current language
dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Program Weryfikacji Zgodności do Algierii (Certificat de Conformité)

Program Weryfikacji Zgodności do Algierii (Certificat de Conformité)

Łatwiejszy dostęp do rynku dzięki wsparciu naszych ekspertów i sieci laboratoriów

Certyfikat Zgodności (Certificate of Conformity) jest wymagany od eksporterów dla wszelkich towarów wysyłanych do Algierii zgodnie z wymogami prawnymi, na przykład z akredytywą. Certyfikat taki musi być wydany przez niezależny organ kontrolny, będący stroną trzecią i członkiem IFIA (Międzynarodowej Federacji Agencji Inspekcyjnych). W marcu 2011 r. Ministerstwo Handlu Algierii opublikowało informację skierowaną do wszystkich importerów, przypominając im o obowiązku przedstawienia dowodu zgodności.

Tym dowodem jest certyfikat zgodności wykazujący spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych mających zastosowanie do eksportowanych towarów. Obowiązek wynika z ustawy 09-03 wydanej 25.02.2009 i dekretu 05-467 wydanego 12.12.2005, w tym warunków i procedur kontroli zgodności towarów importowanych w urzędzie celnym. Współpraca z nami to krótkie terminy realizacji i czerpanie korzyści z nawiązanych współpracy z władzami lokalnymi.

Zapytaj jak możemy Ci pomóc w sprawnym uzyskaniu Certyfikatu Zgodności dla Twoich produktów!

Szczegółowe informacje

Produkty regulowane Wszystkie przesyłki towarów importowanych podlegają algierskiemu programowi CoC. Program nie ma zdefiniowanego zakresu produktów, ponieważ dotyczy on wszystkich przesyłek kierowanych do Algierii.
Czy badania próbek są wymagane?TAK

Zakres produktowy

Wszystkie przesyłki towarów importowanych podlegają algierskiemu programowi CoC. Program nie ma zdefiniowanego zakresu produktów, ponieważ dotyczy on wszystkich przesyłek kierowanych do Algierii.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zapytanie

Globalna sieć, lokalna obecność. Nasze placówki na całym świecie.

Lokalizacje

Znajdź nasze placówki na świecie

Dowiedz się więcej

Uwaga!

Zawartość naszej strony internetowej została opracowana z najwyższą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak wykluczyć braków w aktualności, kompletności lub dokładności treści strony.