current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país
translation missing: core_choose_country

Certificació EN/AS 9100

Certificació EN/AS 9100

Garantia de qualitat en el sector aeroespacial

La seguretat, qualitat i fiabilitat són aspectes essencials en el sector de l'aviació, l'espacial o el de defensa. Per assegurar que totes les parts involucrades compleixin els requisits de qualitat, la sèrie de normes EN/ES 9100 aglutina totes les àrees de la indústria aeroespacial; desenvolupament, fabricació, manteniment, comercialització i distribució.

Una vegada obtinguda la certificació EN 9100, 9110 o 9120, la vostra empresa estarà inscrita a la base de dades OASIS (Online Aerospace Supplier Information System) de l'International Aerospace Quality Group (IAQG). Aquest registre és obligatori per a proveïdors i empreses de serveis, sent al seu torn un magnífica carta de presentació per a aquelles organitzacions que vulguin oferir els seus productes i/o serveis als principals fabricants a nivell internacional. A més, proporciona una base adequada a l'hora de complir amb els alts nivells de qualitat que es requereixen en el sector, i al mateix temps, permet establir un sistema de gestió de qualitat que millora de forma continuada els processos i la qualitat dels productes a llarg termini.

La nova norma EN/AS 9100:2016

La norma EN/ES 9100 ha estat revisada, essent adaptada a la nova estructura i requisits de la norma ISO 9001:2015 , entre s'altres aspectes rellevants. La nova versió de la norma EN/ES 9100 s'ha dissenyat per tenir en compte les necessitats actuals de les parts Interessades del món aeroespacial, d'aviació i de defensa. A més, han estat incorporats tots els aclariments sol·licitats per IAQG des de l'última revisió.

La nova norma EN/AS 9100:2016 es va publicar el 20 de setembre de 2016. Això es tradueix en un període més curt de transició, ja que la data de caducitat de la norma ISO 9001 es manté igual; el 14/09/2018. International Aerospace Quality Group (IAQG) recomana, per tant, una adaptació ràpida a la norma ISO 9001:2015.

IAQG ha determinat també que, a partir del 15/06/2017, totes les auditories s'han de dur a terme en base de la nova sèrie de normes EN 9100:2016. Per primera vegada, aquest transvasament es realitzarà en el marc d'una auditoria anomenada de transició. Aquestes auditories de transició s'estableixen en el document Supplemental Rule (SR) 003 , disponible per a tots els interessats i publicat a la pàgina web principal de l'IAQG.

Normes de la sèrie EN 9100

Certificació EN / ES 9100 per al disseny, desenvolupament, fabricació i activitats amb suport posterior al lliurament.
Certificació EN / ES 9110per a operacions de manteniment, reparació i revisió de productes per a aviació, espai i defensa.
Certificació EN / ES 9120per distribuïdors que distribueixen peces, materials i acoblaments dins del sector d'aviació, espai i defensa.

El nivell més alt de seguretat per a tots els sectors

Un sistema de gestió de qualitat EN 9100, EN 9110 O EN 9120 afecta tots els processos que integren empresa a fi de garantir els següents aspectes:

 • Funcionalitat del producte i la correcta gestió de la configuració al llarg de tot el procés.
 • Identificació i estricte control d'aquells aspectes que puguin afectar la funcionalitat present o futura.
 • Planificació i gestió de tots els riscos en l'assoliment dels requisits aplicables.
 • Compliment dels terminis de lliurament.

La certificació TÜV Rheinland segons EN 9100 us permetrà:

Una certificació TÜV Rheinland segons EN 9100 us permetrà:

 • Guanyar confiança i sumar-vos a normes internacionals.
 • Millorar l'enfocament cap als clients de la vostrA empresa, augmentant el nivell de satisfacció d'aquests.
 • Garantir la qualitat i millorar la posició competitiva.
 • Millorar l'eficàcia dins la vostra empresa.
 • Ajustar-se als requisits del sector aeroespacial internacional.

Els nostres experts estaran encantats de proporcionar-vos més informació sobre la certificació segons la sèrie de normes EN/ES 9100. Contacteu-nos.

Només sis passos per aconseguir una millora qualitativa en el sector aeronàutic

1. Pre-Auditoria (Voluntària)
Els auditors fan una auditoria preliminar per determinar fins a quin punt els seus processos ja s'ajusten als requisits de l'especificació.

2. Auditoria de certificació-Etapa I
avaluació del sistema de gestió i revisió de la seva documentació, estat i grau de comprensió dels requisits de la norma.

3. Auditoria de certificació Etapa II

 • Avaluació de la implementació, inclosa l'eficàcia.
 • Informe final amb presa de decisió.

4. Emissió del certificat
Una vegada que s'hagin complert tots els criteris, la seva empresa rebrà el certificat, en el qual es posarà de manifest la implementació del seu sistema de gestió i la conformitat amb l'especificació.

5. Auditories de seguiment
Les nostres auditories anuals de seguiment l'ajudaran a optimitzar els seus processos de forma contínua.

6. Renovació de la certificació
L'auditoria de renovació es porta a terme transcorreguts tres anys, i l'ajudarà a desenvolupar processos de millora continus. Això posarà de manifest el seu compromís a llarg termini amb la qualitat davant els seus socis i clients.

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Això també pot interessar-vos

Sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001

Sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001

Augmenti l’eficiència i fomenti la confiança mitjançant un sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001.

més

Pàgines de serveis visitades recentment