current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

System zarządzania ciągłością działania biznesu (BCMS)

Systemy zarządzania ciągłością działania biznesu (BCMS) | TÜV Rheinland

Reaguj szybko w czasach kryzysu dzięki systemowi zarządzania ciągłością działania biznesu

Chcesz jak najszybciej wznowić wydajną działalność po przestoju lub awarii procesów biznesowych, zwłaszcza tych, które opierają się na krytycznych systemach informatycznych? Nasz system zarządzania ciągłością działania biznesu (BCMS), zgodny z normami ISO 22301 i ISO 27031, pozwala reagować w sposób szybki i prawidłowy za pomocą praktycznych planów awaryjnych, koncepcji awaryjnych IT oraz planów naprawczych.

BCMS łączy w sobie wzajemnie powiązane metody, procedury i zasady mające na celu zabezpieczenie ciągłości procesów krytycznych oraz może być zintegrowany z istniejącymi systemami zarządzania lub na nich oparty. Definiujemy indywidualną strategię, którą wyprowadzamy ze specyficznych wymagań firmy. Dzięki tym niezbędnym zasobom możliwe staje się ponowne uruchomienie działalności biznesowej w celu uniknięcia niedopuszczalnych przestojów.

Chcesz, aby Twoi pracownicy i działalność biznesowa nadal funkcjonowały, nawet w czasach kryzysu? Skontaktuj się z naszymi ekspertami już teraz.

Zabezpiecz swoją produktywność dzięki zarządzaniu ciągłością działania biznesu i zarządzaniu awaryjnemu IT

Zarządzanie ciągłością działania biznesu jest najlepszym sposobem na przygotowanie się na potencjalne kryzysy i minimalizowanie skutków zakłóceń. Używaj skutecznego planowania awaryjnego w celu zagwarantowania, że w przypadku wystąpienia zdarzenia wszyscy w Twojej firmie będą postępować zgodnie z planem. Nasze pragmatyczne koncepcje awaryjne i plany naprawcze pozwalają na jak najszybszy powrót do wydajnej działalności po zakłóceniu lub awarii procesów biznesowych, usług lub systemów IT.

Możesz skutecznie zredukować koszty związane z katastrofami, spełnić wymogi zgodności z przepisami i stworzyć zintegrowany system zarządzania ryzykiem – WO, który oferuje pewność prawną i przewagę rynkową. Dzięki poprawie swojego poziomu dostępności, zyskujesz również znaczną przewagę konkurencyjną, ponieważ Twoi klienci i partnerzy biznesowi mogą ufać, że Twoja firma będzie działać nawet w czasach kryzysu.

Opracowujemy Twój system zarządzania ciągłością działania biznesu w zaledwie trzech krokach

W zaledwie kilku krokach określamy dojrzałość ciągłości działania Twojego biznesu, opracowujemy wspólną procedurę jej ciągłego doskonalenia i wspólnie z Tobą opracowujemy wspólne strategie i plany awaryjne:

 1. Analiza GAP
  Analizujemy istniejące aspekty Twojego systemu zarządzania ciągłością działania biznesu lub systemu zarządzania awaryjnego IT, a tym samym poziom jego dojrzałości.
 2. Planowanie usprawnień
  Na podstawie tej analizy określamy środki niezbędne do usprawnienia dojrzałości systemu zarządzania ciągłością działania biznesu. Opracowujemy pragmatyczne podejścia i środki, które pomagają stworzyć odpowiedni system zarządzania ciągłością działania biznesu, który z czasem ewoluuje i się udoskonala.
 3. Wdrażanie
  Pracujemy z Tobą nad wdrożeniem planu usprawnienia oraz szkolimy pracowników ds. zarządzenia ciągłością działania biznesu (BCM) w zakresie wdrażania i ustalania zadań związanych z zarządzeniem. Daje to narzędzia potrzebne do radzenia sobie z katastrofą lub poważnym incydentem, dzięki czemu można działać oraz reagować precyzyjnie i skutecznie w przypadku sytuacji kryzysowej.

BCMS jest zaprojektowany, wdrożony i obsługiwany w oparciu o normy ISO 22301 i ISO 27031.

Aktywne zarządzanie kryzysowe za pomocą zarządzania ciągłością działania biznesu

Nasi eksperci mają bogate doświadczenie w zakresie zarządzania ciągłością działania biznesu. Pomagamy wprowadzać kompleksowe rozwiązania BCM i gwarantujemy zapewnienie jakości w trakcie realizacji projektu. Pomagamy również szkolić Twojego pracownika ds. BCM oraz tworzyć koncepcje testów i szkoleń.

Ponadto nasza oferta „survival mix – zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania biznesu” może łączyć różne analizy zagrożeń, zapewniając dopasowanie Twoich systemów BCM do zidentyfikowanych zagrożeń.

Dowiedz się więcej o BCM. Umów się na spotkanie z naszymi ekspertami.

FAQ: Pytania i odpowiedzi dotyczące zarządzania ciągłością działania biznesu

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Czym jest system zarządzania ciągłością działania biznesu?

System zarządzania ciągłością działania biznesu, w skrócie BCMS, to system zarządzania, który łączy w sobie powiązane ze sobą metody, procedury i zasady mające na celu zapewnienie ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych w przypadku wystąpienia szkód lub sytuacji awaryjnych oraz ich ciągły rozwój i doskonalenie.

Jakie są zalety zarządzania ciągłością działania biznesu?

Dzięki naszym koncepcjom awaryjnym oraz planom ponownego uruchomienia można szybko wrócić do wydajnej działalności po zakłóceniu lub awarii procesów biznesowych, a tym samym skrócić czas przestoju niezależnie od tego, czy są one wspierane przez IT, czy też nie. Jest to skuteczny sposób na obniżenie kosztów działań następczych i stworzenie systemu zarządzania ryzykiem. Zyskujesz również znaczną przewagę nad konkurencją poprzez wysoki poziom dostępności.

Jakie są wymagania względem kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania biznesu?

Kompleksowy BCMS powinien stosować podejście zorientowane na proces oraz wymaga interakcji pomiędzy procesami zarządzania, procesami biznesowymi i procesami wsparcia. Analiza wpływu na działalność (BIA) identyfikuje kluczowe procesy i ocenia ich wymagania dotyczące dostępności. Po przeanalizowaniu sytuacji firmy opracowywane są strategie i plany przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom oraz przeprowadzane są testy i ćwiczenia oparte na scenariuszach.

Jakie normy leżą u podstaw BCMS?

BCMS jest projektowany, wdrażany i obsługiwany w oparciu o normy ISO 22301 oraz ISO 27031.

Jakie są etapy opracowywania i obsługi BCMS?

Analizujemy procesy biznesowe i identyfikujemy potencjalne zagrożenia. Na tej podstawie określamy rzeczywiste potrzeby w zakresie ochrony. W przypadku wystąpienia zdarzenia, w ramach analizy wpływu na działalność (BIA) oceniamy procesy biznesowe i usługi IT pod kątem wymagań dotyczących ich dostępności. Następnie współpracujemy z Tobą w celu opracowania odpowiedniej i szczegółowej strategii awaryjnej. Pomagamy wdrażać i obsługiwać oprogramowanie BCM oraz tworzyć koncepcje testów i szkoleń. Podczas realizacji projektu otrzymujesz również zapewnienie jakości od naszych certyfikowanych ekspertów.

Jakie główne pytania związane z BCMS powinna zadawać firma?

 • Jak duży jest wpływ na naszą produktywność w przypadku wystąpienia zdarzenia?
 • Jak moi klienci i partnerzy biznesowi reagują na przestój w produkcji?
 • Jaki jest nasz maksymalny tolerowany czas przestoju?
 • Jak możemy utrzymać krytyczne procesy?
 • Jakie są wymogi prawne i regulacyjne, które mogą zostać naruszone?
 • Jak można zminimalizować straty i konsekwencje?

Nasi eksperci od systemów zarządzania ciągłością działania biznesu mogą odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Skontaktuj się z nami już teraz, aby znaleźć rozwiązanie dopasowane do Twojej działalności.

Czy po wdrożeniu BCMS moja działalność biznesowa uzyska automatycznie stałą ochronę?

Nie, ustanowienie i obsługa BCMS nie jest procesem jednorazowym, wymaga regularnych badań i dostosowywania. Proces ten jest określany jako proces ciągłego doskonalenia (continuous improvement process, w skrócie CIP). Oferujemy odpowiednie kursy szkoleniowe w celu zagwarantowania, że zaangażowani w nie pracownicy również przechodzą ciągłe szkolenia.

Czy BCMS może działać tylko jako odrębny system zarządzania?

Nie, może być zintegrowany z istniejącymi systemami zarządzania lub oparty na nich (np. QMS, ISMS).

Czy BCMS może być certyfikowany?

Tak, jeśli BCMS został wdrożony zgodnie z ISO 22301:2013, może być certyfikowany przez akredytowaną firmę. Certyfikacja zgodnie z normą ISO 27031 nie jest możliwa.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu