current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Ултразвуково изпитване (UT)

Ултразвуково изпитване (UT)

Откриване на дефекти по-бързо и по-добре с ултразвуково изпитване

Откриването на дефектите по-рано е от изключителна важност. Но вие не искате този процес да е дълъг и скъп.

За да ви помогне, TÜV Rheinland предлага ултразвуково изпитване (UT) за контрол на дебелината. С помощта на ултразвук може да откриете изключително малки недостатъци или дефекти в продукта, като само едната повърхност се подлага на изпитване. Нашето оборудване е преносимо и може да направи бърза и точна проверка.

Основни предимства

С ултразвуковото изпитване от TÜV Rheinland, вие ще си гарантирате:

  • Бърза и много точна проверка
  • Откриването на всички недостатъци или дефекти в продукта, включително и изключително малките
  • Че няма да имате престои, както при рентгенографичното изпитване
  • Водеща позиция спрямо конкуренцията
  • Намаляване на риска от отговорност на фирмата с документирани стандарти за безопасност
  • Че ще се възползвате от бързото провеждане на одитите и от нашия дългогодишен опит
  • Спазването на местните държавни и законови изисквания

Подход

Ултразвуков трансдюсер, свързан към диагностична машина е в контакт с обекта, който се инспектира. Крайните резултати са импулсни вълни, които се предават през продукта. Те могат да определят несъвършенствата и дебелината. Те могат дори да измерят размера на несъвършенствата или включванията в даден продукт.

Нашите специалисти са обучени в ултразвукови техники и са сертифицирани за UT нива I, II, и III и за Европейските стандарти (EN) или за нормите на Американското дружество за безразрушителен контрол (ASNT). Те могат да интерпретират резултатите на място и да дадат бърз отговор, така че продуктът да може да бъде сравнен с даден стандарт и да могат да се предприемат съответните мерки.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Неразрушаващи изпитвания на заварени съединения

Откриване на малки недостатъци или дефекти в продукта с ултразвуково изпитване от TÜV Rheinland

Удовлетворете нормативните изискванията с контнола без разрушаване на заварените съединения от TÜV Rheinland.

повече

Advanced NDT Training Courses

Техническа поддръжка и изпитване на материалите

Техническа поддръжка и изпитване на материалите

Подлагане на машини, съоръжения и компоненти на изпитване.

повече

Последно посетени страници за услуги