current language
Romania disponibil în următoarele limbi:
sau selectați site-ul dvs. TÜV Rheinland
translation missing: core_choose_country

Servicii pentru industria petrolului și a gazelor

Servicii pentru industria petrolului și a gazelor

Beneficiaţi de cunoştinţele noastre de specialitate pentru a face față tuturor provocărilor proiectului dvs.

Deși orientarea către surse regenerabile de energie este extrem de puternică, petrolul şi gazele naturale vor continua să fie surse esenţiale de energie în următoarele decenii. Datorită tehnologiilor îmbunătățite de explorare, putem avea acces la noi zăcăminte de petrol şi gaze naturale. Cu toate acestea, provocările cu care ne confruntăm în cadrul industriei de petrol şi gaze sunt în continuă creştere. Problema nu o reprezintă doar accesul mai dificil la noi zăcăminte. Proiectele sunt din ce în ce mai complexe. Proprietarii, investitorii, asiguratorii și operatorii se confruntă cu investiţii mari, tehnologii noi, termene de execuție a proiectului foarte strânse, cerințe tot mai stricte de ordin legal, comercial şi de mediu.

Dată fiind calitatea noastră de important furnizor de servicii pentru sectorul energetic, vă putem asista pe parcursul certificării, dar și cu servicii de inspecţie și consultanță în toate etapele proiectului dvs. de extracție și de rafinare de petrol şi gaze naturale. Nu are importanță dacă sunteti implicaţi în etapele de planificare, construcţie sau exploatare - vă oferim sprijinul necesar pentru a vă putea optimiza procesele. Aceasta vă va permite să asigurați funcționarea impecabilă a instalațiilor și echipamentelor dvs., astfel încât acestea să își păstreze valoarea pentru o perioadă mai îndelungată și să beneficiați de o durată de exploatare maximă.

Scurtă prezentare a avantajelor acestei soluții

Alegând TÜV Rheinland ca partener pentru toate procesele esențiale pentru activitatea dvs.:

 • Vă asigurați că toate procesele dvs. de planificare, construcţie și exploatare sunt optimizate - astfel încât să puteţi îndeplini toate cerinţele, iar exploatarea dvs. să fie eficientă, din punctul de vedere al costurilor
 • Evitați erorile de planificare şi asigurați o funcţionare fără probleme
 • Economisiţi timp prin executarea corectă a procedurilor de aprobare obligatorii, conform regulamentelor
 • Aveți acces la servicii dintr-o singură sursă și la asistență în plan național, fără restricţii regionale
 • Profitați de vasta noastră experiență în sectorul industrial și în cel al asistenței pentru clienți, de standardele noastre de calitate ridicate și de obiectivitatea noastră profesională

Experiența noastră în sectorul industriei petrolului și a gazelor

Experiența TÜV Rheinland cu privire la furnizarea de servicii pentru sectorul petrolului și al gazelor acoperă toate procesele industriale, ceea ce înseamnă că am lucrat pentru:

 • Rafinării
 • Parcuri de rezervoare
 • Sisteme de conducte - proiecte onshore și offshore
 • Stații de compresoare
 • Instalații chimice şi petrochimice
 • Structuri şi platforme offshore
 • Producţie şi prelucrare pe platforme
 • Instalații de lichefiere de gaze
 • Platforme de încărcare

Servicii pentru ciclul complet de viață a proiectelor dvs. din industria petrolului și a gazelor

Deoarece TÜV Rheinland oferă o gamă largă de servicii, inclusiv servicii de certificare, calificare, inspecţie, testare şi supraveghere, vă putem pune la dispoziție un pachet de servicii personalizat, care să includă cele mai adecvate soluţii pentru nevoile companiei dvs. Acesta poate include managementul întregului dvs. proiect în domeniul petrolului și al gazelor. Dar este posibil să aveți nevoie doar de unele servicii specifice.

Putem asigura asistență de proiecte pentru orice etapă a ciclului de viață al proiectului dvs., inclusiv cu privire la următoarele:

 • Management de proiect
 • Reprezentare a proprietarului
 • Asistență tehnică, inclusiv supraveghere asigurată de secunda sau terța părte

Etapa de planificare și proiectare:

 • Verificarea documentelor de proiectare
 • Certificarea aferentă proiectării
 • Evaluarea şi simularea efectelor cutremurelor
 • Evaluarea riscurilor
 • Siguranța funcționării
 • Identificarea pericolelor
 • Analiza pericolelor și analize operaţionale
 • Evaluări cantitative a riscurilor (QRA)

Etapa de fabricație și de construcție:

 • Inspecția obligatorie
 • Inspecții efectuate de secunde și terțe părți
 • Asigurarea și controlul calității
 • Sudarea și calificările pentru sudare
 • Monitorizarea şi controlul operațiunilor de sudare
 • Controlul nedistructiv și pregătirea
 • Testarea materialelor
 • Expediting
 • Inspecția furnizorilor
 • Inspecţii anterioare expedierii
 • Supraveghere proceselor de încărcare
 • Expertize și inspecții maritime
 • Operațiuni maritime
 • Supravegherea etapei de construcție
 • Supravegherea anterioară dării în exploatare
 • Studii cu privire la securitate, sănătate și igienă la locul de muncă (HSE)

Etapa de exploatare și întreținere:

 • Combaterea coroziunii
 • Evaluarea riscurilor
 • Evaluarea adecvării pentru punerea în funcțiune
 • Evaluarea stării
 • Inspecția obligatorie
 • Testarea materialelor
 • Controlul nedistructiv și pregătirea
 • Evaluarea defectelor
 • Inspecție bazată pe riscuri (RBI)
 • Managementul integrității conductelor
 • Calcule de rezistență a materialelor și analiza încercărilor la oboseală
 • Consultanță cu privire la operațiunile de întreținerere
 • Clasă superioară de presiune
 • Încercare de rezistență
 • Consultanță cu privire la detectarea scurgerilor
 • Evaluarea duratei remanente de funcționare
 • Calcule pentru șocul de presiune şi calcule de putere
 • Certificare, verificare și re-certificare
 • Studii cu privire la securitate, sănătate și igienă la locul de muncă (HSE)

Etapa de dezafectare şi demolare:

 • Supravegherea etapei de demontare
 • Evaluarea riscurilor
 • Studii cu privire la securitate, sănătate și igienă la locul de muncă (HSE)

Economisiți timp și efort

Deoarece puteţi avea acces la o gamă largă de servicii şi la informaţii actualizate dintr-o singură sursă, economisiți timp şi efort. TÜV Rheinland lucrează cu echipe multidisciplinare şi deține o gamă largă de acreditări, iar dvs. aveți siguranța faptului că certificările noastre sunt recunoscute oficial. În plus, portofoliul nostru cuprinzător şi soluțiile provenind dintr-o singură sursă vă ajută să economisiți timp şi efort, deoarece nu trebuie să obţineți dvs. documentele necesare din diverse surse.

O scurtă descriere a acreditărilor noastre:

 • Organizație de efectuare a inspecțiilor tehnice
 • Organism autorizat de reglementare pentru instalaţiile şi echipamentele care fac obiectul monitorizării
 • Organism de inspecţie pentru echipamentele sub presiune noi, aprobat de către diferite autorităţi naţionale şi regionale din Europa, Rusia, Statele Unite ale Americii, India, Malaiezia și Singapore
 • Centru de testare şi organism de reglementare pentru inspecţii în domeniul construcțiilor
 • Organism de reglementare pentru monitorizarea externă în diferite sectoare
 • Organism autorizat în domeniul certificărilor de mediu
 • Laboratoare acreditate de testare pentru testarea materialelor, a componentelor de siguranţă și a produselor software
 • Control al calităţii certificat, management al calităţii certificat, precum şi sisteme de asigurare a calităţii certificate

Suntem acreditați în calitate de organism notificat pentru:

 • Ascensoare
 • Mașini
 • Echipamente sub presiune
 • Măsuri de protecție împotriva exploziilor (ATEX/IECEX)
 • Produse pentru construcții

Afiliere la FPAL și Achilles

Suntem afiliați la First Point Assessment Limited (FPAL), o organizaţie echidistantă care își desfășoară activitatea în Marea Britanie, Olanda şi Irlanda, în sectorul petrolului şi al gazelor naturale.

Baza de date FPAL este un instrument important atât pentru furnizor cât şi pentru cumpărător. Aceasta îmbunătățește eficiența lanţului de aprovizionare prin armonizarea nevoilor ambelor părţi, prin reducerea riscurilor şi acordarea de asistență pentru crearea de oportunităţi de afaceri.

Pe lângă afilierea la FPAL, TÜV Rheinland este afiliată și la Achilles, unul dintre cele mai importante sisteme de management al informațiilor cu privire la furnizorii din sectorul petrolului şi al gazelor naturale.

Ne-am angajat să ne sprijinim clienţii din sectorul petrolului şi al gazelor naturale, iar obiectivul nostru este să îi ajutăm să selecteze, în cunoștință de cauză și cu toată încrederea, un furnizor adecvat de servicii de inspecție efectuate de terțe părți.

Contact

Contactați-ne pentru mai multe informații.

Contactați-ne pentru mai multe informații.

Ultimele pagini vizitate