current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Транспортируемо оборудване под налягане

Транспортируемо оборудване под налягане

Оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане и периодични прегледи по ADR и RID

Транспортируемо оборудване под налягане

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД притежава разрешение от ДАМТН и нотификация от Европейската Комисия за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, въвеждаща Директива 2010/35/ЕС.

Приложими процедури:

  • Одобрение на тип
  • Първоначални проверки
  • Периодични проверки
  • Междинни проверки
  • Извънредни прегледи
  • Ново оценяване на съответствието

Продуктов обхват:

  • Всички съдове под налягане, техните клапани и ако е приложимо, други допълнителни средства обхванати от глава 6.2 на Приложение І, раздел І.1 - ADR и Приложение ІІ, раздел ІІ.1 н - RID към Директива 2008/68/ЕО, с изключение на съдове предназначени за превоз на ацетилен.
  • Цистерни, батерийни превозни средства, многоелементни газови контейнери (MEGS), техните клапани и ако е приложимо, други допълнителни средства обхванати от глава 6.8 на Приложение І, раздел І.1 - ADR и Приложение ІІ, раздел ІІ.1 н - RID към Директива 2008/68/ЕО.

Документи за изтегляне

По долу може да намерите документи, свързани с дейността на Нотифицирания орган.

pdf Заявка за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане 207 KB Свали
pdf Общи търговски условия на ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД 125 KB Свали