current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Zarządzanie integralnością zasobów

Zarządzanie integralnością zasobów – TÜV Rheinland

Utrzymuj swoje zasoby w bezpiecznym, niezawodnym i nadającym się do użytku stanie dzięki naszym usługom zarządzania integralnością zasobów

Zarządzanie integralnością zasobów (AIM) jest niezawodnym, bezpiecznym i opłacalnym rozwiązaniem do utrzymywania zasobów w stanie nadającym się do eksploatacji przy jednoczesnym wydłużeniu pozostałego czasu życia zasobów. Skuteczny program AIM obejmuje wszystkie etapy cyklu życia zasobu od projektu, poprzez budowę i uruchomienie, po operacje, konserwację i modyfikacje oraz wycofanie z eksploatacji. Obejmuje on wszystkie aspekty i dyscypliny, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na integralność lub wydajność.

Zapewniamy specjalistyczne wsparcie we wszystkich obszarach AIM, w tym bezpieczeństwo procesów, analizę ryzyka, integralność mechaniczną oraz optymalizację kontroli i konserwacji w celu zapewnienia niezawodności, bezpieczeństwa i produktywności zasobów firmy. Nasze usługi w zakresie zarządzania integralnością zasobów umożliwią Twojej organizacji pewną ocenę stanu Twoich zasobów w oparciu o udokumentowane dowody.

Dostarczamy kompleksowe usługi w zakresie AIM, aby pomóc Ci zmaksymalizować wartość zasobów, rentowność i zwroty przy jednoczesnym zabezpieczeniu personelu, sprzętu i środowiska.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usług AIM!

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usług zarządzania integralnością zasobów!

Opłacalne zarządzanie integralnością zasobów w celu maksymalizacji wartości zasobów i rentowności

Nasi eksperci w zakresie AIM dostarczają dostosowane rozwiązania na wszystkich etapach tworzenia i wdrażania zasobów. Pracujemy nad zwiększeniem produkcji i wartości zasobów, aby poprawić ogólną integralność, bezpieczeństwo i niezawodność Twojego zakładu. Naszym celem jest wyeliminowanie nieskutecznych kontroli i wydłużenie okresów między kontrolami w celu uzyskania oszczędności w stosownych przypadkach. Nasze strategie AIM zapewniają utrzymanie ciągłej eksploatacji, aby zminimalizować nieplanowane przestoje. Nasze skuteczne usługi w zakresie AIM pomagają w utrzymaniu zasobów, zapewnieniu wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa, zmniejszeniu ryzyka i spełnieniu wszystkich odpowiednich norm i przepisów.

Nasze elastyczne podejście do kwestii zarządzania integralnością zasobów

Ze względu na różnorodność projektów w poszczególnych branżach i na całym świecie nasz model zarządzania integralnością zasobów zapewnia elastyczne podejście do dostosowywania pakietów usług o pełnej wartości dodanej, specyficznych dla unikalnych potrzeb klientów i indywidualnych wymagań projektu. Przewagą konkurencyjną naszej usługi AIM jest umiejętność łączenia planowania wybranych inspekcji i inspekcji o wartości dodanej, wykonania kontroli, ryzyka i bezpieczeństwa oraz usług doradztwa technicznego, wymaganych dla zarządzania integralnością zasobów lub zakładu.

Nasze specjalistyczne wsparcie we wszystkich obszarach zarządzania integralnością zasobów opiera się na naszych kluczowych usługach AIM, takich jak:

 • System AIM i opracowywanie strategii
 • Kontrola oparta na ryzyku (RBI)
 • Analiza niezawodnościowa (RCM)
 • Modelowanie niezawodności, dostępności i łatwości konserwacji (RAM)
 • Gotowość do eksploatacji
 • Kontrola korozji
 • Analiza usterek
 • HAZID i HAZOP
 • Ocena ryzyka (ilościowa i jakościowa)
 • Inżynieria komputerowa
 • Kontrole techniczne
 • Monitorowanie stanu technicznego
 • Badania nieniszczące
 • Doradztwo w zakresie strategii optymalizacji inspekcji
 • Publiczne, tworzone dla konkretnego klienta szkolenie w zakresie AIM

Nasze kompleksowe portfolio usług AIM zapewni Ci narzędzia potrzebne do zwiększenia wydajności przy jednoczesnym spełnieniu norm bezpieczeństwa i norm środowiskowych.

Dostosowane do potrzeb pakiety usług AIM o wartości dodanej od Twojego wyspecjalizowanego partnera

Udowodniliśmy już swoją pozycję eksperta w dziedzinie zarządzania integralnością zasobów, realizując prestiżowe, kompleksowe projekty AIM w różnych regionach świata. Nasze silne wsparcie techniczne wprowadza do Twojego zakładu najnowocześniejsze koncepcje poprzez stworzenie systemu AIM, przegląd starzejącego się sprzętu i wdrożenie skutecznej strategii zarządzania ryzykiem. Nasze strategie AIM o wartości dodanej są indywidualnie dopasowywane do potrzeb Twojej firmy. Dzięki naszym usługom AIM możesz mieć pewność, że Twoje zasoby są w dobrej kondycji oraz przedłużyć żywotność zasobów produkcyjnych i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i społeczności.

Skorzystaj z naszej wiedzy w zakresie zarządzania integralnością zasobów, aby uzyskać wartość dodaną dostosowaną do Twojego projektu.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu