current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Regał w zgodzie z normami

Regały to wyroby, których często nie zauważamy, choć korzystamy z nich w domach, garażach, biurach, magazynach, sklepach i wielu innych miejscach. Normalizacja w zakresie mebli do przechowywania określa szczegółowo obszary,w których tego typu produkt może mieć zastosowanie. Wszystko zależy od jego przeznaczenia.

Normy zawierają wymagania w zależności od miejsca, w którym regał będzie używany.

DLA REGAŁÓW DOMOWYCH EN 14749

W normie EN 14749 określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wszystkich typów segmentów kuchennych i łazienkowych oraz mebli mieszkaniowych do przechowywania i ich części. Normy nie stosuje się doie-mieszkaniowych mebli do przechowywania, mebli biurowych, mebli przemysłowych, wyposażenia gastronomicznego, sklepowego oraz skrytek przemysłowych.

2 PFG 1953 – W DOMU DLA CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW

Wymaganie odnosi się do regałów do przechowywania ciężkich ładunków przeznaczonych do różnych celów w pomieszczeniach domowych. Tego typu regał domowy jest zdefiniowany jako posiadający półkę o nośności równej/większej 100 kg zgodnie z deklaracją producenta. Niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do półek wiszących na ścianie lub półek do przechowywania w gospodarstwie domowym ani mebli do przechowywania do użytku domowego.

W MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOSUJE SIĘ EN 16121

W normie EN 16121 określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności dla wszystkich typów mebli służących do przechowywania poza mieszkaniem. Norma nie obejmuje mebli użytkowanych w mieszkaniach, biurach, mebli przemysłowych i kuchennych, wyposażenia gastronomicznego i sklepowego oraz skrytek przemysłowych. Wymagania wytrzymałości i trwałości nie obejmują struktury budynku np. wytrzymałość uchwytów dla szafek zawieszanych na ścianie dotyczy jedynie szafek i jej części służących do mocowania.

W BIURZE EN 14073

EN 14073 określa wymagania bezpieczeństwa dla biurowych mebli do przechowywania. Swym zakresem nie obejmuje ciężkich mechanicznych szaf kartotekowych, obrotowych szaf kartotekowych ani szaf na akta. Zaznacza się, że spełnienie zawartych w normie wymagań nie wyklucza uszkodzeń w meblu wskutek regularnego złego użytkowania lub nadmiernie długiego czasu użytkowania. Norma nie uwzględnia bezpieczeństwa wynikającego z budynku, np. w przypadku wytrzymałości szafek wiszących w normie zawarte są jedynie wymagania dotyczące szafki i jej części. Kwestia ściany i mocowania do ściany nie są zawarte w normie.

DGUV REGEL 108-007 – ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE

Dokument ma zastosowanie do wszystkich urządzeń oraz wyrobów do przechowywania poza mieszkaniem (z wyłączeniem instalacji magazynowych podlegających pod prawo budowlane). Są to m.in.: regały i szafki do przechowywania w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, palety i palety skrzyniowe, kontenery przemysłowe.

TESTY, JAKIM MUSZĄ ZOSTAĆ PODDANE WYROBY

Badania, którym poddane są regały, to przede wszystkim testy wytrzymałościowe oraz testy stateczności. Ich podział zależy od elementu badanego tj. półka, szyna na ubrania czy elementy otwierane, wysuwne czy przesuwne. Przykładana podczas testów siła, zależy od elementu oraz jego przeznaczenia. Dotyczy to również obciążenia, a kluczowym elementem jest stopień użycia zależny od częstotliwości, długości i obciążeń stosowanych podczas użytkowania. Innym zakresem objęty zostanie hotel, przedszkole, czy obszary recepcyjne, a innym koszary czy szkoły.

Warto mieć na uwadze, iż normy, według których bada się wyroby, nie obejmują oceny procesów starzenia, degradacji czy palności. Weryfikacja tych parametrów ma miejsce według innych wymagań, lub też ocenę przeprowadza się według zakresu testów użytkowych, tzw. „Fitness For Use”.

REGAŁY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Powyższy podział nie obejmuje stricte specjalistycznych mebli do przechowywania, spotykanych w obiektach gastronomicznych, medycznych oraz laboratoryjnych. Wówczas często kluczowym parametrem nie jest wytrzymałość mechaniczna, a odporność na działanie substancji żrących oraz wilgoci. Dlatego też są one najczęściej wykonane ze stali nierdzewnej. Uwzględniane są wówczas także pierwiastki chemiczne tj. chrom i inne pierwiastki stopowe, dzięki którym zwiększa się odporność materiału na kwasy i umożliwia zastosowanie w różnych warunkach termicznych.

PRZYSZŁOŚĆ TO PERSONALIZACJA

W dobie powszechnej i łatwej dostępności do wielu rzeczy, coraz bardziej tworzy się potrzeba dużej indywidualności i wyróżnienia. Obszar personalizacji nie jest już zarezerwowany tylko dla mody, ale stał się niezwykle popularny w branżach tj. motoryzacja, elektronika użytkowa, kosmetyka, a obecnie zaczyna przenikać w obszary, w których uprzednio było to trudne do właściwego przygotowania, np. w branży meblowej. W odpowiedzi na powstały trend i potrzebę personalizacji powstała polska aplikacja TYLKO.COM. Dzięki niej każdy nabywca, za pośrednictwem mobilnego urządzenia, staje się projektantem własnego wnętrza. Dzieje się tak za pomocą trybu rozszerzonej rzeczywistości (tzw. context mode). Oznacza to, iż na ekranie urządzenia mobilnego użytkownik widzi kreowany mebel w konkretnym obszarze swojego mieszkania. Następnie sam decyduje o wyborze jego rozmiaru, elementów produktu tj. półki czy szafki oraz decyduje o rodzaju materiału oraz kolorze. Finalizując swój projekt poprzez przycisk „zamów”, użytkownik przesyła zamówienie do fabryki, która w zaledwie dwa tygodnie przygotuje wizję projektanta.

Przyszłość związana jest z wysokim stopniem personalizacji produktu, nie powinna jednak pomijać tak kluczowego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo wyrobu.

Powiązane usługi

badanie mebli

badanie mebli

Badamy i certyfikujemy meble oraz wystawiamy nasze znaki certyfikacji

Więcej

Wyroby dla dzieci

Wyroby dla dzieci

Bezpieczne produkty dla dzieci.

Więcej

Znak "Zbadano na obecność substancji szkodliwych"

Znak

Bezpieczne produkty wolne od szkodliwych substancji dzięki znakowi "Zbadano na obecność substancji szkodliwych"

Więcej
Autor: Michał Wiśniewski - Kierownik ds. Kluczowych Klientów Wyroby Użytkowe Key Account Manager Functional Products