current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Artykuły chemiczne


TÜV Rheinland

Niektóre produkty chemiczne są używane w życiu codziennym – na przykład w kosmetykach lub farbach – i mogą wchodzić w bezpośredni lub pośredni kontakt z ludzką skórą. Inne produkty chemiczne, takie jak materiały pirotechniczne, są mniej powszechne. Każdego z nich dotyczy określony zestaw norm prawnych i wymagań klientów co do bezpieczeństwa, niezawodności, jakości, a nawet zrównoważonego rozwoju. Oferujemy szereg usług eksperckich, które pomogą Ci sprostać tym wymaganiom i zapewnić zgodność Twoich produktów. Polegaj na naszym wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie produktów chemicznych, strategiach kontroli ich bezpiecznego stosowania oraz znajomości odpowiednich przepisów i ich najnowszych aktualizacji.

Obszary działalności

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!