current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

O tym wydaniu Jakości

Pierwszy w 2018 roku numer magazynu Jakość poświęcamy dopuszczeniom międzynarodowym. Jako rozpoznawalna na całym świecie jednostka, TÜV Rheinland może poszczycić się szerokimi możliwościami w kontekście świadczonych usług, posiadanej wiedzy eksperckiej, a także infrastruktury. Zdajemy sobie sprawę, że w dobie globalizacji i ekspansji przedsiębiorstw poza rynki krajowe wartością jest posiadanie know-how, uprawnień i kwalifikacji.

Do niniejszego wydania zaprosiliśmy firmę Buglo Sp. z o.o., laureata wyróżnienia w kategorii „Dbałość o szczegóły” w roku jubileuszowym TÜV Rheinland Polska. Barbara Drozd, Dyrektor Działu Handlowego spółki, zdradza nam, jak produkuje się place zabaw na zgodność z europejskimi normami i z powodzeniem eksportuje wyroby na rynki światowe.

W artykule poświęconym Market Access Service Milena Zielińska, Kierownik ds. Rozwoju Certyfikacji Wyrobów TÜV Rheinland Polska, szczegółowo omawia usługę MAS w kontekście wprowadzania produktów na rynki docelowe. Tekst uzupełnia Mikołaj Copija, Kierownik ds. Kluczowych Klientów w Sekcji Bezpieczeństwa i Jakości Wyrobów TÜV Rheinland Polska, który przedstawia przebieg inspekcji przedwysyłkowej towarów.

Dopuszczenia międzynarodowe można również rozpatrywać z punktu widzenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Temat ten omawia Aleksandra Przeradzka, Kierownik Sekcji Szkoleń Specjalistycznych TÜV Rheinland Polska. W swoim artykule wskazuje na potrzebę sprawdzenia i porównania uzyskanych przez personel kompetencji i kwalifikacji.

Z kolei Wojciech Szcześniak, Specjalista ds. Koordynacji Projektów TÜV Rheinland Polska, zwraca uwagę na konieczność znajomości obowiązujących wymagań, które pozwalają świadczyć usługi dla przemysłu na rynkach międzynarodowych. Dostrzegają to również Iwona Wrona i Dariusz Michalski z Sekcji Wyrobów Medycznych TÜV Rheinland Polska, którzy w swoim tekście zdradzają, jak sprawnie wprowadzić wyrób medyczny na rynek.