current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

O tym wydaniu Jakości

Wiedza to termin, który słowniki definiują jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”. Nauczeni doświadczeniem oraz wymaganiami rynku jesteśmy nastawieni na ciągłe poszerzanie i udoskonalanie swojej wiedzy. Niezależnie od branży, w której funkcjonuje firma, podstawowym wymaganiem stawianym pracownikom jest umiejętność i chęć uczenia się. Zadaniem organizacji jest zaś wsparcie rozwoju oraz ochrona tego najcenniejszego zasobu.

Tematem tego wydania jest wiedza, zarówno w kontekście rozwoju kariery dzięki ciągłemu doskonaleniu kompetencji, jak i kwestia jakości procesu kształcenia w ogóle. Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy miedzy innymi Annę Konewecką, Dyrektor Zarządzającą TÜV Akademia Polska, która opowiedziała o zmianach jakie zaszły na rynku szkoleń w ostatnich dziesięciu latach.

Jakość procesu kształcenia to także element, który może zostać poddany weryfikacji. Pisze o tym w swoim artykule Anna Kwaśny, radząc jednocześnie na co zwrócić uwagę wybierając studia podyplomowe na wyższej uczelni. Aby ciężko zdobyta wiedza została odpowiednio wykorzystana i zabezpieczona, warto zastanowić się nad nowoczesnymi możliwościami, jakie stwarza tzw. etyczny hacking. O szczegółach takich działań opowiada Andrzej Nowodworski, Kierownik ds. Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa w firmie STM Solutions.

Niezależnie od zgromadzonej wiedzy i kompetencji zawodowych niezwykle ważne jest przekonanie o słuszności obranej drogi. Tylko ono może dać poczucie pełnej satysfakcji. W razie wątpliwości lub chęci zmiany można zawsze skorzystać z pomocy coacha, którego zadaniem jest wzmocnienie w nas kreatywności i elastyczności, co z kolei ma doprowadzić do znalezienia rozwiązania problemu.

Zapraszam i życzę miłej lektury
Janusz Grabka
Prezes Zarządu
TÜV Rheinland Polska