current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

RMA Polska stawia na wysokie kwalifikacje personelu

RMA Polska jest producentem armatury gazowej, m.in. monobloków izolacyjnych, śluz nadania i odbioru tłoka, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz regulatorów ciśnienia gazu. Firma należy do koncernu z zakładami w Niemczech, Polsce, Rosji i Bahrajnie i jest modelowym przykładem tego, jak można inwestować w pracowników, widząc w tym jednocześnie drogę do sukcesu dla całego przedsiębiorstwa, o tym właśnie rozmawiamy z Witoldem Basiszynem, Prokurentem RMA Polska Sp. z o.o.

RMA ma blisko 50-letnią tradycję. Jest wiodącym producentem armatury wykorzystywanej do przesyłu gazu i ropy naftowej w największych inwestycjach w Europie i na całym świecie. Na rynku polskim firma istnieje od ponad 20 lat i cały czas rozwija się. Proszę powiedzieć, jak udało się osiągnąć taką pozycję.

Witold Basiszyn | RMA Polska została założona w sierpniu 1996 roku przez właścicieli koncernu RMA z Niemiec. To właśnie wtedy firma nabyła osobowość prawną. W kwietniu 1997 roku rozpoczęto budowę hali produkcyjnej, a pierwsi pracownicy odbyli specjalistyczne szkolenia w zakładach RMA w Niemczech. Już w marcu 1998 roku, po przekazaniu budynków i instalacji do eksploatacji, firma wysłała pierwsze transporty z gotowymi produktami – monoblokami izolacyjnymi.

Tworzenie firmy w Polsce to na przestrzeni wielu lat systematyczna rozbudowa budynków, hal, maszyn i urządzeń oraz infrastruktury wewnętrznej. Rozwój RMA nie sprowadza się jednak tylko do środków materialnych. Siłą spółki są ludzie, których kompetencje i specjalistyczna wiedza od początku działalności stawiane były, na równi ze zorientowaniem na klienta, na pierwszym miejscu. Takie podejście utrzymujemy niezmiennie od 1997, przechodząc przez kolejne fazy rozbudowy zakładu w 2006, 2010 i 2014 roku.

Inwestycja w technologię i kadrę pozwoliła zwiększyć nasze możliwości produkcyjne i spełnić wymagania klientów co do procesów produkcji urządzeń. Umożliwiła też poprawę wyników finansowych, zapewniła zrównoważony rozwój firmy i umocniła jej pozycję na rynku gazowniczym w kraju i zagranicą. To wszystko utwierdza nas w przekonaniu, że podjęty przez nas kierunek był właściwy. Tym bardziej, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone – RMA Polska jest laureatem licznych nagród w rankingach gospodarczych, takich jak Gazele Biznesu, Liderzy Eksportu czy Gepardy Biznesu. Obecnie możemy pochwalić się unikatowym na skalę europejską parkiem maszynowym oraz bogatym know-how i wiedzą technologiczną.

Spółka dużą uwagę przywiązuje do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników. Koncern w pięciu zakładach na świecie zatrudnia ponad 700 osób, a w polskim oddziale 65 pracowników. Jak wygląda planowanie ścieżek rozwoju pracowników w Polsce?

WB | Mając świadomość obecnej sytuacji na rynku pracy, postawiliśmy sobie za cel ciągłe doskonalenie kadry. Co roku opracowujemy plan szkoleń dla pracowników, który uwzględnia zgłaszane przez nich potrzeby oraz wynika z przyjmowanych do realizacji nowych projektów. Plany szkoleń dotyczą rozwoju indywidualnego pracowników i mają na celu ugruntować ich wiedzę. Odnoszą się również do obszarów specjalistycznych – ściśle określonych zagadnień dla grup pracowników związanych z daną tematyką.

Uważamy, że tylko wykształcona i kompetentna załoga jest w stanie sprostać coraz większym wymaganiom rynku. RMA Polska w porozumieniu z chojnowskim oddziałem SIMP i dyrekcją Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie od kilku lat realizuje projekt skierowany do absolwentów szkół zawodowych, chcących zdobyć praktyczne umiejętności w tak poszukiwanych zawodach jak tokarz, frezer czy spawacz. Zachęcając młodych ludzi, stojących przed wyborem szkoły i drogi zawodowej, organizujemy regularnie wycieczki przedmiotowe dla uczniów gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych oraz techników. Zapewniamy chętnym, młodym ludziom specjalnie przygotowane do tego celu stanowiska pracy. Pod opieką naszej doświadczonej kadry, tak w zakresie praktycznej nauki zawodu, jak i obróbki mechanicznej, czy też spawalnictwa, uczniowie i absolwenci szkół technicznych mają możliwość podjęcia, często pierwszej w ich życiu, pracy.

Ponadto, we wrześniu 2018 roku, we współpracy z lokalną szkołą zawodową, utworzyliśmy klasę o specjalności „Operator obrabiarek skrawających”. Uczniowie tej klasy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności zawodowych na praktykach, realizowanych na wydziale mechanicznym RMA Polska. Nasza firma zaprasza również na miesięczne kursy przygotowawcze w centrali koncernu, w Niemczech, których celem jest pokazanie szerszej perspektywy i wprowadzenie w program praktyk.

Z uwagi na to, że RMA świadczy usługi dla przemysłu, Państwa pracownicy cyklicznie uczestniczą w szkoleniach technicznych TÜV Rheinland Polska. Zdobywają wiedzę m.in. z zakresu badań nieniszczących, materiałoznawstwa, metrologii, antykorozji i spawalnictwa, doskonalą też kompetencje podczas szkoleń informatycznych. Czy prócz spełnienia wymogów rynku mogą Państwo wskazać jeszcze jakieś inne korzyści z inwestycji w kadrę i posiadania wykwalifikowanego personelu?

WB | Szkolenie pracowników pozwala nam z jednej strony na zachowanie stabilności w realizacji podjętych zobowiązań, z drugiej zaś, posiadając zadowoloną i zmotywowaną kadrę, możemy ze spokojem planować dalszy rozwój firmy. Posiadanie wykwalifikowanego zespołu podnosi prestiż naszej firmy nie tylko w oczach obecnych i przyszłych klientów, ale również pracowników i konkurentów.

Firma posiada wiele certyfikatów, m.in. przy współpracy z TÜV Rheinland Polska wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz dyrektywę ciśnieniową PED, spawalniczy system jakości zgodnie z ISO 3834-2 oraz certyfikowany system przenoszenia oznaczeń materiałowych. Co w praktyce dla klienta, ale też samego pracownika oznacza zdobycie kolejnych certyfikatów i uprawnień?

WB | Dzięki wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu systemów zarządzania jakością usprawniliśmy i usystematyzowaliśmy nasze procesy produkcyjne, które są obecnie znacznie lepiej nadzorowane na poszczególnych etapach realizacji wyrobu. Pozwoliło to znaczne zminimalizować ryzyko reklamacji u klienta czy też ewentualnych błędów już na wczesnoprodukcyjnym etapie. Szkolenia realizowane przez TÜV Rheinland, czy to z obszarów technicznych, czy też na przykład dla audytorów wewnętrznych lub odpowiedzialnych za przeprowadzanie audytu u dostawcy, pozwalają na budowanie świadomości naszych pracowników. Dzięki tym szkoleniom zyskujemy kadrę, która nie tylko jest bardziej samodzielna w realizacji codziennych zadań, ale również szybciej i łatwiej przystosowuje się i reaguje na zmiany zachodzące w turbulentnym otoczeniu. Ta sprawność i samodzielność w działaniu przy podejmowaniu nowych wyzwań na dosyć trudnym, wymagającym rynku gazowniczym, gdzie mamy do czynienia przede wszystkim z urządzeniami pracującymi w wysokim zakresie ciśnień przesyłanego medium, jest szczególnie ważna. Otwiera nas na nowych klientów i nowe rynki. Uważamy, że ciągłe doskonalenie się w organizacji może być zapewnione przede wszystkim poprzez zaplanowany i systematyczny rozwój pracowników, którzy ją tworzą.

Proszę powiedzieć, co jest dla Państwa motorem do dalszego rozwoju i stanowi źródło inspiracji.

WB | Silnym bodźcem do działania jest dla nas fakt, że możemy realizować nowe przedsięwzięcia i dostosowywać się do wymagań klientów na trudnym rynku armaturowym. Tworzenie nowych projektów i związanych z tym planów rozwoju zakładu jest zwieńczeniem długoletniego wysiłku całej załogi. Nikt nie przypuszczał, że firma, zatrudniająca na początku swojej działalności jedynie 6 osób, po ponad 20 latach istnienia, dzięki wysiłkom wszystkich pracowników, odniesie takie sukcesy. Przez cały ten okres zakład stale się rozwija, inwestując w ludzi i infrastrukturę, przy jednoczesnym wzroście obrotów firmy i liczby zatrudnionych. Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że najważniejsze dla nas jest i zawsze będzie zaufanie klientów, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. To oni potwierdzają nasze kompetencje, przesyłając liczne referencje z branży metalowej i gazowniczej. To motywuje nas do dalszej pracy i rozwoju. Okazuje się, że nawet w tak małym miasteczku, jakim jest Chojnów, można stworzyć dobrą, prężnie rozwijającą się firmę, odnoszącą sukcesy na rynku krajowym i arenie międzynarodowej.

Witold Basiszyn – Prokurent RMA Polska Sp. z o.o.

Sprawdź ofertę szkoleń

Systemy zarządzania jakością

Czytaj więcej

Szkolenia techniczne

Czytaj więcej

Badania nieniszczące

Czytaj więcej
Masz pytania do eksperta TÜV Rheinland?

Masz pytania do eksperta TÜV Rheinland?