current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Szkolenia dla studentów

Szkolenia dla studentów

Informacje o organizowanych studiach podyplomowych i szkoleniach dla studentów

TÜV Rheinland Polska współpracuje z uczelniami wyższymi z całego kraju w zakresie współorganizacji studiów podyplomowych i organizacji szkoleń dla studentów.

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland Polska

TÜV Rheinland Polska jako współorganizator studiów podyplomowych i organizator szkoleń dla studentów to:

 • Wysoka jakość usług
 • Uznana marka na rynku
 • Umiejętności i kwalifikacje potwierdzone certyfikatem TÜV
 • Praktyczne spojrzenie na systemy zarządzania
 • Bogate doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi na terenie całego kraju

Wykaz szkoleń oraz studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi

Szkolenia i studia podyplomowe realizowane są na uczelniach wyższych, z którymi TÜV Rheinland Polska nawiązała współpracę. Program studiów podyplomowych jest weryfikowany i konsultowany z daną uczelnią i stanowi podstawę spełnienia wymagań przystąpienia do egzaminów prowadzonych przez TÜV Rheinland Polska i wystawienia certyfikatów.

TÜV Rheinland Polska współpracuje z uczelniami wyższymi jako współorganizator studiów podyplomowych i organizator szkoleń. Służy studentom merytorycznym wsparciem poprzez udostępnianie im licencjonowanych materiałów szkoleniowych.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

 • Międzykierunkowy program kształcenia w zakresie zarządzania jakością

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • Studia podyplomowe: Menedżer i pełnomocnik w branży spożywczej
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005
 • Szkolenie: Pełnomocnik i menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny standardów BRC i IFS

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie jakością
 • Szkolenie: Pełnomocnik Jakości TÜV
 • Szkolenie: Audytor Jakości TÜV

Politechnika Koszalińska

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie – Menadżer Jakości w przemyśle spożywczym
 • Szkolenie: Pełnomocnik Jakości TÜV
 • Szkolenie: Menadżer Jakości w przemyśle spożywczym

Uniwersytety Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Studia podyplomowe: Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
 • Szkolenie: Standardy jakościowe dla sieci handlowych

Uniwersytety Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Studia podyplomowe: Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
 • Szkolenie: Dobra praktyka rolnicza i Globalgap

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności wg ISO 22000:2005
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Szkolenie: Certyfikowany Specjalista ds. Jakości (TÜV)
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2005

Politechnika Śląska

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
 • Szkolenie: Pełnomocnik Jakości TÜV
 • Szkolenie: Menadżer Jakości TÜV

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (9001, 14001,18001)
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2007
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w branży spożywczejwg ISO 22000

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Centrum Szkoleń i Certyfikacji

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym
 • Szkolenie: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2007
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z normą ISO/IEC 20000-1:2005

Politechnika Wrocławska
Wrocławskie CentrumTransferu Technologii

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie jakością
 • Szkolenie: Pełnomocnik Jakości TÜV
 • Szkolenie: Menadżer Jakości TÜV
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie jakością
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
 • Szkolenie: Certyfikowany Specjalista ds. Jakości
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001:2004

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001:2004

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2005

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

 • Szkolenie: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N-18001:2004

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu