current language
Spain available in the following languages:
... o tria la pàgina del país

Parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers

Parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers

Mantenir la qualitat de les instal·lacions ajuda a reduir riscos i evitar avaries

Vostè com empreses petrolíferes, distribuïdores de combustibles petrolífers o titulars de les estacions de servei, ha de complir amb la normativa d'aplicació, les inspeccions i control de qualitat requerits i aconseguir reduir els riscos i evitar avaries a les seves instal·lacions.

TÜV Rheinland l'ajuda en això i actua com a organisme de control autoritzat (OCA) acreditat per ENAC en els camps reglamentaris relatius a instal·lacions petrolíferes i com a Entitat d'Inspecció i Control (EIC) habilitada per la Generalitat de Catalunya amb competència en els Reglaments de Seguretat Industrial d'aplicació.

Recolzat per la seva experiència, TÜV Rheinland li ofereix a més el seu suport tècnic per mantenir la qualitat de les seves instal·lacions i aconseguir reduir regs.

A qui va dirigit

Empreses petrolíferes, els titulars de les estacions de servei, tècnics projectistes, instal·ladors / mantenidors de parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers (IP02), i instal·lacions per subministrament a vehicles (IP04), així com les empreses distribuïdores de combustibles petrolífers, els titulars, tècnics / projectistes, instal·ladors i mantenidors d'instal·lacions petrolíferes per a ús propi destinades a calefacció, usos industrials productius i no productius i subministraments a flotes de vehicles (IP-03).

Àmbit reglamentari

 • Recepció de la documentació corresponent a noves instal·lacions, ampliacions o reformes importants
 • Tramitació administrativa de posada en servei d'instal·lacions
 • Revisió de documentació presentada i inspecció oficial
 • Supervisió d'empreses instal·ladores-mantenidores
 • Inspecció periòdica oficial

Àmbit no-reglamentari

 • Avaluació de la situació legal d'equips i instal·lacions
 • Control de Qualitat del Servei de Manteniment
 • Control de Qualitat en la recepció d'equips i instal·lacions
 • Control de Qualitat en la realització d'instal·lacions
 • Inspecció durant la realització de la instal·lació
 • Inspecció durant la fase d'atur per manteniment
 • Inventaris d'instal·lacions i equips subjectes a reglamentació de Seguretat Industrial

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!