current language
Netherlands beschikbaar in de volgende talen:
...of selecteer uw land

Type- en componentcertificering

Type- en componentcertificering

Type- en componentcertificeringsdiensten voor fabrikanten van windturbines

DAkkS

Met het gestaag groeiend aantal fabrikanten in de wereldwijde markt voor windenergie is er veel vraag naar de certificering van windturbines en windturbinecomponenten, hetgeen technische state-of-the-art kennis vereist. Certificering volgens geharmoniseerde normen en eisen verhoogt het exportpotentieel van producten en daarom is het voor fabrikanten van belang te informeren naar de verschillende vormen van beschikbare certificeringen.

Onze certificeringsdiensten voor windturbines en windturbinecomponenten zijn gebaseerd op de internationale IEC 61400 normseries. Daarnaast kunnen we zorgen voor de naleving van de nationale normen en voorschriften, zoals de DIBt- en GL-richtlijnen.

Voordelen van onze windturbinecertificering in één oogopslag

TÜV Rheinlands uitgebreide type- en componentcertificeringsdiensten bieden u:

 • Zeer ervaren experts met een brede kennis van de nationale en internationale reglementeringen, wetten en beperkingen voor markttoegang.
 • Internationale beschikbaarheid en ervaring stelt ons in staat om u te ondersteunen bij uw lokale en wereldwijde uitdagingen.
 • Laboratoria met hoge capaciteit om vertragingen in productcertificeringen te voorkomen.

Aarzel niet om contact op te nemen met TÜV Rheinland voor meer informatie over hoe uw organisatie van onze type- en componentcertificeringdiensten kan profiteren.

Onze aanpak van windturbinecertificering

De certificering van windturbines volgens de internationale IEC 61400 normseries omvat typecertificering en componentcertificering.

Typecertificering

Het doel van de typecertificering is de bevestiging dat het type windturbine ontworpen, gedocumenteerd en geproduceerd is om te voldoen aan de uitgangspunten van het ontwerp, specifieke normen en andere technische eisen.

Een demonstratie dat het mogelijk is de turbines te installeren, te bedienen en te onderhouden volgens de ontwerpdocumentatie, is vereist. De typecertificering geldt voor een reeks van windturbines van gemeenschappelijk ontwerp en fabricage; dit omvat procedures met betrekking tot het ontwerp, de fabricage, conformiteitsbeoordeling en de plannen voor transport, montage, installatie en onderhoud.

De typecertificering bestaat uit de verplichte modules:

 • Beoordeling van het basisontwerp
 • Beoordeling van het windturbineontwerp
 • Testen van het type
 • Productiebeoordeling
 • Definitieve beoordeling

En de optionele modules:

 • Beoordeling van het funderingsontwerp
 • Productiebeoordeling van de fundering
 • Typekarakteristieke metingen

Wanneer de typecertificeringstesten succesvol zijn, wordt een windturbinetypecertificaat afgegeven dat de overeenstemming van de windturbine met de uitgangspunten van het ontwerp, geldende normen en andere technische eisen bevestigt.

Componentcertificering

De componentcertificering van windturbines bevestigt dat een belangrijk component of een specifiek type ontworpen, gedocumenteerd en geproduceerd is en voldoet aan de uitgangspunten van het ontwerp, specifieke normen en andere technische eisen.

De procedures voor componentcertificering komen grotendeels overeen met de typecertificeringprocedures. De specifieke inhoud van een module is afhankelijk van de betreffende component.

Componentcertificering bestaat uit de volgende modules:

 • Beoordeling van het basisontwerp
 • Beoordeling van het ontwerp
 • Testen van het type
 • Productiebeoordeling
 • Definitieve beoordeling

Een componentcertificaat dekt meestal een belangrijk windturbinecomponent, zoals een blad of versnellingsbak.

Contact

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op!

Laatst bezochte servicepagina's