empresa de la Declaració Universal dels Drets Humans, de les Convencions de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen (no utilitzarà ni recolzarà l'ús de treball infantil), l'eliminació de tota forma de Discriminació contra la Dona i el respecte de les Convencions i Recomanacions de l'Organització Internacional de Treball (OIT):

 • Prohibició de mà d'obra infantil o obligada
 • Sense discriminació amb motiu de la raça, gènere o religió
 • Dret de lliure associació, organització en sindicats i implicació en negociacions sobre el conveni
 • Compromís d'un període de treball màxim de 48 hores a la setmana, amb un dia lliure
 • Garantia d'un salari mínim
 • Compromís de demanar i introduir condicions de treball adequades
 • Millora sistemàtica de les condicions de treball
 • Documentació a través de la certificació externa

Beneficis

La certificació SA 8000 de TÜV Rheinland li permet:

 • Millorar la imatge de l'empresa
 • Crear confiança entre els seus socis i la societat en general
 • Garantir l'harmonia social a les seves instal.lacions de producció
 • Millorar la productivitat a través de la generació de satisfacció, lleialtat, compromís i motivació de les múltiples parts interessades.
 • Donar suport a la sostenibilitat del negoci
 • Guanyar avantatges competitius importants sobre empreses que no assumeixen un enfocament ètic

Sis passos per aconseguir més seguretat i salut en el treball i gestió ètica i responsable

1. Auditoria preliminar (opcional)
Els auditors fan una auditoria preliminar per determinar si en la seva empresa ja s'ha aplicat qualsevol requisit associat amb aquesta norma i, en cas afirmatiu, quines.

2. Auditoria de certificació-Etapa I
Avaluació del sistema de gestió i revisió de la seva documentació, estat i grau de comprensió dels requisits de la norma SA 8000.

3. Auditoria de certificació-Etapa II
Avaluació de la implementació, inclosa l'eficàcia.
Informe final amb presa de decisió

4. Emissió del certificat
Una vegada que s'hagin complert tots els criteris, la seva empresa rebrà el certificat, en el qual es posarà de manifest la implementació del seu sistemes de gestió i la conformitat amb els requisits socials de la norma SA 8000.

5. Auditories de seguiment
Les nostres auditories anuals de seguiment l'ajudaran a optimitzar contínuament les seves condicions de treball.

6. Renovació de la certificació
L'auditoria de renovació es porta a terme transcorreguts tres anys, i l'ajudarà a desenvolupar processos de millora continus. Això posarà de manifest el seu compromís a llarg termini amb les condicions de treball justes des d'un punt de vista social davant socis i clients.

Moviment constant cap a una estratègia integrada

Pot integrar la norma SA 8000 en sistemes ja existents de gestió de qualitat o de seguretat i Salut en el Treball. Per documentar tant les seves responsabilitats mediambientals com de tipus humanitari, pot combinar la norma SA 8000 amb la gestió mediambiental certificada, d'acord amb les normes ISO 14001 o EMAS. TÜV Rheinland es troba acreditat per a la certificació segons la norma SA 8000 davant el SAI - Social Accontability Internacional - i els seus auditors estan qualificats segons les pautes d'aquesta institució.

Altres serveis d'interès

Certificació Model Empresa Saludable

Això també pot interessar-vos

Certificació OHSAS 18001

Certificació OHSAS 18001

OHSAS 18001: Salut i seguretat ocupacional certificada per un organisme acreditat

més

Certificació segons la norma ISO 14001

Certificació segons la norma ISO 14001

Certifiqui el seu sistema de gestió ambiental ISO 14001 amb TÜV Rheinland

més

Sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001

Sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001

Augmenti l’eficiència i fomenti la confiança mitjançant un sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001.

més

Verificació EMAS

Verificació EMAS

El sistema de gestió ambiental (SGA) de la Unió Europea

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment