current language
Romania disponibil în următoarele limbi:
sau selectați site-ul dvs. TÜV Rheinland

Certificarea producătorului în conformitate cu EN 1090

Certificarea producătorului în conformitate cu EN 1090

Certificarea Controlului Producției în Fabrică (FPC)

Compania dv. își desfășoară activitatea în domeniul fabricării de structuri din oțel și componente din aluminiu? Dacă răspunsul la această întrebare este afirmativ, atunci aveți obligația de a vă asigura că întregul control al producţiei în fabrică este certificat pentru conformitate cu EN 1090-1.

Pentru a obţine certificarea de producător aferentă controlului producției în fabrica dv., trebuie să certificați atât calificările angajaţilor dv., dar și să dovediți că dispuneți de echipamentele tehnice necesare. "Declarația de conformitate" se poate baza pe un "certificat de conformitate" și o testare inițială a produsului efectuată de către producător, ceea ce vă permite să aplicați marcajul CE pe produse, ca o dovadă a conformităţii cu Regulamentul privind produsele pentru construcţii (CPR) - fosta Directiva privind produsele pentru construcţii (CPD). Ca urmare, vă puteţi vinde produsele pe teritoriul întregii Uniuni Europene.

TÜV Rheinland este unul dintre primele organisme notificate recunoscute pentru certificarea controlului producției în fabrică în conformitate cu EN 1090 și Regulamentul privind produsele pentru construcţii.

Cu ajutorul certificării EN 1090, acordată de TÜV Rheinland, puteţi:

 • să vă consolidați pozitia si sa va extindeți pe piaţa europeană
 • să vă asigurați de nivelul ridicat al securității din punct de vedere legal, prin îndeplinirea tuturor obligațiilor legale
 • să faceți faţă oricăror probleme cu promptitudine, astfel încât să puteţi vinde structurile dv. din aluminiu și oțel în Europa
 • să beneficiați de vasta noastră experienţă și expertiză în acest domeniu

Cerințe pentru Certificarea în conformitate cu EN 1090

Ca bază de certificare în conformitate cu EN 1090, compania dv. trebuie să obțină rezultate bune la mai multe teste, cum ar fi:

 • Examene pentru testarea sudorilor
 • Testarea procedurilor de sudare
 • Certificare ISO 3834 - asigurarea calităţii în operaţiunile de sudare
 • Implementaea și monitorizarea continuă a Sistemului de Control al Producției în Fabrică

Procesul de certificare EN 1090

După ce primim solicitarea dv. de certificare, în conformitate cu EN 1090, vom efectua inspecţia iniţială a sistemului dv. de control al producţiei în fabrică.

În cazul toate criteriile menționate sunt îndeplinite, veţi obţine certificatul cu privire la producţia în fabrică.

De asemenea, putem asigura monitorizarea periodică de care aveţi nevoie pentru conformitatea cu EN 1090.

Organism notificat pentru produsele pentru construcții

Fiind unul dintre Organismele Notificate (NOBO) sub Directiva Produsele pentru Construcții, TÜV Rheinland este o recunoscută terță-parte ce evaluează conformitatea în raport cu standardele europene armonizate sau cu directivele europene.

Serviciile oferite sunt:

 • Certificarea produselor
 • Certificarea controlului producției în fabrică (FPC)
 • Determinarea tipului de produs în raport cu testarea tipului

Sub Directiva Produsele pentru Construcții, TÜV Rheinland este un Organism Notificat care realizează certificarea conform următoarelor standarde:

 • EN 10025 - Produse laminate la cald din oțeluri de construcții
 • EN 10088 - Oțeluri inoxidabile
 • EN 10210 - Profile cave finisate la cald pentru construcții, din oțeluri de construcții nealiate și cu granulație fină
 • EN 10219 - Profile cave deformate la rece pentru construcții, din oțeluri de construcție nealiate și cu granulație fină
 • EN 10340 - Oțeluri turnate pentru construcții
 • EN 10343 - Oțeluri pentru călire și revenire utilizate în construcții
 • EN 13479 - Materiale pentru sudare
 • EN 15088 - Aluminiu și aliaje de aluminiu

Regulamentul privind produsele pentru construcţii (CPR)

În urmă cu douăzeci de ani a intrat în vigoare în Europa, Directiva 89/106/CEE privind produsele pentru construcţii (CPD). Scopul acesteia este de a standardiza fabricarea produselor de construcții și de a garanta liberul schimb și utilizarea nelimitată a acestor produse în cadrul UE. La 1 iulie 2013, Regulamentul european privind produsele pentru construcţii (CPR) a înlocuit Directiva privind produsele pentru construcţii (CPD). Tot începând cu această dată, toate produsele pentru construcții de pe piață trebuie să fie conforme cu CPR, accentul fiind pus pe declarația de performanșă și marcajul CE modificat.

Mai multe secţiuni ale CPR au fost deja adoptate ca specificații armonizate în toată Europa, cum ar fi standardul EN 10025 pentru produse laminate la cald din oțel structural. La sfârşitul anului 2010, standardul EN 1090 a început să înlocuiască reglementările aplicabile la nivel naţional (in Germania) DIN 18800-7 sau DIN V 4113-3.

Până la mijlocul anului 2014 - cand expiră perioada de tranziţie - toate companiile care iși desfășoară activitatea în sectorul producției și prelucrării de metale sub supravegherea organismelor din domeniul construcţiilor trebuie să fie certificate în conformitate cu EN 1090-1.

Linii directoare relevante

Serviciile noastre în domeniul certificării în conformitate cu EN 1090 vă garantează conformitatea cu următoarele orientări și reglementări:

 • Orientările europene pentru produse pentru construcţii 89/106/CEE
 • DIN EN 1090 pentru structurile din aluminiu şi oţel
 • Orientări care înlocuiesc DIN 18800-7, DIN V 4113-3
 • Extinderea cerinţelor pentru întreprinderile mici (clasa A din trecut devine acum EXC 1)

Rezumatul Standardului EN 1090

 • EN 1090-2 înlocuiește reglementările naționale (DIN 18800-7)
 • EN 1090-2 clasifică categoriile de execuție EXC 1 – 4
 • EN 1090-2 definește responsabilii cu procesele de sudură IWS / IWT / IWE cu limite de aplicare
 • EN 1090-2 definește Controlul Nedistructiv suplimentar (CN)
 • EN 1090-2 sudarea probelor utilizate pentru testare
 • EN 1090-1 definește reglementarile pentru evaluarea conformității CE
 • EN 1090-1 prevede caracterul obligatoriu al unui certificat de sudor
 • EN 1090-3 înlocuiește reglementările naționale (DIN V 4113-3)

Alte servicii

Tehnologii de sudare

Tehnologii de sudare

Experții TÜV Rheinland pot efectua o gamă largă de teste tehnice ale operațiunilor de sudare, pentru diverse sectoare.

mai mult

ASME: Boiler and Pressure Vessel Inspection

Contact

Contactați-ne pentru mai multe informații.

Contactați-ne pentru mai multe informații.

Ultimele pagini vizitate