current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Certyfikacja IFS HPC wymagana od producentów marek własnych

Michał Chudziński - Kierownik Produktu – Certyfikacja ISO 22716, IFS HPC, Audytor Wiodący, Ekspert Certyfikujący TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Rosnące potrzeby i wymagania rynku w ostatnich miesiącach spowodowały znaczący wzrost zainteresowania standardem IFS HPC. Standard ten dotyczy głównie producentów marek własnych, gdyż jest coraz częściej wymagany przez sieci handlowe. Z punktu widzenia sieci handlowej, idealny potencjalny dostawca posiada certyfikaty potwierdzające nie tylko zgodność z przepisami prawa, ale i z wymaganiami wszystkich rynków docelowych.

Właścicielem standardu jest International Featured Standard (IFS), który powstał z inicjatywy zrzeszonych członków Niemieckiej Federacji Handlu Detalicznego oraz ich francuskich i włoskich odpowiedników. Początkowo organizacja skupiała się szczególnie na certyfikacji produkcji żywności. W 2006 roku, głównie z potrzeby zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników kosmetyków rozpoczęły się prace nad standardem HPC (Household and Personal Care products). Później standard zaczął obejmować także inne grupy wyrobów.

RYNEK KOSMETYCZNY

Posługując się przykładem produktów kosmetycznych, obowiązkiem prawnym (EU) w tej branży jest prowadzenie procesu produkcji zgodnie z wymaganiami Dobrych Praktyk Produkcji wg ISO 22716, jednakże w zależności od rynku docelowego sieci handlowe wymagają także spełniania wymogów swoich standardów lub standardów ze swoich krajowych federacji.

Posługując się przykładem produktów kosmetycznych, obowiązkiem prawnym (EU) w tej branży jest prowadzenie procesu produkcji zgodnie z wymaganiami Dobrych Praktyk Produkcji wg ISO 22716, jednakże w zależności od rynku docelowego sieci handlowe wymagają także spełniania wymogów swoich standardów lub standardów ze swoich krajowych federacji.

Często sieci rozszerzają te wymogi na wszystkie swoje lokalizacje w różnych krajach. W przypadku standardu IFS HPC wymóg stawiany jest najczęściej przez sieci wywodzące się z Niemiec, Francji i Włoch (tak jak BRC CP wymagany jest przez kontrahentów z Wielkiej Brytanii).

Z punktu widzenia sieci handlowej, idealny potencjalny dostawca posiada certyfikaty potwierdzające nie tylko zgodność z przepisami prawa ale i z wymaganiami wszystkich rynków docelowych.

OBOWIĄZUJĄCA WERSJA STANDARDU

Aktualnie obowiązuje 2. wersja z kwietnia 2016, której oficjalna polska nazwa brzmi: Standard do przeprowadzania audytu produktów/procesów produkcyjnych u dostawców produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej.

Standard IFS HPC został opracowany z myślą o producentach, którzy zajmują się wytwarzaniem produktów typu „non-food” skierowanych do konsumenta finalnego. Istnieją 4 zakresy – grupy produktów, które można poddać procesowi certyfikacji:

1. produkty kosmetyczne

2. produkty chemii gospodarczej

3. produkty codziennego użytku (głównie do kontaktu z żywnością)

4. produkty do higieny osobistej (z wyłączeniem produktów kosmetycznych)

Niektóre kategorie zawierają także produkty na pierwszy rzut oka nieoczywiste, więc zawsze należy potwierdzić do jakiej kategorii należy produkowany wyrób. Przykładowo w zakresie 1 umiejscowione są także wyroby medyczne klasy 1, które technologicznie są zbliżone do produktów kosmetycznych. W niepewnych sytuacjach najlepiej zapytać uprawnioną jednostkę certyfikującą.

WYMAGANIA STANDARDU

IFS HPC obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa produkcyjnego, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Jest swego rodzaju rozszerzeniem systemu zarządzania jakością.

IFS HPC obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa produkcyjnego, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Jest swego rodzaju rozszerzeniem systemu zarządzania jakością.

Adekwatnie do ustanowionych rozdziałów standardu, audytowi podlegają, począwszy od: odpowiedzialności kadry zarządzającej, system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, zarządzanie zasobami, planowanie i proces produkcji, pomiary, analizy, działania naprawcze oraz ochrona produktu. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie czystości, zgodność i dostępność dokumentów oraz identyfikowalność w procesie oraz całym łańcuchu dostaw.

W przypadku zaistniałej reklamacji klient musi mieć możliwość prześledzenia całej ścieżki życia produktu i uzyskania informacji o pochodzeniu wyrobu, a także jego składników. Spełnienie wymagań standardu IFS HPC zapewnia, że oferowany produkt jest bezpieczny, odpowiedniej jakości i spełnia wymagania prawne.

IFS HPC zawiera 237 wymagań ujętych w formie punktów, podzielonych na rozdziały. W ramach wymagań standardu wyszczególnionych zostało także 6 szczególnych wymagań krytycznych KO (Knock-out), spośród których niespełnienie chociaż jednego oznacza odjęcie 50% punktów, co w praktyce oznacza negatywny wynik audytu.

IFS HPC zawiera 237 wymagań ujętych w formie punktów, podzielonych na rozdziały. W ramach wymagań standardu wyszczególnionych zostało także 6 szczególnych wymagań krytycznych KO (Knock-out), spośród których niespełnienie chociaż jednego oznacza odjęcie 50% punktów, co w praktyce oznacza negatywny wynik audytu.

Wymagania te dotyczą: odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, ustanowienia systemu nadzorowania krytycznych punktów kontroli, specyfikacji produktów, identyfikowalności, wycofania z rynku i działań korygujących. Wszystkie wymagania oraz cały standard jest bezpłatnie dostępny na stronie internetowej IFS (przypis no.1)

Wymagania standardu IFS HPC dotyczą nie tylko audytowanych firm, ale i jednostek certyfikujących oraz audytorów. Dzięki temu zagwarantowana jest najwyższa jakość procesu certyfikacji i prowadzenie go przez doświadczonych, kompetentnych audytorów. Aktualnie tylko kilka osób w Polsce może pochwalić się uprawnieniami dla tego standardu. TÜV Rheinland Polska posiada uprawnionych audytorów dla wszystkich czterech zakresów IFS HPC.

CERTYFIKACJA

W standardzie został określony minimalny czasu trwania audytu na poziomie 2 dni. Czas ten może zostać wydłużony m.in. ze względu na ilość zatrudnionych osób, rozmiar fabryki czy zakres audytu.

Jak w przypadku każdego standardu najlepszym dowodem na jego spełnienie jest certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej. Certyfikat na zgodność ze standardem IFS HPC jest ważny jedynie przez rok. Organizacja IFS przewidziała określanie wyniku w punktach procentowych, a co więcej certyfikaty można uzyskać na poziomie zwykłym i wyższym (jeśli wynik jest równy lub powyżej 95%).

Dla standardu IFS HPC przewidziano 4 stopnie spełnienia wymagania:

A – pełne spełnienie: 20pkt

B – prawie pełne spełnienie: 15pkt

C – część wymagań spełnionych: 5pkt

D – wymaganie niespełnione: -20pkt

Aby otrzymać certyfikat trzeba uzyskać minimum 75% możliwych do zdobycia punktów. Mimo istnienia punktów ujemnych oraz możliwych niezgodności dla wymagań krytycznych Knock-Out nie trzeba się jednak zrażać. Przedsiębiorstwo wypełniające wymagania prawne, zasady Dobrej Praktyki Produkcji oraz dobrze oceniając ryzyka i analizując zagrożenia nie powinno mieć problemów z uzyskaniem certyfikatu IFS HPC.

KORZYŚCI

Zyskująca na znaczeniu certyfikacja IFS HPC niesie za sobą wiele korzyści. Działanie zgodnie z wymogami tego standardu zapewnia kontrahentów o bezpieczeństwie i wysokiej jakości produkowanych wyrobów. Jest to sygnał dla rynku, że firma stawia na rozwój międzynarodowy. Posiadanie takiego certyfikatu zmniejsza także ilość audytów klientowskich, co oszczędza czas, a także może znacząco wpłynąć na ilość reklamacji, co przekłada się na oszczędności finansowe.

Powiązane usługi

Badania chemiczne i certyfikacja zgodności produkcji z normą ISO 22716

Badania chemiczne i certyfikacja zgodności produkcji z normą ISO 22716

Badania i certyfikacja produktów kosmetycznych

Więcej

Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne

Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne

Badania substancji szkodliwych w wyrobach konsumpcyjnych i w otoczeniu.

Więcej
Autor: Michał Chudziński - Kierownik Produktu - Certyfikacja ISO 22716, IFS HPC, Audytor Wiodący, Ekspert Certyfikujący TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Pełnomocnik w branży kosmetycznej. Reprezentuje TÜV Rheinland Polska w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej.