current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Сертификация на системи

Сертификация на системи

Системи за управление

Основната задача на „ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е да подпомага българските компании и да съдейства за свободното движение на техните продукти и услуги на европейските и международните пазари.

Поддържани акредитации

 • DАkkS – като част от групата „ТЮФ Рейнланд“ ние работим под общата акредитация на акредитационния орган на Федерална република Германия
 • ИА БСА – ние поддържаме български акредитации за съответните стандарти, получени от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация

Сертификация на системи за управление

 • Системи за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001;
 • Системи за управление на околната среда, съгласно стандарт ISO 14001;
 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт BS OHSAS 18001 / ISO 45001;
 • Системи за управление на безопасността на хранителни продукти, съгласно стандарти ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, GMP, GMP+ и др.;
 • Системи за управление на енергията, съгласно стандарт ISO 50001;
 • Системи за управление на информационната сигурност, съгласно стандарт ISO/IEC 27001;
 • Системи за управление на непрекъснатостта на дейността, съгласно стандарт ISO 22301;
 • Системи за управление на социалната отговорност, съгласно стандарт SA 8000;
 • Провеждане на социални одити, съгласно изискванията на глобални кодекси като BSCI, РSCI и др.;
 • Сертификация на доставчици за автомобилната промишленост, съгласно IATF 16949;
 • SCC (Сертификат за отговорност на доставчика);
 • Потвърждаване на съответствието с изискванията на LOTO 1910.147 The control of hazardous energy (Lock Out / Tag Out);
 • Интегрирани системи за управление;
 • Персонализирани услуги (одити от втора страна, одити на производители, „таен клиент“, одити / проверки съгласно собствени стандарти / кодове / схеми на големи компании като Levi Strauss & Co, Carrefour и много други)

Ние сме Вашият сигурен и надежден партньор!

Преход към ISO 45001:2018

Новият стандарт ISO 45001 за системите за управление на здравето и безопасността при работа беше публикуван на 12 март 2018 г.

BS OHSAS 18001 ще бъде оттеглен с преходен период от три години.

Компаниите, които притежават сертификат съгласно BS OHSAS, трябва до м. март 2021 г. да адаптират своята система за управление към новия стандарт. Препоръчваме преходът да се извърши като част от редовен одит, който да бъде допълнен с одит и по новите изисквания.

Можете да се запознаете с нашия информационен материал от секцията документи за изтегляне, разработен специално да Ви бъде полезен.

Документи за изтегляне

По долу може да намерите документи, свързани с дейността на Органа за сертификация на системи

pdf Общи търговски условия на ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД 125 KB Свали
pdf Информационен материал относно новия стандарт ISO 45001 392 KB Свали
pdf Правила и условия за сертификация на ситеми за управление на ТЮФ РЕЙНЛАНД–БЪЛГАРИЯ ЕООД 521 KB Свали
pdf Декларация за политиката на Органа за сертифкиация на ситеми за управление 1 MB Свали
pdf Управление на възражения и жалби на Органа за сертификация на системи за управление 261 KB Свали