current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

O tym wydaniu Jakości

Przywództwo i zaangażowanie ludzi to dwie zasady, bez których nie może być mowy o sprawnie funkcjonującej organizacji. W tym kontekście rola, jaką ma do odegrania lider zwykle bywa kluczowa. To często od jego autorytetu i zdolności zauważania potencjału pracowników zależy kierunek rozwoju firmy. Z kolei dbałość o poszanowanie podstawowych praw człowieka ma wpływ na to, jak firma będzie postrzegana przez społeczeństwo i czy zarządzający zasłużą na miano odpowiedzialnych w biznesie.

TÜV Rheinland Polska z początkiem roku objęła patronatem merytorycznym projekt ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE.PL, oparty o normę ISO 26000. Jego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk i promocja idei, zgodnie z którą przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za swój wpływ na społeczeństwo.

O roli lidera w organizacji oraz znaczeniu uśmiechu w codziennej pracy pisze w tym numerze Grzegorz Grabka, Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów TÜV Rheinland Polska. Wtóruje mu Kamil Wyszkowski, Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, który w rozmowie z nami tłumaczy, jak wielki wpływ na przestrzegania praw człowieka mają właśnie przedsiębiorcy.

Na temat odpowiedzialności, jaka wiąże się z zarządzaniem firmą produkcyjną zatrudniającą tysiące pracowników w obszernym wywiadzie pt. „Jak w ArcelorMittal hartowały się systemy zarządzania?” mówi z kolei Krzysztof Warchoł, Pełnomocnik Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Historia rozwoju spółki jest przykładem na wykorzystanie systemu zarządzania jakością do wdrażania i egzekwowania strategii firmy, o czym w teoretycznym artykule w dziale „Wiedza” pisze Beata Łuczak.

Ponadto w tym numerze Sławomir Pijanowski, Prezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK radzi, jak wiedzę o potencjalnych zagrożeniach przekuć w sukces firmy. A Anna Kwaśny analizuje te kwestie w odniesieniu do wymagań jakościowych w ochronie zdrowia, gdzie pacjent powinien być w centrum uwagi.

Zapraszam i życzę miłej lektury
Janusz Grabka
Prezes Zarządu TÜV Rheinland Polska