current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Ocena cyklu życia, ślad węglowy i środowiskowe deklaracje produktu

Ocena cyklu życia zgodnie z normami ISO 14040 i ISO 14044| TÜV Rheinland

Zademonstruj swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska

Trójkąt zrównoważonego rozwoju dla oceny cyklu życia | TÜV Rheinland

Wybór produktów przyjaznych dla klimatu i środowiska jest coraz ważniejszy dla konsumentów, z których ponad połowa bierze pod uwagę filozofię zrównoważonego rozwoju firmy przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Firmy, które mogą udowodnić, że ich produkcja jest przyjazna dla środowiska poprzez neutralny test, zapewniają swoim klientom cenną pomoc w podejmowaniu decyzji. Oceny cyklu życia (LCA) służą jako najważniejsze narzędzie optymalizacji procesów, co prowadzi do bardziej zrównoważonych metod produkcji. Ocena cyklu życia analizuje zapotrzebowanie na energię, zużycie surowców, emisję do powietrza, wody, gleby i odpadów w całym cyklu życia produktu. Przedsiębiorstwa dokumentują swój zrównoważony rozwój poprzez LCA i dodatkowo identyfikują potencjał optymalizacyjny.

Nasi eksperci przeprowadzają i certyfikują Ocenę Cyklu Życia Państwa produktów oraz określają ślad węglowy Państwa firmy. Nasze usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmują ślad węglowy produktu oraz środowiskowe deklaracje produktu (EPD). Dzięki porównawczej ocenie cyklu życia możemy również porównać różne produkty i procesy pod względem ich wpływu na środowisko.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niezawodnym partnerem dostarczającym dowodów na zrównoważony rozwój firmy i produktu. Nasze neutralne testy są uznawane na całym świecie i mogą służyć jako decydująca pomoc w orientacji dla Państwa klientów i partnerów biznesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach w zakresie Oceny Cyklu Życia? Skontaktuj się z naszymi ekspertami już teraz!

Nasze usługi budują zaufanie i utrzymują konkurencyjność

Oceny cyklu życia produktów oraz raporty dotyczące śladu węglowego umożliwiają określenie aktualnego i potencjalnego wpływu Państwa produktów na środowisko, jak również efektów działań mających na celu jego redukcję. Ponadto, klienci i partnerzy biznesowi, którzy ufają naszym krytycznym ocenom i certyfikatom, nabierają zaufania do zrównoważonego rozwoju Państwa produktów oraz do strategii zrównoważonego rozwoju Państwa firmy. Mając większą pewność co do ekologiczności swoich produktów, możesz udoskonalić swój przekaz marketingowy i wyraźnie odróżnić się od konkurencji.

Jednocześnie korzystają Państwo z międzynarodowego, opartego na standardach instrumentu do optymalizacji procesów i produktów, który może prowadzić do redukcji zużycia energii i surowców oraz związanych z tym kosztów.

Nasz zakres zrównoważonych usług

Wspieramy Państwa w osiąganiu celów środowiskowych i jednoczesnej optymalizacji procesów. Nasi eksperci świadczą wiele usług - wszystko z jednej ręki.

Nasze usługi dla Twojego zrównoważonego rozwoju

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Ocena cyklu życia (LCA)

Nasi eksperci przygotowują dla Państwa jako neutralna strona trzecia ocenę cyklu życia produktu zgodnie z normami DIN EN ISO 14040 i 14044. Od wydobycia surowców aż po utylizację badamy wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu. Oceniamy zużycie energii i zasobów, emisje do powietrza i wody oraz ilość wytwarzanych odpadów. Takie podejście pozwala również na przeprowadzenie porównawczej oceny cyklu życia, dzięki czemu można porównać różne produkty i procesy pod względem ich wpływu na środowisko.

Oceny cyklu życia służą jako najważniejsze narzędzie do optymalizacji procesów, co skutkuje bardziej ekologiczną, zrównoważoną metodą produkcji.

Ślad węglowy produktu (PCF)

Podobnie jak w przypadku LCA, przy sporządzaniu raportu PCF bierzemy pod uwagę cały cykl życia produktu. Różnica polega jednak na tym, że w przypadku PCF koncentrujemy się na emisji gazów cieplarnianych. W kontekście celów ochrony klimatu i zwiększonego zapotrzebowania na produkty przyjazne dla klimatu, nasza usługa Product Carbon Footprint oferuje Państwu możliwość zbadania procesów pod kątem wpływu na klimat i wskazania potencjału optymalizacji.

Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD)

Deklaracje środowiskowe produktów (EPD) są wykorzystywane przede wszystkim przez architektów i projektantów budynków do wyboru zrównoważonych materiałów budowlanych. Projektanci budynków coraz częściej wymagają EPD, aby zapewnić, że ich budynki są certyfikowane jako zrównoważone. Przygotowujemy Środowiskowe Deklaracje Produktu zgodnie z normą ISO 14025 i nadzorujemy proces weryfikacji, w celu publikacji w bazach danych dotyczących zrównoważonego budownictwa. Deklaracje EPD mogą być również stosowane do produktów innych niż materiały budowlane i publikowane w odpowiednich międzynarodowych bazach danych.

Ślad węglowy przedsiębiorstwa (CCF)

Wpływ na zmiany klimatyczne można określić zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i na poziomie produktu. Coraz więcej przedsiębiorstw włącza ten krok do swojej strategii zrównoważonego rozwoju, aby stworzyć przejrzystość, odkryć potencjał optymalizacji na przyszłość i uzyskać miano "neutralnego dla klimatu" poprzez kompensację gazów cieplarnianych.

Indywidualne rozwiązania w zakresie oceny trwałości ekologicznej

Narzędzia oparte na programie Excel, takie jak Life Cycle Assessment Manager, pozwalają na indywidualną symulację procesów produkcyjnych i zmian materiałowych. Udostępniamy te narzędzia do Państwa użytku po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu i elastyczności.

Opracowaliśmy również Quick Check, który jest podstawowym narzędziem pomagającym uzyskać wstępny przegląd wpływu na środowisko materiałów używanych w procesach produkcyjnych. Narzędzie rejestruje wszystkie niezbędne informacje w formie kwestionariusza, po czym następuje ocena i krótki raport PowerPoint. Jeśli Państwa produkt nie spełnia kryteriów, możemy dostarczyć Państwu kompletną analizę LCA lub obliczenie śladu węglowego produktu.

Innym indywidualnym rozwiązaniem jest nasza Analiza Eko-Efektywności, która oferuje porównawczą ocenę efektów ekonomicznych i ekologicznych produktów i procesów w całym ich cyklu życia.

Nasze usługi w zakresie oceny cyklu życia

Twój niezawodny partner w zakresie badań i certyfikacji

Jako uznany na całym świecie i niezależny dostawca usług badawczych oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w wielu branżach, co sprawia, że mamy wysokie kwalifikacje, aby wspierać Państwa w zwiększaniu ekologicznego zrównoważenia. Nasz uznany znak kontrolny w sposób wiarygodny sygnalizuje Państwa zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Państwa klientom i partnerom biznesowym. Odpowiednie egzaminy i certyfikaty są dostępne w naszej internetowej bazie certyfikatów i zapewniają cenną przewagę nad konkurencją.

Skontaktuj się z nami teraz i dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu zrównoważonego rozwoju!

Dalsze informacje do pobrania

pdf FAQ - Zrównoważone usługi związane z oceną 313 KB Pobierz
pdf Nasze usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju 408 KB Pobierz

To też może Cię zainteresować

Polityka klimatyczna i handel emisjami

Polityka klimatyczna i handel emisjami

Wsparcie dla projektów związanych z ochroną klimatu m.in. weryfikacje wskaźników zgodności dla inwestycji ujętych w KPI.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu