current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Обучение по системи за управление на енергията

Курс за одитор на система за управление на енергията| TÜV Rheinland

Станете акредитиран експерт по управление на енергията, като участвате в нашите курсове за обучение за енергиен мениджър

Системно и непрекъснато намаляване на енергийните разходи, стимулиране на ефективното производство на енергия, намаляване на емисиите и насърчаване на екологично чисто производство чрез прилагане на ноу-хау от нашите обучения за управление на енергията и курсовете за обучение на одитор на система за управление на енергията (СУЕ).

От курсовете за обучение по управление на енергията и курсовете за обучение на одитори на СУЕ ще научите за действащия стандарт за управление на енергията ISO 50001 и как той може да се прилага в различните случаи. Ще научите също за възможните финансови ползи, свързани с правителствената политика в областта на енергетиката и данъчната политика / политиката за финансиране.

Предадените знания и практики от нашите опитни експерти по време на курсовете ще ви помогнат да приложите важни идеи за управление на енергията в ежедневната ви работа, както и действащите законови изисквания, свързани с енергията. Ние можем да ви помогнем не само да бъдете “по-зелени“ и да спестите пари, но и да бъдете експерти по управление на енергията.

Подобрете управлението на енергията си, като се свържете със специалистите по обучение по управление на енергията още днес!

Спестете пари, подобрете екологичните характеристики и станете компетентни в управлението на енергията с помощта на нашето обучение за енергиен мениджър

Курс за обучение на енергиен мениджър | TÜV Rheinland
Предимства на нашето обучение по управление на енергията

С непрекъснато нарастващите енергийни разходи е важно да се поеме контрола върху използването на енергията. С нашите курсове за управление на енергията и за одитори на СУЕ ще ви помогнем да създадете система за управление на енергията. Освен това, нашите курсове имат за цел да ви помогнат да постигнете по-ниски разходи за енергия или с други думи да имате по-голяма печалба, както и да подобрите позициите си спрямо конкуренцията.

Освен това, можете да се възползвате от по-голяма прозрачност при използването на енергия, подобрена устойчивост, използване на по-малко ресурси и синергия с други системи за управление. Можете също така да създадете екологичен имидж на вашата компания и да предавате своята компетентност, като придобиете нашия знак за изпитване и сертификат от PersCert-TÜV.

Три стъпки, за да станете експертен енергиен мениджър с нашата сертификация по управление на енергията и с нашите курсове за одитори

Нашите програми за управление на енергията и за обучение на одитори са разделени на три последователно свързани модула. Основният аспект на трите модула е използването на стандарта за системи за управление на енергията ISO 50001. Ако искате да бъдете само представител по енергийния мениджмънт, след завършване на първия модул можете да получите сертификат за това ниво на знания. Също така предлагаме на одиторите възможност за подновяване на сертифицикацията. Модулите са:

Модул 1 – Представител на ръководството по управление на енергията (TÜV)

 • Четиридневен курс, с изпит
 • Изисквания на ISO 50001
 • Измерване на енергията и събиране на данни
 • Енергиен анализ - включително използване и приложение и профили на натоварване
 • Енергийна ефективност - основни понятия, производство на енергия и инсталации за производство на енергия, както и важни индустриални области, които използват енергия

Модул 2 – Енергиен мениджър (TÜV)

 • Тридневен курс, с изпит
 • Изисквания на стандарта за управление на енергията ISO 50001
 • Енергийна политика и отговорност на енергийния мениджър
 • Акцент върху планирането на система за управление на енергията, като се вземат предвид националните регулации
 • Оценка на енергийните характеристики, създаване на план за действие и оценка на примери от практиката
 • Съставяне и изпълнение на енергиен план
 • Документиране на системата за управление на енергията, изпълнение и контрол на енергийните процеси, закупуване на енергия и управление на доставчика
 • Обучение с типични примери от практиката
 • Вътрешен одит и преглед от ръководството

Модул 3 – Одитор на СУЕ (TÜV)

 • Четиридневен курс, с изпит
 • Основи и цели на системите за управление на енергията, включително ISO 50001 и DIN EN 19011
 • Изисквания към одиторите на СУЕ и аспекти, свързани с вътрешните и външните одити на СУЕ
 • Създаване на програми за одит, роля, отговорности и задачи на одитора на СУЕ и законова рамка за одит на съответствието
 • Провеждане на одит, документация, техники за интервюиране и задаване на въпроси, активно слушане, трудни разговори
 • Действия след одита, оценка и документация от одита
 • Проследяване на коригиращите действия
 • Предимства и недостатъци на интегрираните одити

Поради валидността на сертификата на енергийния одитор от три години е необходимо да се премине обучение от поне осем учебни часа годишно, за да получи удължаване на валидността. За тази цел можем да ви предложим широка гама от допълнителни семинари в нашия портфейл от обучения по управление на енергията.

Възползвайте се от нашия опит в обучението по управление на енергията

Нашите обширни познания в областта на управлението на енергията и одитирането на СУЕ, както и свързаните с това обучения, в допълнение към нашия опит и международно признатото ни име ни правят вашият идеален партньор. Нашите сертификати са международно признати и по този начин помагат да се установи вашата компетентност в тази област. Можем да ви предложим и знака за изпитване.

Научете как нашите курсове за обучение по управление на енергията могат да ви помогнат. Обадете ни се още днес!

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги