current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Amfori BSCI audit

Одити съгласно BSCI

Тааи услуга е налична само на английски език. Натиснете тук, за да превключите на английския уебсайт

Здравословни условия на труд, екологосъобразно производство

В съответствие с конвенциите на Международната организация на труда (МОТ), BSCI стандартът изисква:

  • Съответствие с всички действащи национални закони
  • Свобода на събранията и право на колективно договаряне
  • Забрана на всякаква форма на дискриминация
  • Спазване на законоустановените минимални заплати и стандарта на живот
  • Ангажимент за максимална продължителност на работната седмица от 48 часа с ограничаване на извънредния труд
  • Ясни правила и процедури за безопасност и здраве при работа
  • Забрана на детския труд
  • Забрана на принудителния труд и дисциплинарни мерки
  • Съответствие с минималните изисквания за управление на отпадъците, емисиите и пречистването на отпадните води
  • Съответствие с минималните изисквания за работа с химикали и други опасни вещества

Други услуги

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Управление на качеството – Ключ към по-голяма удовлетвореност на клиентите

повече

Сертифициране по ISO 14001

Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 | TÜV Rheinland

Сертифицирайте системата за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001.

повече

SEDEX Audit According to SMETA

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги