current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Calçat i Productes de Cuir

Calçat i Productes de Cuir

Confort garantit

La qualitat i la comoditat són factors molt importants que els seus clients tenen en compte a l'hora d'adquirir roba de cuir i calçat. Per sobre d'això, esperen a més que la seva empresa pugui oferir productes lliures de toxines i amb aquest fi, portem a terme auditories de químics i de qualitat de conformitat amb les normes nacionals i internacionals. Les nostres proves inclouen si el material destenyeix, la prova de fregat i la impermeabilitat. També revisem la durabilitat de les soles de les sabates - per garantir als seus clients que estan millor protegits contra els peus mullats, fins i tot amb el pitjor clima.

Resum de beneficis

El segell d'auditoria internacionalment reconegut de TÜV Rheinland l'ajuda a:

 • Millorar la seva posició en el mercat amb productes comprovats
 • Documentar el compliment dels requisits legals a través d'un institut independent
 • Comunicar seu alt estàndard de qualitat
 • Augmentar la confiança dels seus clients en els seus productes
 • Millorar la confiança en la qualitat i la seguretat dels seus productes

Informació general dels nostres serveis

Anàlisi de Toxines

 • Tints azo i colorants
 • Pentaclorofenol (PCP)
 • Crom VI
 • Cadmi
 • Níquel
 • Tints o colorants lergènics
 • Metalls pesants
 • Pesticides
 • Plastificants
 • Hidrocarburs aromàtics policíclics, HAP (per directiva alemanya)
 • Antinòmies
 • Química organotin, Hidrur de tributilestany

Auditories físiques i capacitat de servei

 • Solidesa del color
 • Resistència a l'aigua
 • (Semi) impermeabilitat
 • Mida de calçat i longitud de la sola interior
 • Abrasió de la sola per caminar

Inspecció

 • NCA - Nivell Acceptable de Qualitat (UNE-EN 66020-1)
 • IPP - Inspecció de Pre-Producció
 • IPI - Inspecció de Producció Inicial
 • DPI - Durant la Producció Inspecció
 • IAF - Inspecció a l'atzar Final

Això també pot interessar-vos

Marcatge CE

Marcatge CE

Transparència i seguretat en els mercats europeus

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment