current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Peter F. Drucker, ojciec współczesnych metod zarządzania, za podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego uważał stopę wzrostu zasobów umysłowych, a więc tempo, w jakim dany kraj produkuje ludzi z wyobraźnią i poczuciem perspektywy, ludzi wykształconych, z umiejętnościami teoretycznymi i analitycznymi. Takie podejście sprawdza się także w spojrzeniu na rozwój organizacji, o którym świadczy umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kompetencje jej pracowników.

O tym, na czym polega zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej i dlaczego ludzie chcą pracować w TÜV Rheinland opowiada Grażyna Bohdziewicz-Szpor, Kierownik Personalny TÜV Rheinland Polska. Standardy pracy, które wpływają na wzrost efektywności pracowników były także tematem rozmowy z Rafałem Trybucy, Dyrektorem Personalnym Alcatel-Lucent Polska, gdzie właśnie wdrożono system zarządzania zgodny z normą SA 8000.

Prawa pracownicze to kwestia, którą regulują zasady Global Compact oraz reguły społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak przekonuje Maciej Szymański, Koordynator Programu ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE.PL polscy przedsiębiorcy w przeważającej części są odpowiedzialni i należy im się za to uznanie. Wyrazem ich odpowiedzialności jest m.in. poszanowanie środowiska. Marek Koźmik, Kierownik Zarządzania Środowiskowego i Energią TÜV Rheinland Polska w swoim artykule zgadza się z tym twierdzeniem i podkreśla jak istotną rolę w sukcesie firmy odgrywa świadomy i zaangażowany zespół.

Do poczucia odpowiedzialności za swoje miasto i współdecydowania o ważnych lokalnie sprawach namawiają z kolei twórcy Standardu Zarządzania Partycypacyjnego, który został wdrożony i certyfikowany w Urzędzie Miasta Lublin.

Na koniec w dziale Wiedza publikujemy wywiad z Michałem Kopczewskim, autorem książki „Praktyczne lekcje zarządzania projektami”, który przekonuje, że istnieje wiele cech wspólnych między wyprawą na drugi koniec świata a wdrożeniem nowego systemu zarządzania.

Zapraszam i życzę miłej lektury
Janusz Grabka
Prezes Zarządu
TÜV Rheinland Polska