current language
Netherlands beschikbaar in de volgende talen:
...of selecteer uw land

Testen van coatings, lakken, verf en corrosiebescherming

Testen van coatings, lakken, verf en corrosiebescherming

Uitgebreid onderzoek in ons laboratorium

Coatings presteren verschillend onder verschillende omstandigheden. Een aantal toepassingen, zoals op schepen moet volledig waterafstotend zijn. Andere, zoals in chemische fabrieken moeten kunnen beschermen tegen specifieke chemicalieën. Coatings op objecten in de buitenlucht worden beïnvloed door zonlicht en regen en moeten hun kleur jaren vasthouden. Verschillende factoren en standaarden worden gebruikt om de mate waarin coatings, lakken en verf beschermen tegen bijvoorbeeld corrosie.

Om zeker te zijn dat een specifieke coatings geschikt is voor bepaalde objecten en doelen biedt TÜV Rheinland verschillende testen en testmethodes aan om de prestatie van de coating te meten. De beschermende eigenschappen en degradatiesnelheid kan worden getest. Onze duurzaamheidstesten kunnen het kwaliteitsniveau aangeven van de coatings, verven en lakken van leveranciers. Kopers kunnen beter beslissingen nemen en bepalen of een bepaalde coating geschikt is voor het object of toepasseing. Leveranciers krijgen een betere markttoegang, door producten te laten voldoen aan de lokaal gelden normen en eisen.

TÜV Rheinland biedt pragmatische testen en heeft gedegen kennis en de expertise van de testen en de sectoren. Vraag het onze experts.

Voordelen

Met TÜV Rheinland als partner voor prestatietesten voor coatings lakken, verf en corrosieprotectie kunt u:

 • De kwaliteit van uw producten aantonen
 • Vertrouwen op onze objectieve schadeonderzoek
 • Ondersteuning krijgen in juridische procedures
 • TÜV Rheinland-certificaten en productlabels gebruiken voor uw sales- en marketingstrategie.
 • Betere beslissingen nemen omdat u beter bent geïnformeerd.
 • Maakt u gebruik van onze pragmatische testmethodes en specifieke kennis
 • Vertrouwt u op TÜV Rheinland’s expertise en lange ervaring in de sector en de juiste instrumenten en middelen om goed onderzoek te doen.

Onze testmethoden

We bieden een compleet dienstenpakket van testmethoden om kwaliteit en prestaties van coatings, lakken, verf en corrosieproducten vast te stellen.

Testen voor vloeibare verf

 • Dichtheid
 • Solids percentage (m/m and v/v)
 • Fijnheid
 • Oppervlaktespanning
 • Viscositeit
 • Eigenschappen
 • Diverse technieken

Spectraaltest:

 • Kleur
 • Gloed
 • Color Aptitude Test
 • Farnsworth Test
 • Ishihara Test
 • Dekking
 • UV-VIS-NIR analyses

Mechanische testen:

 • Dichtheid
 • Poreusheid
 • Hechting
 • Hardheid
 • Krasvastheid
 • Impactweerstand
 • Slijtvastheid
 • Vuilretentie
 • Waterdampdoorlaatbaarheid
 • Trekproeven
 • Interne spanning
 • Slipweerstand

Corrosietesten:

 • Koud, controle test
 • Temperatuurbestendigheid
 • Immersion tests
 • Cold back test
 • Lockheed test
 • Machu test
 • Condensatietesten
 • Kestrnich (zwaveldioxide) test
 • Filiforme corrosion test
 • Zoutsproeitesten NSS/ASS/CASS
 • Cyclic tests
 • Hechtingstest
 • Kathodische bescherming

Weertesten

 • Atlas WOM (Weather-Ometer)
 • QUV Accelerated Weathering Test
 • Xenotest Alpha
 • Xenotest Hi-Energy
 • Suntest, Heraeus
 • Ovens
 • Thermal aging

Analytische testen:

 • (Infra-Rood) microscopie
 • Scanning elektronenmicroscoop X-ray microanalysis (SEM/XRMA)
 • Gaschromatograaf- massaspectrometer (GC-MS)
 • Thermal Desorption pyrolysis - Gaschromatografie / massaspectrometrie (TD/Pyr-GC/MS)
 • Differential scanning calorimetry (DSC)
 • (Modulated) differential scanning calorimetry (M)DSC
 • Thermische graphische analyses (TGA)
 • Dunnelaagchromatographie (TLC)
 • Gel permeation chromatography (GPC)
 • High-performance liquid chromatography (HPLC)
 • Fourier transform infra-red (FTIR)
 • Verschillende soorten lichtmicroscopie

Onze diensten

TÜV Rheinland heeft een breed aanbod van diensten voor advies en certificering van coatings, lakken, verf en corrosiebescherming.

Diensten die we aanbieden zijn onder andere:

 • Inspectie en testen
 • Forensische testen
 • Schadeonderzoek
 • Chemische en fysische testen
 • Onafhankelijk onderzoek en advies voor gerechtelijke procedures
 • Ontwikkeling van innovatieve methodes
 • Kennisontwikkeling
 • Consultancy
 • Kennisoverdracht, onderwijs en training
 • Visuele inspecties
 • Laboratoriumonderzoek
 • Schadeexperts
 • Forensisch onderzoek
 • Ontwikkeling van technieken voor de toepassing van coatings
 • Onderzoek naar duurzaamheid, corrosiebestendigheid en mechanische eigenschappen.
 • Ontwikkeling van standaarden en protocollen.

Onze klanten

We leveren diensten als testen, advies en inspectie aan klanten uit diverse sectoren, zoals:

 • Maritieme industrie
 • Onroerendgoedbezitters
 • Servicebedrijven
 • Onderhoudsbedrijven
 • (Petro)chemische indstrie
 • Chemische fabrieken
 • Job coaters
 • Bouwbedrijven
 • Eigenaren en beheerders van windmolens
 • Automotive bedrijven
 • Verzekeringsmaatschappijen.

Kesternich-test

Kesternich-test

Met behulp van de Kesternich test wordt een indruk verkregen van de weerstand van materialen tegen een zwaveldioxidehoudende atmosfeer. Het kan hier gaan om verkleuring en glansverlies van coatings en kunststoffen, maar ook om de corrosiewering van anticorrosieve coatings.

Bij de kesternichtest wordt in een afgesloten kast met een inhoud van 300 liter per dag telkens een nieuwe hoeveelheid SO₂ gebracht. Het gehele bodemoppervlak van de kast is bedekt met een laagje water. Dit water wordt verwarmd zodat waterdamp op de monsterstukken condenseert.

De temperatuur in de kast is hierbij ingesteld op 40°C. Per etmaal is de kast gedurende 8 uur onder deze omstandigheden in bedrijf; gedurende de overige 16 uur is de kast geopend en de verwarming uitgeschakeld. Typische beoordelingen betreffen, verkleuring, glansverlies en corrosiewering.

Normen en de Kesternichtest

 • DIN 50018
 • ISO 3231
 • DIN EN ISO 6988

Zoutsproeitest

Zoutsproeitest

Door een gecoat product bloot te stellen aan de corrosieve omstandigheden zoals die worden gecreëerd in een zoutneveltest kan een indruk worden verkregen van de weerstand tegen corrosieve invloeden. Het kan hier gaan om de beoordeling van organische coatings aangebracht op staal, maar ook om metallische beschermlagen en coatings, zoals bijvoorbeeld zinklegeringen en nikkel- en chroomlagen.

Continue en cyclische testen

De zoutneveltest kent diverse varianten, waaronder continue en cyclische testen.

De meest voorkomende continue varianten zijn:

 • Neutrale zoutneveltest
 • Azijnzure zoutneveltest
 • Koperazijnzure zoutneveltest

Bekende voorbeelden van cyclische varianten zijn:

 • Prohesion test
 • VDA test

Alle testen hebben gemeen dat er een oplossing van een zout(mengsel) al of niet discontinu wordt verneveld. Meestal vindt deze verneveling plaats bij een verhoogde temperatuur, waardoor corrosieprocessen worden versneld. Zuurgraad en zoutmengsel worden gekozen op basis van het basismateriaal waarop coatings zijn aangebracht of in relatie tot de praktijkomstandigheden waarin het te beoordelen materiaal moet functioneren.

De tijdsduur van zoutneveltesten varieert van ca 24 uur voor sommige binnen toepassingen tot wel 3000 uur voor maritieme toepassingen. Veel toegepaste normen zijn:

 • ISO 9227
 • ASTM B117
 • ASTM B 368
 • ASTM 1654

De roestwerendheid van een product kan worden getest met een zoutsproeitest.

Bij de zoutsproeitest wordt een gecoat product gedurende een bepaalde periode bij een temperatuur van 35°C besproeid met zoutnevel. De test wordt ook wel zoutneveltest genoemd. De zoutnevel heeft een constante concentratie, dichtheid en pH-waarde.

De testduur is afhankelijk van de norm en de te testen coating. Er zijn testen van 24 tot 3000 uur. Na de beneveling met zout wordt de coating beoordeeld op roestvorming en/of blaasvorming. Als er krassen zijn aangebracht in de coating, wordt er gekeken in hoeverre vanuit deze krassen de corrosie is ontstaan.

Atlas Weather-Ometer

Atlas Weather-Ometer

De Atlas Weather-Ometer bootst versterkt de verwerende omstandigheden na zoals deze buiten optreden.

In een Weather-Ometer worden monstermaterialen blootgesteld aan UV-licht gecombineerd met cyclische besproeiing met water. Het UV-licht wordt gegenereerd met behulp van een xenonlamp. Met een UV sensor wordt de UV-intensiteit continu gemeten en wordt de lampcontinu geregeld. Naast de UV-intensiteit worden de luchttemperatuur, luchtvochtigheid en zogenaamde zwarte plaat temperatuur continue geregeld.

De Atlas Weater-Ometer wordt vooral ingezet om de kleurvastheid en het glansbehoud van oppervlakken te beoordelen. Hierbij vat te denken aan verven en lakken, maar ook aan gevelpanelen en kunststof delen voor in de bouw.

Normen en de Atlas Weather-Ometer

 • ISO 105
 • ISO 4892-1
 • ISO 4892-2
 • ISO 11341
 • EN 438-2

Contact

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op!

Laatst bezochte servicepagina's