current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Środowisko i jego ochrona jest obecnie bardzo medialnym tematem. W czasie, gdy wybuchają kolejne afery związane z pożarami nielegalnych wysypisk i nielegalnym handlem śmieciami, a najodleglejsze zakątki świata są wręcz zalewane odpadami z tworzyw sztucznych, kwestia poszanowania środowiska naturalnego nabiera nowego znaczenia i ponownie jest szeroko komentowana. W trosce o otoczenie, w jakim żyje człowiek, niniejsze wydanie magazynu Jakość poświęcamy właśnie tym zagadnieniom.

Do numeru zaprosiliśmy firmę CEMEX Polska Sp. z o.o., zwycięzcę plebiscytu z okazji 20-lecia TÜV Rheinland Polska w kategorii „Odpowiedzialność za środowisko”. Firma produkuje cement, beton towarowy i kruszywa, ograniczając przy tym negatywny wpływ swojej działalności na otoczenie, o czym można przeczytać w wywiadzie z Tadeuszem Radzięciakiem, Dyrektorem Pionu Produkcji i Technologii Cementu, Członkiem Zarządu CEMEX Polska.

Gospodarkę o obiegu zamkniętym, która jest sposobem na zrównoważony rozwój, i jej wpływ na środowisko naturalne omawia z kolei Marek Koźmik, Kierownik Systemów Zarządzania Środowiskowego i Energią TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Plastik to natomiast temat artykułu Danuty Kędzierskiej, Kierownik Produktu TÜV Rheinland Polska, która przywołuje sposoby racjonalnego wykorzystania tworzyw sztucznych i pyta o odpowiedzialność za wykorzystanie plastiku w prawie każdej dziedzinie życia i tym samym zanieczyszczenie środowiska. Kwestię efektywności energetycznej porusza z kolei Kamil Kamiński, ekspert z tego obszaru, wskazując na jej rolę w procesie obniżania kosztów produkcji.

Zapraszam do lektury
Janusz Grabka
Prezes Zarządu
TÜV Rheinland Polska