current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Отделът за Енергийна Ефективност при „ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ” ЕООД е сформиран през 2006 г. според изискванията на Закона за енергийна ефективност и произтичащата от него нормативна база в Република България и е сертифициран и акредитиран в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, приемник на Агенцията за Енергийна Ефективност.

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД е лицензиран от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за следните дейности:

  • Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно чл. 23 ал.4
  • Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на промишлени системи, съгласно чл. 34 ал.4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).
  • Верификация на енергийни спестявания след газификация в съответствие с чл. 52 (1) от Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и чл. 30 от Наредба по чл. 9 (2) за методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания.