current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Wewnętrzny System Kontroli dla towarów i technologii podwójnego zastosowania

Wewnętrzny System Kontroli dla towarów i technologii podwójnego zastosowania | TÜV Rheinland

Wykazanie zgodności z polskimi i unijnymi wymaganiami prawnymi w ramach naszej certyfikacji Wewnętrznego Systemu Kontroli dla towarów i technologii podwójnego zastosowania

Przedsiębiorstwa eksportujące na zróżnicowane rynki światowe muszą podjąć należyte środki zapobiegawcze, dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także dla zagwarantowania bezpiecznej oraz właściwie nadzorowanej sprzedaży i przewozu swych towarów. Celem Wewnętrznego Systemu Kontroli jest zapobieganie dostawom towarów o znaczeniu strategicznym, takich jak broń lub produkty podwójnego zastosowania, do krajów objętych embargiem lub ograniczeniami eksportu oraz organizacji i osób wpisanych na „czarne listy” na mocy międzynarodowych lub krajowych przepisów lub konwencji. Wdrożenie i utrzymanie skutecznego Wewnętrznego Systemu Kontroli pomaga przedsiębiorstwom lepiej kontrolować i dokumentować eksport towarów podwójnego zastosowania do podmiotów zagranicznych.

Świadczymy usługi certyfikacyjne dla Twojego Wewnętrznego Systemu Kontroli zgodnie z polskim prawem i regulacjami UE. Nasi eksperci certyfikują Wewnętrzny System Kontroli dla towarów i technologii podwójnego zastosowania eksportowanych z obszaru Unii Europejskiej.

Nasza doświadczona sieć ekspertów certyfikuje Twój Wewnętrzny System Kontroli, aby pomóc menedżerom ds. eksportu i sprzedaży zwiększyć zaufanie do swojej organizacji, jako wiarygodnego międzynarodowego partnera handlowego. Współpracujemy z właścicielami firm, osobami zarządzającymi, dyrektorami generalnymi, aby zapewnić zgodność ze mającymi zastosowanie wymogami prawnymi, a tym samym zmniejszyć ryzyko nałożenia na nich kar pieniężnych, w wyniku potencjalnych naruszeń prawa.

Jesteśmy zaufanym i uznanym partnerem, który pomoże Ci uzyskać trwałą certyfikację Twojego Wewnętrznego Systemu Kontroli dla produktów i technologii podwójnego zastosowania. Jesteś zainteresowany certyfikacją? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Bezpieczeństwo i skuteczność dzięki certyfikowanemu Wewnętrznemu Systemowi Kontroli

Korzyści z Wewnętrznego Systemu Kontroli dla produktów podwójnego zastosowania z TÜV Rheinland

Dowód zgodności z polskim prawem i przepisami unijnymi wyróżnia Twoją firmę, jako renomowanego i wiarygodnego partnera. Certyfikacja jest obowiązkowa dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem towarami o strategicznym znaczeniu dla państwa, takimi jak broń, a w niektórych przypadkach także towary podwójnego zastosowania. Jedynie certyfikowane przedsiębiorstwa mogą wnioskować do państwowych instytucji nadzoru o wydanie zezwoleń na obrót takimi wyrobami. Certyfikacja chroni Cię przed potencjalnymi naruszeniami prawa spowodowanymi przez niezgodne transakcje handlowe, które mogą skutkować istotnymi karami finansowymi i/lub wzmożeniem kontroli ze strony agencji państwowych.

System zarządzania WSK umożliwia lepsze zrozumienie międzynarodowych przepisów handlowych dotyczących zapobiegania nielegalnemu eksportowi towarów strategicznych do krajów objętych ograniczeniami lub embargiem. Jesteś w stanie lepiej zarządzać kompetencjami, szkoleniami i obowiązkami swojego profesjonalnego zespołu pracowników.

W oparciu o normę ISO 9001, Wewnętrzny System Kontroli dla towarów podwójnego zastosowania pozwala na wprowadzenie innych systemów zarządzania do struktury i procesów przedsiębiorstwa. Wewnętrzny System Kontroli pomaga w zapewnieniu systematycznej zgodności z obowiązującymi przepisami. Chroń dobre imię swojej firmy dzięki skutecznemu Wewnętrznemu Systemowi Kontroli!

Nasi eksperci dokonają kompleksowej oceny Twojego Wewnętrznego Systemu Kontroli dla towarów i technologii podwójnego zastosowania

Zapewniamy warunkową i obowiązkową certyfikację zgodnie z polskim prawem i przepisami UE. Jesteśmy jednostką certyfikującą autoryzowaną do certyfikacji WSK przez polskie agendy rządowe.

Audyt przeprowadzamy zgodnie Ustawą z dn. 29 listopada 2000 r., odwołującą się do wymagań normy ISO 9001, a także zgodnie z wymaganiami prawnymi specyficznymi dla systemu kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. Te krajowe akty prawne implementują międzynarodowych regulacje w zakresie handlu towarami, technologiami i usługami mającymi znaczenie dla bezpieczeństwa państwa oraz pokoju międzynarodowego. Nasi eksperci zweryfikują również, czy transakcje związane z wyrobami podwójnego zastosowania są zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Rady UE z dnia 5 maja 2009 r. UE 428/2009, określającego zasady wspólnotowego systemu kontroli eksportu, transferu, pośrednictwa i tranzytu produktów podwójnego zastosowania.

Oceniając Państwa Wewnętrzny System Kontroli w zakresie kontroli transakcji handlowych towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, badamy:

  • Uprawnienia i obowiązki kierownictwa przedsiębiorstw w zakresie kontroli transakcji handlowych, w tym kompetencje związane z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu bronią i/lub wyrobami podwójnego zastosowania.
  • Kompetencje i szkolenia personelu.
  • Nadzór nad dokumentami i zapisami związanymi z transakcjami handlowymi.
  • Nadzór nad wymogami prawnymi.
  • Metody klasyfikacji produktów będących przedmiotem obrotu.
  • Procedury realizacji zamówień, takie jak weryfikacja klienta i ocena ryzyka transakcji.
  • Zasady dotyczące systemów kontroli i przeprowadzania audytów wewnętrznych.
  • Analiza i monitorowanie danych.
  • Komunikacja z instytucjami nadzorującymi krajowy system kontroli i bezpieczeństwa obrotu handlowego.

Certyfikacja jest ważna przez okres trzech lat, podczas których audytorzy jednostki certyfikującej składają trzy wizyty w siedzibie firmy.

Twój partner w zakresie usług certyfikacyjnych w Polsce

Jako światowy lider w zakresie usług związanych z kontrolą, badaniami, weryfikacją i certyfikacją, zapewniamy kompleksową wiedzę specjalistyczną dostępną w jednym miejscu. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu nasi audytorzy mogą ocenić skuteczność wdrożenia Twojego Wewnętrznego Systemu Kontroli, a nasze okresowe audyty pomogą w jego ciągłym doskonaleniu.

Posiadając oficjalne upoważnienie państwowych instytucji nadzoru, zapewniamy certyfikację Twojego Wewnętrznego Systemu Kontroli zgodnie z wymaganiami prawnymi. Nasza uznana certyfikacja jest dowodem zaangażowania firmy w przestrzeganie przepisów i stosowanie najlepszych praktyk biznesowych w zakresie bezpieczeństwa obrotu.

Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić bezpieczny eksport towarami podwójnego zastosowania!

To też może Cię zainteresować

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Więcej

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Standard dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej

ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji ISO 27001

Zyskaj zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji dzięki naszej certyfikacji ISO 27001.

Więcej

Ocena dostawcy za pomocą audytu amfori BSCI

Ocena dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI

Przewaga nad konkurencją dzięki ocenie dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI.

Więcej

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Wysoka jakość gwarancją zadowolenia klientów.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu