current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Badania twardości metali, badania metalograficzne

Badania twardości metali, badania metalograficzne

Potwierdzenie jakości wyrobów z metalu

Miarą jakości wyrobów wykonanych z metalu jest jakość materiału, z którego zostały wykonane. Jeśli metal nie jest wystarczająco wytrzymały, produkt również nie będzie odpowiednio trwały.

Doświadczony zespół ekspertów TÜV Rheinland wykonuje badania metalograficzne twardości oraz kondycjonowania. Laboratorium TÜV Rheinland przeprowadza również badania nieniszczące – zapewniając kompleksowość świadczonych usług.

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

  • Potwierdzenie jakości produktów
  • Mniejsze ryzyko odpowiedzialności firmy dzięki udokumentowanym badaniom bezpieczeństwa
  • Potwierdzenie zgodność wyrobu z wymaganiami prawnymi

Badania twardości wykonywane przez TÜV Rheinland

TÜV Rheinland oferuje badania metalograficzne w celu określenia, czy:

  • metale osiągają wymagane wartości twardości odpowiednie dla ich zastosowań,
  • elementy metalowe zostały poddane prawidłowej obróbce cieplnej.

Trzy typy badań

W przemyśle metalurgicznym stosuje się trzy rodzaje dokładnych badań twardości:

  • Pomiar twardości metodą Brinella
  • Pomiar twardości metodą Rockwella
  • Pomiar twardości metodą Vickersa

Pomiar twardości metodą Brinella odbywa się z wykorzystaniem kuli o znanej masie, przykładając obciążenie przez określony czas. Następnie mierzy się średnicę wgniecenia. Metody Rockwella i Vickersa są podobnymi pomiarami wielkości wgniecenia przy znanym przyłożonym obciążeniu. Pomiary te określają właściwości próbek metalu, dzięki którym ustala się, czy metal spełnia wymagania stawiane dla określonego zastosowania.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu