current language
Romania disponibil în următoarele limbi:
sau selectați site-ul dvs. TÜV Rheinland
translation missing: core_choose_country

Certificare acreditată a personalului

Formarea auditorilor IRCA și certificate acreditate pentru personal

Recunoaștere națională și internațională prin certificatele noastre acreditate pentru personal

Doriți să le demonstrați partenerilor de afaceri, angajatorilor și clienților dvs. că abilitățile și cunoștințele dvs. profesionale satisfac cele mai înalte standarde?

Beneficiați de procedura noastră de certificare acreditată, în cadrul căreia experții noștri confirmă și documentează cunoștințele dvs. de specialitate în mod obiectiv și independent. Un certificat în conformitate cu DIN EN ISO/IEC 17024 vă oferă un avantaj competitiv.

Vă ajutăm să vă faceți publice cunoștințele de specialitate documentate prin intermediul platformei noastre online, Certipedia.

Numele dvs. va fi înscris în registrul nostru și veți beneficia de oportunitățile de promovare oferite de marca noastră de certificare individuală TÜV.

Expresia „Calificare certificată în conformitate cu ISO/IEC 17024” confirmă faptul că un candidat a fost examinat de un organism de certificare a personalului acreditat în conformitate cu acest standard.

În cadrul procedurii noastre de certificare a personalului acreditată, PersCert TÜV este supervizat de organisme autorizate.

Dobândiți acum certificarea acreditată a personalului de la noi!

Recunoaștere durabilă cu ajutorul certificării noastre acreditate

Acreditarea DAkkS

Acreditarea DAkkS

PersCert TÜV este acreditat de DAkkS, organismul german de acreditare, în domeniile calității (specialiști în managementul calității), siguranței (personal specializat în mediul înconjurător, sănătate și siguranță) și în sectorul feroviar (specialiști în sectorul feroviar în conformitate cu ISO/IEC 17024).

Regăsiți certificatul nostru de acreditare în vigoare aici.

Certificarea noastră acreditată a personalului satisface cele mai înalte standarde în materie de neutralitate, independență, competență și durabilitate a procedurilor de examinare.

Certificarea acreditată a personalului este larg recunoscută la nivel național și internațional.

Prezentarea generală a certificărilor acreditate

Certificarea acreditată a personalului în domeniul calității (specialiști în managementul calității)

Specialiștii în managementul calității formați în conformitate cu liniile directoare ale TÜV sunt examinați și certificați de PersCert TÜV, un organism de certificare, în următoarele specializări:

 • Reprezentant al managementului pentru calitate (TÜV)
 • Manager de calitate (TÜV)
 • Auditor în domeniul calității (TÜV)

O certificare TÜV este o dovadă a cunoștințelor de specialitate larg recunoscută în sectorul industriei și serviciilor.

Certificarea se acordă în conformitate cu liniile directoare ale TÜV, care se bazează pe cerințele EOQ și sunt recunoscute de DAkkS. Certificatele acreditate acordate de PersCert TÜV sunt o dovadă foarte apreciată a calificării. Acestea asigură acces la funcții de conducere în cadrul organizațiilor, inclusiv până la nivelul de auditor în cadrul unui organism de certificare.

Înainte de a obține o certificare în managementul calității, participanții trebuie mai întâi să se pregătească pentru examenul PersCert prin intermediul unui curs organizat de TÜV Rheinland Akademie sau de unul dintre deținătorii de licențe din partea acestuia. Ca cerință de admitere pentru certificarea personalului, deținătorii certificărilor trebuie să își fi dovedit cunoștințele de specialitate printr-un examen organizat de PersCert, organismul independent de certificare a personalului al TÜV.

PersCert TÜV examinează și certifică participanții în numele prestatorilor de servicii de formare interesați. Acest lucru este posibil doar dacă prestatorii de servicii de formare asigură instruire în conformitate cu liniile directoare ale TÜV sau obțin o licență de utilizare a materialelor de formare ale TÜV Rheinland Akademie.

Deveniți un partener de formare recunoscut / deținător de licență

Verificați un certificat acreditat

Verificați cerințele de admitere pentru certificarea acreditată a personalului pentru specialiști în management calității

Lista partenerilor de formare recunoscuți

Certificarea acreditată a personalului în domeniul siguranței (personal specializat în mediul înconjurător, sănătate și siguranță)

Reglementările SCC, care au intrat în vigoare în 2011, conțin specificațiile privind cursurile de formare EHS și examenele pentru angajații activi operațional și managerii din cadrul companiilor contractante.

În calitate de organism acreditat de certificare a personalului, PersCert TÜV este autorizat să desfășoare următoarele certificări:

 • Examenul EHS pentru managerii activi operațional conform doc. 017 din liniile directoare SCC
 • Examenul EHS pentru angajații activi operațional conform doc. 018 din liniile directoare SCC

Certificatele SCC emise PersCert TÜV asigură dovada competenței angajaților și managerilor în domeniile sănătății și siguranței în muncă și protecției mediului și sunt recunoscute în Germania și în numeroase alte țări (în special în Olanda, Austria și Elveția).

Certificarea personalului în sectorul feroviar (specialiști în sectorul feroviar)

PersCert TÜV contribuie la siguranța din sectorul feroviar fiind singurul organism de certificare de personal a „Examinatorilor de conductori de tren” din Germania, acreditat în conformitate cu DIN EN ISO/IEC 17024.

Deutsche Bahn și numeroase alte companii feroviare derulează programe de calificare pentru examinatorii care evaluează capacitate operațională a mecanicilor de locomotivă în cadrul unor examene recurente.

Acești examinatori își demonstrează calificările într-o procedură de certificare care implică un examen inițial și apoi printr-un examen de recertificare din 5 în 5 ani.

Deveniți un partener de formare recunoscut / deținător de licență

Verificați un certificat acreditat

Verificați cerințele de admitere pentru certificarea acreditată a personalului pentru specialiști în management calității

Lista partenerilor de formare recunoscuți

Alte acreditări

Acreditări CQI IRCA (număr de referință: 01185221)

The Chartered Quality Institute (CQI) este o organizație profesională globală care promovează practica managementului calității în toate domeniile. The International Register of Certificated Auditors (IRCA) este cel mai mare și mai important organism de certificare internațional pentru auditorii de sisteme de management. Pentru mai multe informații, vizitați www.quality.org

Pe lângă certificarea de auditori, CQI IRCA permite organizațiilor să obțină recunoașterea ca prestatori de servicii de formare din partea IRCA și să își certifice cursurile de formare individuală a auditorilor. Liniile directoare IRCA privind formarea asigură un standard uniform pentru auditori. CQI IRCA aprobă numai organizațiile care au demonstrat că posedă competențele practice tehnice și de formare necesare și că sunt capabile să evalueze și să examineze corect performanța posibililor auditori.

 • PR323 și PR343 - Sănătatea și securitatea în muncă:
  Sistem de management al sănătății și securității în muncă (SMSSM)
  Formarea ca auditor de sisteme de management SSM certificat de IRCA oferă experților în sănătate și securitate în muncă abilitățile și cunoștințele necesare pentru a evalua dacă sistemul de management al sănătății și securității în muncă din cadrul unei organizații este conform cu cerințele prevăzute în standardul OHSAS 18001.
 • PR316 - Energie:
  Sisteme de management al energiei (SME)
  Formarea ca auditor SME certificat de IRCA asigură cunoștințele și abilitățile necesare pentru evaluarea conformității și performanței sistemului de management al energiei din cadrul unei organizații.
 • PR320 - Securitatea informațiilor: Sisteme de management al securității informațiilor (SMSI)
  Formarea ca auditor SMSI certificat de IRCA le oferă experților în securitatea informațiilor cunoștințele și abilitățile necesare pentru a evalua dacă sistemul de management al securității informațiilor este conform cu ISO 27001.
 • PR328 și PT233 - Managementul calității:
  Sisteme de management al calității (SMC)
  Formarea ca auditor SMC certificat de IRCA asigură experților în managementul calității cunoștințele și abilitățile necesare pentru evaluarea conformității și performanței sistemului de management al calității din cadrul unei organizații. Astfel, auditorii contribuie la îmbunătățirea continuă a proceselor de afaceri.
 • PR315 - Mediu:
  Sisteme de management al mediului (SMM)
  Formarea ca auditor SMM certificat de IRCA le oferă experților în managementul mediului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a evalua dacă sistemul de management al mediului este conform cu ISO 14001:2015.

Centrele partenerilor de formare ai TRG IRCA care colaborează cu PersCert TÜV și care sunt recunoscuți de CQI IRCA Londra

Cele mai recente cunoștințe de specialitate în certificarea personalului și formarea auditorilor IRCA

Certificatele noastre acreditate reprezintă o dovadă de competență foarte apreciată. Acestea asigură acces la funcții de conducere în cadrul organizațiilor, inclusiv până la nivelul de auditor în cadrul unui organism de certificare.

Aflați mai multe despre certificarea competențelor dvs. acum!

Alte servicii

Certificările TÜV Rheinland

Certified skills – TÜV Rheinland

Documentați în mod credibil abilitățile angajaților dvs. prin intermediul certificării personalului oferită de noi.

mai mult

Contact

Contactați-ne pentru mai multe informații.

Contactați-ne pentru mai multe informații.

Ultimele pagini vizitate