current language
Netherlands beschikbaar in de volgende talen:
...of selecteer uw land
translation missing: core_choose_country

PSO-certificering

PSO-certificering

Werkgevers creëren banen

Elke organisatie in Nederland met werknemers kan meedoen aan de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het doel van PSO is werkgevers stimuleren sociaal te ondernemen en hierdoor een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid. Specifiek is het gericht op werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met PSO wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate organisaties bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking worden geholpen door werkgevers om hun toekomstige carriere in te richten en toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

Lokale overheden kunnen eisen dat een organisatie PSO-gecertificeerd is. De gemeentes Apeldoorn, Den Haag en Eindhoven begonnen hiermee. Als werkgevers te weinig banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is het mogelijk dat de overheid het als wet gaat invoeren. Het is dan van toepassing op alle bedrijven in alle sectoren.

TÜV Rheinland Nederland is een geaccrediteerde certificerende instelling. TÜV Rheinland biedt naast PSO ook diverse andere schema’s aan. Onze experts kunnen helpen om een hoger niveau sociaal ondernemerschap te bereiken. Vraag het ons.

Voordelen in een oogopslag

Met TÜV Rheinland als partner voor PSO-certificering, kunt u:

 • Aantonen dat uw organisatie socialer onderneemt.
 • Profiteren van het grote aanbod aan diensten van een een toegewijde organisatie.
 • De juiste certificaten overleggen om te voldoen aan lokale en nationale regels en wetten.
 • Gebruikmaken van onze uitstekende samenwerking met de stichting PSO Nederland.
 • Andere schema’s en certificaten onderbrengen bij TÜV Rheinland.
 • Rekenen op professionele ondersteuning, zoals vele organisaties in verschillende sectoren al ervaren hebben.

In twee stappen naar PSO-certificering

Om een PSO-certificaat te krijgen moeten de volgende stappen worden doorlopen.

 1. Audit
  De auditoren evalueren hoe groot de sociale bijdrage van uw organisatie is en toetsen dit met de PSO-normen. Met de ladder om sociaal ondernemen inzichtelijk te maken wordt er gekeken naar verschillende factoren in het werving- en selectiebeleid en het personeelsbeleid van de organisatie. Dit omvat uiteraard:
  • Werknemers die voorheen werkloos waren en moeilijkheden hadden met het vinden van een geschikte baan.
  • Gehandicapte werknemers
  • Het in diensten hebben van mensen om specifieke taken en rollen te vervullen. Deze functies zijn gecreeerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat collega’s zich meer op hun kerntaken kunnen richten.
 2. Het certificaat
  Afhankelijk van het niveau van de bijdrage krijgt de organisatie een certificaat dat aangeeft op welke trede van de ladder de organisatie zich bevindt. Dit certificaat kan gebruikt worden als bewijs van sociaal ondernemerschap naar uw toeleveranciers of (lokale) overheid.

Contact

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op!

Laatst bezochte servicepagina's