current language
Netherlands beschikbaar in de volgende talen:
...of selecteer uw land

Spoorwegcertificering

Certificering voor spoorwegvervoer – TÜV Rheinland

Bewezen kwaliteit met certificeringen voor spoorwegvervoer

Wilt u kunnen aantonen dat uw processen en managementsystemen op het gebied van spoorwegverkeer voldoen aan internationaal erkende beoordelingscriteria om het vertrouwen van uw klanten en partners te versterken?

Wij helpen u met audits en certificeringen voor onderhoud en inspectie van rollend materieel, en de kwaliteitsborging bij de productie.

Onze experts vergezellen fabrikanten van spoor- en verkeersproducten vanaf de ontwerpfase, de ontwikkelings- en testfases tot en met de voltooide toepassing, om zo de conformiteit met de vastgestelde kwaliteitsnormen van de sector te beoordelen.

We ondersteunen dienstverleners en exploitanten van spoorwegsystemen bij het definiëren, invoeren, testen en monitoren van processen en bij de onderhouds- en servicebeurten van rollend materieel.

Onze onafhankelijke beoordelingen, inspecties en audits worden uitgevoerd conform de EU-verordeningen en -richtlijnen, Europese (EN) en internationale (ISO/IEC) normen en industrienormen (IRIS van UNIFE).

Neem contact met ons op voor een persoonlijk voorstel van onze experts!

Vertrouwen vergroten met certificeringen voor spoorwegvervoer

Audits en certificering - spoorwegverkeer
Profiteer van onze spoorwegverkeersaudits en -certificeringen.

Met onze spoorwegverkeersaudits en -certificeringen kunt u aantonen dat u voldoet aan de wet- en regelgeving en industrienormen.

Gebruik onze beproefde auditmethodes om uw processen op te zetten, te optimaliseren en te monitoren – want betrouwbare processen en transparante documentatie vormen de basis voor succes bij de certificering van spoorwegvervoer.

U versterkt het vertrouwen van uw eindklanten en krijgt toegang tot de markt met vooraf gekwalificeerde producten. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om uw marktpositie in Europa te versterken en te verbeteren.

Onze diensten voor certificering van spoorwegverkeer

We implementeren onze audits en certificeringen voor spoorwegverkeer in diverse stappen die gedurende de loop van het project gecombineerd en toegepast worden:

  • Controle van de certificeringsaanvraag
  • Plannen van audit/certificering (vereisten, omvang, inhoud, locaties en documenten)
  • Uitvoering van het auditplan voor de eerste audit
  • Uitvoering van de eerste audit (controle van documenten, inspecties ter plaatse, interviews)
  • Presentatie en communicatie van de resultaten (afwijkingen, aanbevelingen/maatregelen)
  • Uitvoering van het desbetreffende auditrapport
  • Afgifte van het desbetreffende certificaat
  • Planning en uitvoering van de controle-audit (op basis van auditrapporten en actieplannen)
  • Planning en uitvoering van de hercertificeringsaudit

Op verzoek kunnen we ook voorlopige audits opnemen in het proces en audits zo nodig herhalen. Onze lead auditors zien toe op de naleving van de processen en planning.

Lees meer over certificering voor spoorwegvervoer

pdf Accreditatie certificaat – United Kingdom Accreditatie Service 225 KB Download

Contact

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op!

Laatst bezochte servicepagina's