current language
dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Filipiny Program odprawy ładunków masowych i drobnicowych

Program odprawy towarów masowych i drobnicowych do Republiki Filipin

Sprawne i niezawodne usługi kontroli przedwysyłkowej

TÜV Rheinland jest upoważniona przez Committee for Accreditation of Cargo Surveying Companies (CACSC) z siedzibą na Filipinach do wdrażania programu odpraw towarów masowych.

TÜV Rheinland jest akredytowaną firmą ISO/IEC 17020, która wykonuje czynności kontrolne i usługi przedwysyłkowe w celu zapewnienia, że importowane produkty spełniają krajowe lub międzynarodowe standardy.

CACSC wdrożyła procedurę programu usprawnienia odprawy towarów masowych i drobnicowych w Republice Filipin, zgodnie z definicją zarządzenia administracyjnego celnego nr: 3-2010 oraz zarządzenia celnego i memorandum nr: 18-2010 z dnia 12 maja 2020.

Szczegóły programu

Opracowane specjalnie dla Filipin usługi ładunków masowych i drobnicowych TÜV Rheinland oferują program poprawy odprawy celnej, który został opracowany specjalnie dla Urzędu Celnego (BOC) pod nadzorem władz filipińskich.

Kontrolujemy przesyłki masowe i drobnicowe przed opuszczeniem kraju, korzystając z naszej globalnej sieci zasobów. Nasz program ułatwiający handel ładunkami masowymi i drobnicowymi zapewnia raporty z badań dotyczących wcześniejszej odprawy ładunków.

Korzyści z usług:

 • Dokładna klasyfikacja towarów
 • Prawidłowa wycena cła i podatków
 • Wybór metod wcześniejszej odprawy ładunku na podstawie raportów z badań handlowych
 • Ograniczenie ryzyka kradzieży ładunków podczas eksportu do Filipin

Czym jest ładunek drobnicowy?

 • Nieskonteneryzowane ładunki drobnicowe przechowywane w pudłach, belach, paletach lub innych pojedynczych jednostkach, które mają być załadowane na lub wyładowane ze statków.
 • Ładunek ładowany indywidualnie i opisany pod względem ilości i wagi (np. stalowe kręgi, kłody, worki ryżu), a nie w kontenerach transportowych ani luzem.

Czym jest ładunek masowy?

 • Ładunki w masie jednego towaru, które nie są: pakowane, wiązane, butelkowane lub pakowane w inny sposób.
 • Ładunki (suche lub płynne), które są ładowane (zgarniane szuflami, widłami, mechanicznie).

Zakres inspekcji

Zgodnie z wymogami Biura Celnego Filipin dla importu masowego

 • Wizualna kontrola opakowania
 • Wizualna kontrola oznakowania/kodu koloru
 • Wizualna kontrola stanu ładunku
 • Ilość sprawdzana zgodnie z listem przewozowym dostarczonym przez klienta
 • Zdjęcia z każdego etapu inspekcji
 • Sprawdzanie zabezpieczenia towaru i plomb
 • Monitorowanie podczas załadunku
 • Wydawanie raportów z przeglądu portu ładunkowego i raportów zbiorczych

Procedura programu

Celem Programu poprawy odprawy towarów masowych i drobnicowych jest określenie jakości i ilości w celu pozyskania informacji wymaganych do wydania Raportu z przeglądu ładunku i Raportu podsumowującego (SR). Zakres prac kontrolnych odpowiada żądanemu przez klienta (eksportera/sprzedawcy) lub standardowemu handlowemu zakresowi prac w zależności od rodzaju produktu.

Oprócz zwykłego zakresu prac, specjalny raport „Raport z ankiety” zostanie wydany przez TÜV Rheinland władzom Filipin z klasyfikacją HS (kodu celnego) i zadeklarowaną wartością w bezpiecznym, elektronicznym formacie.

Kategorie produktów obejmują między innymi:

 • Płyny
 • Chemikalia
 • Produkty naftowe
 • Wszystkie inne ładunki przewożone luzem, których cła i podatki są zwykle określane według wagi, np. drewno, stal, węgiel, zboża itp.

Opłaty inspekcyjne

 • Opłata za kontrolę proponowana jest importerowi lub eksporterowi. Płacą je albo importer na Filipinach, albo eksporter za granicą.
 • W przypadku akceptacji opłaty, importer (na Filipinach) lub eksporter (w kraju eksportu) składa PLSIO (Zlecenie kontroli obciążenia portu) oraz kopię faktury proforma.
 • Opłata jest ustalana w zależności od produktów, kraju eksportu i specyficznych wymagań importerów i/lub eksporterów.

Dokumentacja kontrolna

W celu rozpoczęcia procesu kontroli importer powinien dostarczyć do TÜV Rheinland następujące dokumenty:

 • Kopię faktury
 • List przewozowy
 • Bill of lading
 • Kod HS każdej pozycji, która ma zostać wywieziona (na podstawie kodu taryfy Filipin). W wyniku pomyślnej inspekcji zostanie wydany raport z inspekcji.

pdf Bulk & Break Bulk Cargo Clearance Enhancement Program in the Republic of the Philippines Product Sheet 3 MB Pobierz
pdf Registration and Licensing Application Form 201 KB Pobierz
pdf Certification Application Form 349 KB Pobierz

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zapytanie