current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país
translation missing: core_choose_country

Certificacions per al transport ferroviari

Certificacions per al transport ferroviari – TÜV Rheinland

Qualitat avaluada amb certificacions per al transport ferroviari

Us agradaria documentar el compliment dels seus processos i sistemes de gestió en l’àmbit del trànsit ferroviari segons criteris d’avaluació internacionalment reconeguts per a reforçar la confiança dels vostres socis i clients?

Us ajudem amb auditories i certificacions per al manteniment i servei del material rodant, així com per al control de la qualitat en la producció.

Els nostres experts acompanyen els fabricants ferroviaris i de productes de trànsit, des de la fase de desenvolupament i assajos fins a l'aplicació completa, per avaluar el compliment de les normes de qualitat de la indústria.

Donem assistència als proveïdors de serveis i als operadors dels sistemes ferroviaris en la definició, la introducció, els assajos i la supervisió dels processos i en el manteniment i servei del material rodant.

Les nostres avaluacions, inspeccions i auditories es realitzen d'acord amb les directives i normatives de la UE, les normes europees (EN) i internacionals (ISO/IEC) i les normes de la indústria (IRIS d'UNIFE).

Contacteu-nos per obtenir una oferta personalitzada dels nostres experts!

Millorar la confiança amb certificacions del transport ferroviari

Auditories i certificacions - trànsit ferroviari
Avantatges de les nostres auditories i certificacions del trànsit

Les nostres certificacions de trànsit ferroviari documenten el vostre compliment de la normativa legal, el reglament i les normes de la indústria.

Utilitzeu els nostres mètodes contrastats d’auditories per al disseny, l’optimització i la supervisió dels seus processos, perquè la base d'una certificació satisfactòria del trànsit ferroviari és una documentació transparent i uns processos fiables.

Podreu reforçar la confiança dels seus clients finals i accedir al mercat amb productes prèviament qualificats. Aquestes són condicions prèvies importants per reforçar i millorar la vostra posició en el mercat europeu.

Els nostres serveis per a certificacions de trànsit ferroviari

Implementem les nostres auditories i certificacions per al trànsit ferroviari en diverses etapes que s’apliquen de forma combinada i durant tot el projecte:

  • Examen de la sol·licitud de certificació
  • Planificació de l’auditoria/certificació (requisits, abast, continguts, instal·lacions i documents)
  • Execució del pla d’auditoria per a la primera auditoria
  • Realització de la primera auditoria (verificació de la documentació i inspeccions a les instal·lacions, entrevistes)
  • Presentació i comunicació dels resultats (alteracions, recomanacions/mesures)
  • Execució del respectiu informe d’auditoria
  • Emissió de la certificació corresponent
  • Planificació i realització de l’auditoria de control (basada en: informes d’auditoria i plans d’acció)
  • Planificació i realització de l’auditoria de recertificació

Sota demanda, també podem incloure-hi auditories preliminars en el procés i realitzar auditories quan sigui necessari. Els nostres auditors principals asseguren que es segueixen els processos i la programació.

Gran experiència i un plantejament basat en solucions per a les vostres auditories i certificacions

L’auditoria i la certificació per a processos i gestió de sistemes formen part del nostre negoci principal. Són realitzades per un equip d’auditors amb gran experiència en el sector ferroviari europeu i internacional. Els amples coneixements de les operacions ferroviàries i de la producció de vehicles ferroviaris ens permeten avaluar els processos de servei i el manteniment.

Com a soci internacional actiu, us ajudarem a aconseguir la certificació necessària per al trànsit ferroviari. Ens basem en els nostres mètodes econòmics i contrastats basats en solucions, i en un processament eficaç i puntual. Tenim una àmplia experiència en la indústria, experiència global en projectes i una gran competència tècnica que ens satisfà poder-la aplicar per al vostre benefici.

Contacteu amb nosaltres ara mateix per a obtenir més informació sobre les certificacions de tràfic ferroviari!

Més informació sobre les certificacions de transport ferroviari

pdf Certificat acreditatiu – United Kingdom Accreditation Service 225 KB Descàrregues

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment