current language
dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Certyfikat Zgodności do Arabii Saudyjskiej (program SFDA)

Certyfikat Zgodności do Arabii Saudyjskiej (program SFDA)

Uzyskaj obowiązkową certyfikację SFDA do Arabii Saudyjskiej dzięki naszym ekspertom i sieci laboratoriów

W wyniku przedstawienia wizji "Arabia Saudyjska 2030" SASO (Saudyjska Organizacja Standardów i Metrologii) wyznaczyła dwa główne cele związane z Narodowym Saudyjskim Programem Transformacji 2020.

  1. Budowanie zaufania konsumentów do produktów wprowadzanych na rynek.
  2. Zagwarantowanie uczciwej wymiany handlowej pomiędzy kupującym a sprzedającym.

Saudyjski Urząd ds. Żywności i Leków (SFDA) wyznaczył TÜV Rheinland jako akredytowaną jednostkę certyfikującą. Jako zatwierdzony przez SFDA organ wydajemy Certyfikaty Zgodności dla przesyłek produktów spożywczych i kosmetycznych eksportowanych do Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Wymienione w rozporządzeniu produkty muszą być zgodne z określonymi normami SFDA dla każdego rodzaju towaru. Fizyczna kontrola przed wysyłką (dotyczy tylko produktów spożywczych) polega na porównaniu zawartości przesyłki z dokumentami przewozowymi i weryfikuje wymagania dotyczące prawidłowego etykietowania. Po pomyślnej ocenie dokumentów i kontroli przedwysyłkowej zostaje wydany Certyfikat Zgodności (Certificate of Conformity - CoC). W przypadku kosmetyków wymagany jest numer eCosma, który zostaje umieszczony na Certyfikacie Zgodności (CoC).

Szczegółowe informacje

Ważność certyfikatu ​Dla jednej wysyłki
Czy wymagane są badania próbek?W zależności od produktów

Zakres produktowy

Żywność Produkty kosmetyczne

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zapytanie

Globalna sieć, lokalna obecność. Nasze placówki na całym świecie.

Lokalizacje

Znajdź nasze placówki na świecie

Dowiedz się więcej

Uwaga!

Zawartość naszej strony internetowej została opracowana z najwyższą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak wykluczyć braków w aktualności, kompletności lub dokładności treści strony.