current language
Romania disponibil în următoarele limbi:
sau selectați site-ul dvs. TÜV Rheinland

Evaluarea furnizorilor prin intermediul auditului amfori BSCI

Evaluarea furnizorilor conform codului de conduită amfori BSCI

Responsabilitate de-a lungul întregului lanț de aprovizionare prin auditurile noastre amfori BSCI

logo amfori
Audituri amfori BSCI prin TÜV Rheinland

În procesul de internaționalizare, multe companii își externalizează tot mai mult producția în alte țări. În cadrul acestui proces, dumneavoastră, ca și companie, aveți o mare responsabilitate în ceea ce privește managementul riscului și responsabilitatea socială. amfori vă sprijină în a vă asigura că furnizorii dvs. tratează oamenii și mediul într-un mod responsabil.

Scopul amfori este să promoveze condiții de muncă acceptabile social în cadrul companiilor. Strategia sa pe termen lung, intitulată „Vision 2030”, vizează gestionarea tendințelor globale în continuă schimbare în direcția unui comerț deschis și durabil. Prin participarea la amfori BSCI, sprijiniți în mod demonstrabil și vizibil condiții de lucru corecte și securitatea muncii în țările furnizorilor dvs. Experții noștri vă asistă prin intermediul auditului amfori BSCI.

În calitate de companie independentă, efectuăm un audit al furnizorilor dvs. și verificăm conformitatea cu codul de conduită amfori BSCI. În cadrul auditurilor la furnizori, vă puteți baza pe experiența vastă a experților noștri, iar prin intermediul auditului puteți consolida încrederea pe care v-o acordă clienții și partenerii dvs. de afaceri.

Doriți să aflați mai multe informații despre amfori și auditurile amfori BSCI? Experții noștri vă vor pune la dispoziție cu plăcere mai multe informații!

Manifestați-vă angajamentul față de condițiile de lucru corecte prin intermediul amfori

Printr-un audit amfori BSCI, deschideți noi posibilități de promovare. Prin aderarea la codul de conduită, consolidați încrederea părților interesate în compania dvs. De asemenea, obțineți un avantaj competitiv în procedurile de licitație folosind auditul amfori BSCI pentru a dovedi că aspectele precum sustenabilitatea socială și etică sunt importante pentru dvs. De asemenea, vă asumați răspunderea pentru condiții de muncă și producție corecte și creați un mod de a vă dovedi angajamentul social.

În plus, economisiți timp și bani! Prin intermediul auditului amfori BSCI, evitați multiple audituri costisitoare pentru diferiți clienți.

Avantajele auditului amfori BSCI

Șase pași ai auditului amfori BSCI la furnizor

 1. Solicitarea unui audit; membrul amfori solicită auditul BSCI sau aprobă solicitarea de audit prin intermediul platformei BSCI
 2. Pregătirea pentru audit, completarea unui chestionar de autoevaluare
 3. Auditul la furnizor cu întâlniri de deschidere și închidere, interviuri cu conducătorii și lucrătorii, inspecție pe teren și analizarea documentației
 4. Rezultatul și raportul auditului, inclusiv documentarea rezultatelor pe platforma amfori BSCI
 5. Posibil audit de urmărire după cel mult 12 luni, dacă cerințele nu sunt satisfăcute
 6. Audit complet în vederea reînnoirii înscrierii, înainte de expirarea unei perioade de doi ani

Procesul unui audit amfori BSCI

Profitați de experiența noastră

Efectuăm audituri amfori BSCI la furnizori în calitate de companie independentă. Experții noștri sunt partenerii dvs. competenți, care vă sprijină prin intermediul vastelor lor cunoștințe de specialitate. Serviciile noastre vă scutesc de inconvenientele provocate de multiple audituri, precum și vă aduc economii de costuri și timp. Profitați de serviciile noastre și arătați-le clienților și partenerilor dvs. de afaceri că, condițiile de lucru corecte și durabilitatea socială și etică sunt importante pentru dvs.

Discutați cu expertul nostru pentru a obține informații suplimentare!

Legături suplimentare

Site-ul amfori BSCI

Site-ul amfori

Securitate Ocupațională, Condiții de Muncă Echitabile, Producție Prietenoasă cu Mediul

În 2003, Asociația pentru Comerțul Extern (FTA) a stabilit BSCI. Codul de conduită BSCI ajută societățile în efortul lor de a construi un lanț etic de furnizare. Bazat pe tratate internaționale și în conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii (ILO), standardul BSCI cere:

 • Conformare cu toate legile naționale aplicabile
 • Libertatea de întrunire și dreptul la negociere colectivă
 • Interzicerea oricărei forme de discriminare
 • Conformare cu salariul minim legal și cu standardul de viață minim
 • Angajament pentru săptămâna de lucru de maxim 48 ore cu durată peste program restricționată
 • Reguli și proceduri clare pentru sănătate și securitate la locul de muncă
 • Interzicerea muncii prestate de copii
 • Interzicerea muncii forțate și a măsurilor disciplinare
 • Conformare cu cerințele minimale pentru managementul deșeurilor, emisii și tratarea apei reziduale
 • Conformare cu cerințele minimale pentru manipularea chimicalelor și a altor substanțe periculoase

Prin audit, societățile se angajează să accepte prevederile codului aplicabil mediului lor de afacere și să implementeze pe acestea în politicile lor corporative, împreună cu măsurile necesare. În plus, furnizorii trebuie să garanteze că, codul de conduită BSCI este supravegheat de subcontractorii lor.

BSCI: Primul Pas spre Certificarea SA 8000

Business Social Compliance Initiative (BSCI) încurajează furnizorii să depășească cerințele minimale ale codului de conduită BSCI și să se certifice în conformitate cu standardul internațional de management social SA 8000. Acesta va califica în mod automat societatea dvs. pentru sistemul BSCI, deoarece standardul SA 8000 conține toate cerințele codului de conduită BSCI și este recunoscut în întregime de BSCI. Certificatul SA 8000 este de asemenea valabil pe 3 ani. În acest timp, noi verificăm conformarea cu prevederile prin audituri semestriale. Alte informații găsiți pe certificare SA 8000.

Conținutul Evaluării BSCI

 • Auditarea locațiilor productive și a gospodăriilor pentru care conformarea cu cerințele BSCI sunt verificate.
 • Instruirea și formarea profesională în societăți și la furnizorii săi în ceea ce privește cerințele BSCI.
 • Un dialog continuu cu părțile interesate și cu guvernarea, pentru a influența cadrul politic.

Business Social Compliance Initiative lucrează strâns legat cu sindicatele și cu organizații neguvernamentale (ONG-uri). Comisia Europeană este reprezentată ca statut de observator în BSCI.

Alte servicii

Certificarea ISO 14001

Sistem de management de mediu în conformitate cu ISO 14001 | TÜV Rheinland

Certificați-vă sistemul de management de mediu în conformitate cu ISO 14001.

mai mult

ISO 9001

ISO 9001 – TÜV Rheinland

Creșteți eficiența și construiți încredere cu un sistem de management al calităţii conform cu ISO 9001.

mai mult

Contact

Aveți întrebări despre auditul amfori BSCI? Contactați-ne!

Aveți întrebări despre auditul amfori BSCI? Contactați-ne!

Ultimele pagini vizitate