current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja zgodnie z PN-EN ISO 3834

Certyfikacja zgodnie z PN-EN ISO 3834 | TÜV Rheinland

Potwierdzenie kompetencji dla producentów wyrobów spawanych

Udowodnij Klientom wysoką jakość produktów spawanych poprzez certyfikację Twojej firmy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834. Norma ta określa wymagania i zasady zapewnienia jakości dla Producentów wyrobów spawanych. Dzięki temu wysoka jakość wyrobów jest gwarantowana już na etapie planowania produkcji. Certyfikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw działających w branży prefabrykacji, napraw i montażu, które w ramach swoich usług oferują spawanie w produkcji zarówno seryjnej, jak i jednostkowej.

Korzyści

Certyfikacja procesu spawania, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834 przez ekspertów TÜV Rheinland to:

 • potwierdzenie wysokiej jakość produktów, a tym samym wzmocnienie konkurencyjności firmy
 • współpraca z TÜV Rheinland, czyli partnerem o globalnym zasięgu, który oferuje Ci stałą jakość w każdym miejscu i na wszystkich kontynentach
 • optymalizacja wewnętrznych procesów i szansa na obniżenie kosztów

Usługi z jednego źródła

Norma PN-EN ISO 3834 wyróżnia trzy poziomy wymagań jakości, dot. spawania materiałów metalowych: "pełne", "standardowe" i "podstawowe". Nasi eksperci doradzą Ci, który poziom jest optymalny dla Twojej firmy. Więcej informacji na temat różnych poziomów znajdziesz w części "Informacje dodatkowe".

Proces certyfikacji w skrócie

W pierwszym etapie określany jest poziom wymagań jakości, a ich realizacja będzie weryfikowana przez naszych ekspertów podczas kolejnych audytów. Jeśli Państwa firma przejdzie pozytywnie proces certyfikacji, otrzymają Państwo certyfikat, który wydawany jest z maksymalnym okresem ważności 5 lat. Liczba audytów kontrolnych w okresie ważności certyfikatu zależy od poziomu akredytacji, zakresu i wyników audytu certyfikującego oraz audytów nadzoru.

Audyt

Nasi wykwalifikowani audytorzy sprawdzają na miejscu, w jaki sposób wymagania normy PN-EN ISO 3834 są wdrożone w Państwa firmie. Zakres i kryteria inspekcji są uzależnione od zdefiniowanego poziomu jakości.

PN-EN ISO 3834-2: "pełne" wymagania jakościowe

Na poziomie "pełne wymagania jakości", podczas audytu sprawdzane są trzy obszary:

 • W przedsiębiorstwie musi być zainstalowany i funkcjonujący system zarządzania jakością (QM)
 • W przedsiębiorstwie jest osoba odpowiedzialna za nadzór spawalniczy, która posiada rozległą wiedzę w zakresie projektowania, produkcji i kontroli wyrobów spawanych, np. międzynarodowy inżynier spawalnik. Ponadto osoba pełniaca tą funkcję powinna mieć okreslony zakres obowiażków, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731
 • Personel wykonujący połączenia nierozłączne posiada ważne uprawnienia, zgodnie z wymaganiem normy PN-EN ISO 9606. W przypadku w pełni zmechanizowanych i automatycznych procesów spawania należy zatrudniać operatorów urządzeń, posiadających aktulne uprawnienia , zgodne z normą PN-EN ISO 14732. W przypadku wykonywania badań nieniszczących, wymagany jest personel, posiadający aktualne uprawnienia, zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712.

PN-EN ISO 3834-3: "standardowe” wymagania jakościowe

W poziomie "standardowe wymagania jakości" tylko punkt 1 różni się od "pełnych wymagań jakościowych“.

 • Również w tym przypadku, system zarządzania jakością (QM) jest wymogiem, z tą różnicą, w stosunku do „pęłnych wymagań jakościowych“, że niektóre zapisy są zalecane, a nie wymagane. Musi być dostępna odpowiednio udokumentowana i skutecznie wdrożona księga zarządzania jakością (lub alternatywnie instrukcje proceduralne i operacyjne oraz inne specyfikacje). Podczas audytu sprawdzana jest spójność zapisów jakościowych z produkcją spawalniczą.
 • Pozostałe punkty odpowiadają normie PN-EN ISO 3834-2

EN ISO 3834-4: "podstawowe" wymagania jakościowe

 • Trzeci i najniższy poziom nie wymaga wdrożonego systemu zarządzania jakością (QM)
 • Ponadto nie jest konieczne zatrudnianie personelu nadzoru spawalniczego, posiadającego kwalifikacje zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731
 • Jako producent jesteś odpowiedzialny za spawalniczo-techniczną część produkcji i dlatego musisz wykazać się podstawową wiedzą na temat wymagań jakościowych, pozwalajacych na właściwą kontrolę, w zakresie produkcji wyrobów spawanych. Odpowiedzialność za nadzór może być zlecona wykwalifikowanym osobom spoza firmy, a zapisy jakościowe w zakresie spawania mogą być określone w formie pisemnej
 • Personel wykonujacy połączenia nierozłączne musi posiadać ważne uprawnienia, zgodne z wymaganiami serii norm PN-EN ISO 9606, a w przypadku w pełni zmechanizowanych i automatycznych procesów spawania, operatorzy spawania muszą posiadać aktualne uprawnienia, zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu