current language
Netherlands beschikbaar in de volgende talen:
...of selecteer uw land
translation missing: core_choose_country

ISO 9001-certificering

ISO 9001-certificering

Amendement 1: Wijzigingen van ISO-normen met betrekking tot klimaatverandering

pdf Amendement 1 521 KB Download

Optimaal kwaliteitsmanagement met ISO 9001-certificering

Al meer dan een miljoen bedrijven profiteren van een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001. ISO 9001 geeft structuur aan uw organisatie en verhoogt en borgt de kwaliteit van uw product, service of dienstverlening. ISO 9001 is zowel een hulpmiddel voor uw intern gerichte bedrijfsvoering, maar geeft ook uw klanten het vertrouwen dat u levert wat u belooft.

Goed doordachte werkstromen zijn bepalend voor de kwaliteit van uw producten of diensten. Effectief kwaliteitsmanagement houdt rekening met de specifieke eisen en perspectieven van uw bedrijf. Met name door de procesgerichte benadering is een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 geschikt voor alle bedrijfstakken en bedrijven; van start-ups tot wereldwijd opererende concerns, van de zorgsector tot de maakindustrie.

Een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd conform ISO 9001 regelt op welke wijze u de kwaliteit van uw processen, producten, diensten en services beheerst. De norm vereist een gesloten verbetercyclus gerelateerd aan de behoeftes en verwachting van uw stakeholders en vereist dat u kansen en risico’s in kaart brengt en inspeelt op veranderende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op die kwaliteit. Natuurlijk hebben alle partijen daarin een rol, van directie tot uitvoerenden.

Continue verbetering

Wij evalueren en certificeren uw kwaliteitsmanagementsysteem conform de specifieke eisen van uw bedrijf. Onze ISO 9001-auditoren kunnen bogen op vele jaren ervaring en worden selectief ingezet op basis van ruime ervaring in uw sector.

Kansen op internationale markten met ISO 9001-certificering

Verbeter uw marktpositie met ISO 9001-certificering

Met een internationaal erkende certificering van uw kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 kunt u uw kansen om toegang te krijgen tot lokale en internationale markten vergroten en een doorslaggevend concurrentievoordeel bewerkstelligen.

Wat voordelen:

  • Door sterkere klantgerichtheid wordt uw relatie met uw stakeholders verbeterd, de samenwerking wordt duurzamer en uw klanten tevredener.
  • U krijgt meer inzicht in zwaktes binnen uw organisatie, die u daardoor gericht kunt verbeteren.
  • U krijgt meer zicht op toekomstige risico’s, maar ook marktkansen zodat uw bedrijfsvoering gezonder wordt.
  • Door vermindering van fouten verlaagt u faalkosten.

Kortom, u kunt de effectiviteit binnen uw bedrijf vergroten en uw processen en structuren verbeteren. Daarmee kunt u aanzienlijke kostenbesparingen realiseren en tegelijkertijd uw aansprakelijkheidsrisico verkleinen. Ook kunt u profiteren van gemotiveerdere medewerkers door betere communicatie en betere beschikbaarheid van informatie.

Een ander voordeel: De zogenaamde ‘High Level Structuur’ van ISO 9001 maakt ook gecombineerde certificering met andere internationale normen mogelijk. Wilt u meer weten? Download onze Veelgestelde vragen.

ISO 9001: 2015 - De herziening verbetert het kwaliteitsmanagement

De nieuwe versie ISO 9001:2015, die de oude versie ISO 9001:2008 vervangt, werd op 15 september 2015 gepubliceerd. De herziening omvat wijzigingen en effecten op kwaliteitsmanagement conform ISO 9001, die relevant zijn voor bedrijven, ongeacht hun omvang, en in alle industrietakken. De herziening van ISO 9001 is bedoeld om beter aan te sluiten bij de dynamische, complexe marktomstandigheden waarin veel bedrijven tegenwoordig opereren. Zowel de inhoud als de structuur is aangepast.

Als u al gecertificeerd bent conform ISO 9001:2008 kan deze certificering na een gap-analyse worden omgezet.

Stappen voor uw ISO 9001-certificering

De certificering van uw kwaliteitsmanagementsysteem verloopt via een aantal stappen. U kunt hier onze informatieleaflet downloaden waarin transparant het certificerings- en instandhoudingsproces wordt uitgelegd.

De norm ISO 9001 is een managementsysteemnorm waarmee u, een volledig op uw eigen bedrijfssituatie toegespitst managementsysteem, kunt inrichten. Door deze vrijheid zijn er onderdelen in de norm die op verschillende wijze te interpreteren zijn. TÜV Rheinland Nederland heeft daar wel begrenzingen op aangebracht en verwoord in een standpuntenlijst. Als u het certificeringstraject in gaat, is het van wezenlijk belang deze standpuntenlijst te raadplegen. Maar ook als u al gecertificeerd bent, is het belangrijk deze te blijven raadplegen. Natuurlijk wordt u bij wijzigingen in deze lijst daarvan op de hoogte gebracht.

Bespaar tijd en geld met een gecombineerde certificering

Wij combineren en certificeren managementsystemen effectief en snel. Energie-, arbo-, milieu- of kwaliteitsmanagementsystemen - aan u de keuze van de perfecte combinatie om uw bedrijf nog succesvoller te maken.

Belangrijke vragen en antwoorden over kwaliteitsmanagement conform ISO 9001

pdf Veelgestelde vragen over de ISO 9001:2015-herziening 214 KB Download
pdf Algemene vragen en antwoorden over kwaliteitsmanagement conform ISO 9001 141 KB Download
pdf Informatieblad over de wijzigingen en het effect van de ISO 9001:2015 herziening 191 KB Download

Contact

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op!

Laatst bezochte servicepagina's