current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Avaluació del Cicle de Vida i la Empremta de Carboni

Avaluació del Cicle de Vida i la Empremta de Carboni

Posi la seva sostenibilitat a prova

Cada dia un major nombre de persones pren la conscient decisió de ser ecològics en tots els aspectes, des d'aliments a articles per a la llar. Uneix-si a la resta de la gent i posi a prova la sostenibilitat dels seus productes. Com una tercera part neutral, des de TÜV Rheinland els nostres experts l'ajudaran a dur a terme una avaluació del cicle de vida d'acord a les normes UNE EN ISO 14040 i 14044. L'avaluació del cicle de vida (ACV) traça l'impacte ambiental de totes les fases de la vida del seu producte, des de les matèries primeres a la gestió de residus. Examinem l'energia i el consum de recursos, les emissions a l'aire i a l'aigua, les deixalles accidentals, la toxicitat i el potencial de risc.

Comparar i estar al capdavant

Com a part de la seva avaluació del cicle de vida, també determinarem la empremta de carboni del producte (PCF). Aquesta "empremta" indica el nombre d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que el seu producte va generar durant tota la seva vida. Aprofiti l'ocasió per millorar la seva posició en el mercat amb un resultat favorable de l'avaluació del cicle de vida. Només li pot beneficiar a vostè, i a la terra.

Resum de beneficis

L'avaluació del cicle de vida del producte (ACV) i la empremta de carboni determinades pels experts de TÜV Rheinland l'ajudaran a:

 • Identificar i reduir el potencial impacte ambiental del producte
 • Retallar costos mitjançant l'estalvi d'energia i del consum de matèries primeres
 • Millorar la comercialització en sentir més segur amb el seu producte
 • Fomentar la confiança del consumidor en la qualitat i seguretat dels seus productes
 • Obtenir una eina de processos i optimització de productes
 • Diferenciar-se de la competència

El nostre enfocament

Portarem a terme la seva ACV segons les normes UNE EN ISO 14040 i 14044:2006. L'avaluació consta de quatre fases:

Àmbit d'aplicació
Treballarem junts per definir el seu objectiu i l'abast de l'avaluació.

Anàlisi d'inventari
Per a l'anàlisi d'inventari del cicle de vida, recompilarem un registre de totes les dades d'entrada i sortida.

Avaluació d'impacte
En l'etapa d'avaluació d'impacte, la informació addicional com l'impacte ambiental s'introdueix en l'equació, el que serveix de base per a la quarta i última fase.

Avaluació
Després del període de proves, es comenten i resumeixen les conclusions i a continuació rebrà un informe dels resultats. Per certificar l'estudi, s'ha de verificar la metodologia i les dades resultants, al que li segueix l'anomenat "examen crític", un examen acurat d'acord amb les normes UNE EN ISO 14040 o 14044. Si els resultats són favorables, rebrà el seu certificat.

Les nostres proves es basen en

 • UNE EN ISO 14040
 • UNE EN ISO 14044
 • UNE EN ISO 14045
 • UNE EN ISO 14064
 • PAS 2050
 • Protocol de gasos d'efecte hivernacle
 • UNE EN 16258
 • ISO/DIS 14046

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment