current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Oceny dotyczące ruchu kolejowego

Oceny ruchu kolejowego

Oceny i certyfikaty dla ruchu kolejowego od naszych ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem

Jako przedsiębiorstwo działające w sektorze kolejowym, niezależnie od tego, czy jesteście Państwo dostawcą systemów, producentem komponentów czy operatorem, do zakwalifikowania Państwa produktów kolejowych i komunikacyjnych potrzebne są certyfikaty, certyfikacje i raporty niezależnych stron trzecich. Właściwe organy ds. bezpieczeństwa wymagają tych dokumentów przed zatwierdzeniem produktów i systemów do sprzedaży na rynku.

Nasze kompleksowe usługi pomagają i wspierają Państwa od oceny wstępnej, poprzez ocenę, aż do zatwierdzenia. Nasze niezależne usługi w zakresie oceny opierają się na przepisach prawa, jak również na zasadach i normach dotyczących bezpieczeństwa, interoperacyjności, jakości i zgodności.

Od dłuższego czasu działamy w europejskim i międzynarodowym sektorze kolejowym, stając się wiodącym dostawcą usług związanych z oceną i certyfikacją systemów kolejowych i inżynierii ruchu.

Skontaktuj się z nami, aby przedyskutować, w jaki sposób nasza ocena może Ci pomóc!

Przyspiesz proces zatwierdzania i zminimalizuj ryzyko dzięki naszym niezależnym ocenom ruchu kolejowego

W transgranicznym ruchu kolejowym coraz ważniejsza staje się interoperacyjność taboru, infrastruktura oraz technologia sterowania i sygnalizacji. Pomagamy w zapewnieniu zgodności z przepisami prawnymi oraz wymogami dobrowolnymi. Kompletna i skuteczna ocena systemów i produktów dla branży kolejowej znacznie zmniejsza ryzyko, że Państwa produkt nie zostanie zatwierdzony lub że nie będzie można go wprowadzić na rynek. Pomożemy Państwu uzyskać dostęp do rynków wstępnie zakwalifikowanymi produktami. Wyniki oceny można wykorzystać do celów marketingowych, a tym samym zwiększyć zaufanie klientów.

Nasze usługi w zakresie zatwierdzeń ruchu kolejowego

Zatwierdzenia ruchu kolejowego
Wydajemy szeroki zakres certyfikatów zgodności i raportów dla ruchu kolejowego.

W ramach oceny nasi eksperci stosują kombinacje różnych metod/modułów testowych w trakcie trwania projektu. Testy obejmują:

 • Planowanie dowodów
 • Kontrola dokumentów
 • Kontrola produktu
 • Audyt
 • Obserwacja prób
 • Dokumentacja (uwagi techniczne i raporty)
 • Certyfikacja

Metodom i modułom towarzyszą ciągłe dyskusje na temat procesu i postępów oceny z naszymi klientami i innymi stronami zaangażowanymi w projekt (np. organami ds. bezpieczeństwa).

Używamy własnych, sprawdzonych i przetestowanych narzędzi (baza danych TRACY) do oceny i zarządzania dokumentami.

W ramach zarządzania zatwierdzeniami pomagamy naszym klientom określić i wyjaśnić wymagania oraz przeprowadzić odpowiednią weryfikację.

Nasze usługi oceny bazują na następujących regulacjach:

 • W obszarze regulowanym prawnie
  • Dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej (UE)
  • Specyfikacje techniczne dotyczące interoperacyjności (TSI) oraz odpowiadające im normy zharmonizowane
  • Notyfikowane krajowe przepisy techniczne (NNTR) (wyznaczone dla Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Szwajcarii i Austrii; inne kraje we współpracy z partnerami)
 • W obszarze nieuregulowanym prawnie
  • Normy międzynarodowe (ISO/IEC, UIC)
  • Normy europejskie (EN)
  • Normy krajowe, regulacje i dobre praktyki inżynierskie (VV, IBG, EBO, BOStrab)

Po zakończeniu oceny wystawiamy następujące certyfikaty, oświadczenia lub raporty:

 • W obszarze regulowanym prawnie
  • Certyfikaty EC od notyfikowanej jednostki (NoBo)
  • Certyfikacja zgodności z wymogami krajowymi przez wyznaczony organ (DeBo)
  • Sprawozdanie z oceny określonych wymagań przez niezależny organ ds. oceny bezpieczeństwa (RAsBo) zgodnie z CSM-RA
 • W obszarze nieuregulowanym prawnie
  • Sprawozdania z inspekcji i certyfikaty zgodności dotyczące określonych wymagań od niezależnego rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa (ISA) zgodnie z normami CENELEC
  • Sprawozdania z inspekcji i certyfikaty zgodności dotyczące określonych wymagań, wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność

Oferujemy nasze usługi na poziomie komponentów i systemu dla następujących zastosowań:

 • Tabor kolejowy, infrastruktura, stacje, wyposażenie techniczne i eksploatacja
 • Dla ruchu kolejowego wysokotonażowego i wąskotorowego
 • Dla nowych budów i modernizacji/automatyzacji

Doświadczenie i kompetencje w zakresie oceny i zatwierdzania ruchu kolejowego

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w europejskich i międzynarodowych projektach kolejowych jesteśmy wiodącym dostawcą usług związanych z oceną i certyfikacją systemów kolejowych i inżynierii ruchu.

Stale aktualizujemy i poszerzamy naszą wiedzę techniczną zgodnie z najnowszymi przepisami oraz uczestnicząc w pracach komitetów i projektach badawczych. Nasza praca opiera się na utrzymaniu i rozwijaniu naszych akredytacji i nominacji.

Dostosowujemy nasze usługi do Państwa potrzeb, a projekty naszych klientów realizujemy przy pomocy doświadczonych interdyscyplinarnych zespołów na miejscu i w naszych biurach na całym świecie.

Nasze usługi wspierają i kompleksowo oceniają Państwa zastosowania w kolejnictwie pod względem bezpieczeństwa, interoperacyjności, zgodności i jakości. Jesteśmy silnym i wiarygodnym partnerem, który ma za sobą ponad 300 udanych projektów.

Skorzystaj z doświadczenia i skontaktuj się z naszymi ekspertami!

To też może Cię zainteresować

ISO/TS 22163 (IRIS)

Certyfikacja zgodnie z ISO/TS 22163 (IRIS)

Międzynarodowa przewaga konkurencyjna w przemyśle kolejowym dzięki certyfikacji IRIS.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu