current language
dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Program Weryfikacji Zgodności do Maroko - Morocco Verification of Conformity (VOC) Program

Eksportuj do Maroko zgodnie z wymaganiami określonymi przez MCINET

Ministerstwo Przemysłu, Handlu, Zieleni i Gospodarki Cyfrowej w Maroku (MCINET) wdrożyło program „Weryfikacji zgodności (VOC)”, celem poświadczenia, że produkty importowane do Maroka są zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa produktów. Program VoC obowiązuje od 1 lutego 2020 r.

Określone produkty konsumenckie i przemysłowe przeznaczone do importu do Maroka zostaną poddane testom zgodnie z wymogami i normami NM, częściowo zharmonizowanymi z normami ISO lub EN. Inspekcję przedwysyłkową należy przeprowadzić w kraju eksportu lub w Maroku. Ocena zgodności kończy się uzyskaniem Certyfikatu Zgodności (CoC) który wskazuje, że produkty spełniają obowiązujące normy i przepisy. Do wyboru są trzy drogi certyfikacji, w zależności od charakteru i częstotliwości importu.

Ustawa 24-09 wydana przez rząd marokański stanowi podstawę programu VOC.

Informacje szczegółowe

Certyfikat Zgodności Certyfikat Zgodności (Certificate of Conformity) jest ważny dla danej wysyłki i traci swą ważność w chwili zwolnienia produktów objętych daną wysyłką z odprawy celnej.
Certyfikat Zgodności (inspekcja w kraju eksportu) Certyfikat Zgodności (inspekcja w Maroku)
 • Części zamienne do samochodów (wybrane)
 • Urządzenia elektryczne (wybrane)
 • Produkty plastikowe
 • Materiały budowlane (wybrane)
 • Produkty skórzane, tekstylne i ubrania (wybrane)
 • Produkty mające kontakt z żywnością
 • Produkty chemiczne
 • Wyposażenie ochrony osobistej
 • Zabawki dla dzieci
 • Urządzenie domowe
 • Części zamienne do samochodów (wybrane)
 • Grzejniki gazowe
 • Materiały budowlane (wybrane)
 • Urządzenia elektryczne (wybrane)
 • Pieluchy dla dzieci
 • Panele drewniane
 • Elementy zbrojenia betonu
 • Dywany, wycieraczki, materiały obiciowe
 • Ubrania (wybrane)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zapytanie