current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Орган за контрол

Орган за контрол

Ние предлагаме множество дейности по контрол и изпитване без разрушаване.

Орган за контрол

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД притежава акредитация с рег. № 328 ОСА от ИА „Българска служба за акредитация“ съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 като Орган за контрол от вид А.

Обхватът на акредитация включва контрол на:

 • Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди
 • Газови съоръжения и инсталации,
 • Съдове под налягане
 • Котли, работещи с ниско и високо налягане
 • Елементи и системи от турбини
 • Подемно-транспортни машини и съоръжения
 • Машини, съоръжения, конструкции и елементи за тях - основен метал и заварени съединения;
 • Транспортируемо оборудване под налягане (Съдове под налягане (цилиндрични бутилки, балони, криогенни съдове, секции (батерии) бутилки); Преносими цистерни; Неподвижно закрепени и демонтируеми цистерни, контейнер цистерни, контейнери, чиито корпуси са изработени от метал, батерийни превозни средства и многоелементни газови контейнери (MEGC)
 • Транспортируемо оборудване за опасни товари, различни от клас 2 по ADR/RID (Преносими цистерни; Неподвижно закрепени и демонтируеми цистерни, контейнер цистерни, контейнери, чиито корпуси са изработени от метал), Контейнери тип IBC

Методи за контрол

 • Ултразвукови методи на контрол (UT);
 • Радиографични методи за контрол (RT);
 • Магнитно-прахови методи за контрол (МТ);
 • Методи за контрол с проникващи течности (РТ);
 • Визуален метод за контрол (VT);
 • Контрол на твърдост по: Бринел (HB), Викерс (HV), Роквел (HRC) чрез метод на Лийб;
 • Непропускливост;
 • Остатъчни деформации чрез Хидравлични и пневматични изпитвания