current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Строителни продукти

Строителни продукти

Строителни продукти

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД притежава Разрешение CPR 17 - NB 1853 и Нотификация от Европейската комисия за оценяване на съответствието на строителни продукти по Регламент (ЕС) 305/2011 и Разрешение РОССП - 18 от МРРБ за оценяване на съответствието на строителните продукти с националните изисквания съгласно Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Продукти, чието съответствие сме оправомощени да оценяваме съгласно Регламента (ЕС) 305/2011:

 • БДС EN 1090-1 Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти.
 • БДС EN 10025-1 Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
 • БДС EN 10088-4 Корозионноустойчиви стомани. Част 4: Технически условия на доставка на тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани, предназначени за строителни конструкции.
 • БДС EN 10088-5 Корозионноустойчиви стомани. Част 5: Технически условия на доставка на пръти, валцуван тел, изтеглен тел, профили и калибрирани продукти от корозионноустойчиви стомани, предназначени за строителни конструкции.
 • БДС EN 10210-1 Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка.
 • БДС EN 10219-1 Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически изисквания на доставка
 • БДС EN 10343 Стомани за закаляване и отвръщане, предназначени за строителни конструкции. Технически условия на доставка.
 • БДС EN 15088 Алуминий и алуминиеви сплави. Конструкционни продукти за строителството. Технически условия за контрол и доставка.
 • БДС EN 13479 Допълнителни материали за заваряване. Общи продуктови стандарти за материали за заваряване и флюси за заваряване чрез стопяване на метални материали.
 • БДС EN 14399-1 Високоякостни болтови съединения за строителството с предварително натоварване. Част 1: Общи изисквания.
 • БДС EN 13986 Плочи дървесни за употреба в строителството. Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка.
 • БДС EN 14081-1 Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал с правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи изисквания.
 • БДС EN 1317-5 Ограничителни системи за пътища. Част 5: Изисквания към продуктите и оценка на съответствието на ограничителни системи за пътни превозни средства.
 • БДС EN 1057 Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ за приложение в санитарни и отоплителни инсталации.
 • БДС EN 1856-1 Комини. Изисквания за метални комини. Част 1: Продукти за коминни системи.
 • БДС EN 1856-2 Комини. Изисквания за метални комини. Част 2: Метални димоотводи и свързващи тръби.
 • БДС EN 13084-7 Свободно стоящи комини. Част 7: Спецификация на продуктите за цилиндрични стоманени заводски продукти за стоманени комини с единични стени и стоманени димоотводи.
 • БДС EN 14339 Подземни пожарни хидранти.
 • БДС EN 14384 Надземни пожарни хидранти колонков тип.
 • БДС EN 771-4 Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон.

Групи продукти, чието съответствие сме оправомощени да оценяваме с националните изисквания

Когато, строителните продукти не са обхванати от Регламента за строителните продукти (не се произвеждат по хармонизирани Европейски спецификации) ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД в качеството си на Лице за оценка на съответствието може да извършва оценка на съответствието на следните групи строителни:

 • Бетон
 • Пластмасови тръбопроводни системи от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за канализация в сгради и извън сгради за безнапорно подземно отводняване
 • пластмасови тръби за газоснабдяване
 • Продукти за пластмасови тръбопроводни системи за сградни и извънсградни инсталации за водоснабдяване или за отводняване и напорна канализация
 • Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация със сложна структура на стената
 • Стоманени продукти за армиране на стоманобетонни конструкции
 • Вътрешни врати без изисквания за устойчивост на огън и/или пропускане на дим
 • Метални тръби и фасонни части за водоснабдителни системи
 • Смесителни батерии, душове и гъвкави връзки за баня
 • Продукти от дървесина
 • Продукти от стомана (листове, ленти, профили и тръби)

Документи за изтегляне

По долу може да намерите документи, свързани с дейността на Органа за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти.

pdf Общи търговски условия на ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД 125 KB Свали
pdf Разрешение за оценяване на съответствието съгласно Регламент 305/2011/EU 503 KB Свали
pdf Нотификация за оценяване на съответствието съгласно Регламент 305/2011/EU 7 KB Свали
pdf Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания 1 MB Свали
pdf Списък на строителните продукти в обхвата на разрешението за оценяване на съответствието съгласно Регламент 305/2011/EU 1 MB Свали
pdf Списък на строителните продукти в обхвата на разрешението за оценяване на съответствието съгласно националните изисвания 992 KB Свали
pdf Цени и ценообразуване на органа за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти 93 KB Свали