current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Персонал по заваряване

Персонал по заваряване

Осигурете съответствие на заваръчните процеси посредством нашите услуги за кваливикация на заварчици

Персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД притежава акредитация с рег. № 3 ОСЛ от ИА „Българска служба за акредитация“ съгласно БДС EN ISO/IEC 17024 за сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения.

Обхватът на акредитацията включва сертификация на заварчици и оператори за заваряване на стомани, алуминий и алуминиеви сплави, мед и медни сплави, никел и никелови сплави, мед и медни сплави, титан и титаниеви сплави, цирконий и циркониеви сплави и заварчици на термопластични материали.

Методи за квалификация на заварчици

 • Ръчно електродъгово заваряване (процес 111);
 • МИГ/МАГ- заваряване (процес 131/135);
 • МАГ- заваряване с тръбен тел с флюсов пълнеж (процес 136);
 • МАГ заваряване с тръбен тел с метален пълнеж (процес 138);
 • ВИГ-заваряване (процес 141);
 • Газокислородно заваряване (процес 311)
 • Заваряване под слой от флюс (процес 121);
 • Електросъпротивително заваряване - (точково, релефно, ролково и челно)
 • Заваряване с топъл елемент;
 • Заваряване с вграден съпротивителен проводник;
 • Заваряване с топъл клин

Приложими стандарти за квалификация на заварчици

 • БДС EN ISO 9606-1
 • БДС EN ISO 9606-2,
 • БДС EN ISO 9606-3,
 • БДС EN ISO 9606-4,
 • БДС EN ISO 9606-5,
 • БДС EN ISO 14732
 • БДС EN 13585
 • БДС EN 13067
 • и др.

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД, като Нотифициран орган по Европейска директива 2014/68/ЕС има оправомощаване да одобрява персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения за работа в областите по производство, ремонт и поддръжка на съдове и съоръжения под налягане.

Документи за изтегляне

По долу може да намерите документи, свързани с дейността на Органа за сертификация на лица.

pdf Зяавка за сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения 363 KB Свали
doc Зяавка за сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения 133 KB Свали
pdf Информационен материал за сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения 264 KB Свали
pdf Правила за работа на Комисията по възражения 398 KB Свали
pdf Контактна информация на Органа по сертификация на лица 227 KB Свали
pdf Общи търговски условия на ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД 125 KB Свали