current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
150 lat TÜV Rheinland

150 lat TÜV Rheinland: Od DÜV do TÜV

Technologia powinna służyć ludziom, nie stwarzając przy tym zagrożenia - to podstawowa zasada nadzoru technicznego od momentu powstania TÜV Rheinland. 31 października 1872 roku, producenci tekstyliów połączyli siły, tworząc "Verein zur Überwachung der Dampfkessel" (Stowarzyszenie Monitorowania Kotłów Parowych) w dzielnicach Elberfeld i Barmen, w jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów ówczesnych Niemiec, który obecnie znamy jako Wuppertal. Ich celem było zmniejszenie liczby wypadków związanych z kotłami parowymi dzięki niezależnej i profesjonalnej kontroli kotłów, przeprowadzanej przez inżynierów pracujących dla stowarzyszenia. Z biegiem dziesięcioleci to pierwsze stowarzyszenie kontroli kotłów parowych (DÜV) w regionie Nadrenii dało początek globalnej firmie badawczej TÜV Rheinland, która w 2022 roku świętuje swoje 150-lecie.

Stowarzyszenie monitorujące kotły parowe w Elberfeld i Barmen nie było pierwszym tego typu przedsięwzięciem w ówczesnym Cesarstwie Niemieckim. Już sześć lat wcześniej właściciele kotłów w Mannheim w Wielkim Księstwie Badenii założyli stowarzyszenie monitorujące. Dzięki prywatnie organizowanym kontrolom kotłów parowych przez niezależne stowarzyszenia - zamiast inspekcji państwowych - niemieccy przedsiębiorcy stworzyli zasadę, która naprawdę się przyjęła. Dlaczego? Ponieważ działała: Dzięki niej, mimo gwałtownego wzrostu liczby instalacji technicznych, wypadków było coraz mniej. Na przykład w 1879 roku w Niemczech było 60 000 kotłów parowych i 18 eksplozji; 20 lat później było ich już tylko 14, mimo że liczba kotłów parowych wzrosła ponad dwukrotnie, do 140 000. W ostatecznym rozrachunku stowarzyszeniom monitorującym chodziło o przywrócenie kontroli nad "uwalnianiem" kopalnych źródeł energii, które kształtowały rozwój przemysłowy w XIX wieku - napędzały postęp techniczny i zwiększały korzyści ekonomiczne płynące z innowacji technologicznych.

Interakcja między ludźmi a technologią

Obok kontroli kotłów parowych i związanych z nimi materiałów, kluczowym działaniem stało się szkolenie personelu specjalistycznego, ponieważ "błąd ludzki" był jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w fabrykach. W ten sposób powstały pierwsze "szkoły palaczy" - prekursorskie w stosunku do dzisiejszych kursów szkoleniowych prowadzonych przez Akademię TÜV Rheinland. Naczelną zasadą jest to, że bezpieczeństwo można osiągnąć, gdy ludzie i technologia odpowiednio ze sobą współpracują.

Rozszerzenie działań testowych

Z biegiem lat działalność badawcza stowarzyszeń monitorujących nabrała jeszcze większego rozmachu, ponieważ postępująca industrializacja oraz innowacyjność w biznesie i nauce doprowadziły do szybkiego postępu technicznego w XIX i XX wieku. W rezultacie znacznie poszerzył się asortyment urządzeń, produktów i sprzętu technicznego, które musiały być badane w sposób niezależny, zgodnie z oceną i opinią władz państwowych.

Dlatego oprócz inspekcji kotłów parowych jednostki kontrolne w różnym stopniu zajmowały się także takimi czynnościami, jak przeglądy techniczne wind, zbiorników ciśnieniowych, elektrowni, urządzeń zbiornikowych, maszyn i - od początku XX wieku - oczywiście pojazdów mechanicznych. Kontrole te stanowią kluczową część działalności TÜV Rheinland do dnia dzisiejszego. Firma regularnie przeprowadza kontrole bezpieczeństwa technicznego prawie dziesięciu milionów pojazdów.

Zmiany organizacyjne na przestrzeni dziesięcioleci

Zmiany zaszły również na poziomie organizacyjnym w DÜV, który początkowo był organem wyłącznie regionalnym. W 1877 roku 80 operatorów kotłów parowych połączyło się, tworząc "Rheinischer Dampfkessel-Überwachungsverein" (Nadreńskie Stowarzyszenie Nadzoru Kotłów Parowych Kolonia-Düsseldorf, DÜV)". W 1936 r. stowarzyszenia nadzorujące kotły parowe zostały przemianowane na "Technische Überwachungsvereine" (Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego, w skrócie TÜV), gdy reżim nazistowski objął je scentralizowaną kontrolą państwową. "Rheinischer DÜV" stał się TÜV Köln. Po II wojnie światowej organizacje TÜV powróciły do tradycji autonomii. Ostatecznie w 1962 roku utworzono TÜV Rheinland e.V.. W tym czasie zatrudniała 600 osób w sześciu lokalizacjach.

Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju stowarzyszenia było rozszerzenie jego sieci na całe Niemcy. Kolejnymi kamieniami milowymi były: połączenie w 1997 roku TÜV Berlin-Brandenburg i TÜV Rheinland oraz połączenie w 2003 roku TÜV Pfalz z TÜV Rheinland. Kolejny duży krok w kierunku konsolidacji rynku badań w Niemczech nastąpił w 2005 roku wraz z zakupem Landesgewerbeanstalt (LGA) z siedzibą w Bawarii, a następnie w 2013 roku poprzez integrację Grupy FSP, zajmującej się badaniami pojazdów.

Globalizacja powoduje daleko idące zmiany w działalności badawczej

W 1970 roku powstała pierwsza spółka zależna poza granicami Niemiec, co zapoczątkowało stopniowe umiędzynarodowienie działalności. Było to spowodowane rozszerzaniem działalności niemieckich firm na nowe rynki oraz globalną integracją gospodarczą, która w coraz większym stopniu opierała się na światowych łańcuchach wartości. W 1993 roku TÜV Rheinland osiągnął około 12% całkowitych przychodów, zatrudniając około 700 pracowników poza granicami Niemiec. Obecnie prawie 60 procent pracowników TÜV Rheinland pracuje poza granicami Niemiec. Generują oni około 47 procent całkowitych przychodów. Działalność międzynarodowa koncentruje się głównie w Azji, gdzie bardzo istotną rolę odgrywa badanie produktów.

W 1993 roku TÜV Rheinland wprowadził nową strukturę korporacyjną: TÜV Rheinland e.V., jak się wtedy nazywał, nadal wykonywał zadania w imieniu państwa, takie jak kontrola samochodów i innych pojazdów mechanicznych, a także kotłów parowych i wind. Pozostałą działalnością - również poza granicami Niemiec - zarządza od tego czasu nowo utworzona spółka akcyjna, której wszystkie udziały nadal należą do stowarzyszenia.

Deregulacja rynku badań

W kolejnych latach rynek badań uległ dalszym zmianom, także w Niemczech. Wraz z opisaną konsolidacją stowarzyszeń testujących nastąpiła stopniowa polityczna deregulacja rynku badań. Początkowo dotyczyło to regularnych przeglądów technicznych (przeglądów ogólnych) pojazdów mechanicznych. Kolejnym ważnym krokiem było ogłoszenie w 2002 roku niemieckiego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, które objęło "urządzenia i maszyny wymagające kontroli". Od tego czasu, na przykład, kotłownie parowe lub zbiorniki ciśnieniowe, stacje benzynowe lub windy są kontrolowane przez autoryzowane jednostki kontrolne, a nie tylko przez TÜV, na rynku, który został zderegulowany dla całych Niemiec. Obecnie TÜV Rheinland również wykonuje te czynności w całych Niemczech.

Wpływ cyfryzacji na działania inwestycyjne

Od początku nowego tysiąclecia cyfryzacja coraz mocniej wpływa na działalność badawczą TÜV Rheinland. Na całym świecie, międzynarodowi specjaliści firmy pomagają zwiększyć ochronę sieci i systemów informatycznych, a także chronić przed cyberatakami coraz bardziej połączone w sieć pojazdy, zakłady przemysłowe i produkty konsumenckie. Ponadto, TÜV Rheinland stale zwiększa wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w swoich własnych kontrolach.

W związku z postępującą cyfryzacją, od 2010 roku TÜV Rheinland intensywnie inwestuje we własną infrastrukturę informatyczną, aby zapewnić swoim klientom nowoczesne rozwiązania w połączeniu z maksymalnym bezpieczeństwem informatycznym. Inwestycje zostały również skierowane na budowę i rozbudowę laboratoriów badawczych na całym świecie, a także na szeroko zakrojone działania na rzecz poprawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w tym poprzez energooszczędną renowację budynków. W sumie, tylko w latach 2016-2020 TÜV Rheinland zainwestował ponad 400 milionów euro w rozwój i własną przyszłość.

Firma jest dobrze przygotowana na przyszłość, w której nadal istotne znaczenie na całym świecie będzie miało bezpieczeństwo i jakość. Przykładem było znaczenie niezależnych testów dla zapewnienia, że na rynek trafiają niezawodne maseczki, w trakcie trwania pandemii koronawirusa

Historia TÜV Rheinland

1872 Założone jako "Verein zur Überwachung der Dampfkessel" (Stowarzyszenie Monitoringu Kotłów Parowych) w powiatach Elberfeld i Barmen
1877Połączenie w celu utworzenia "Rheinischer Dampfkesselüberwachungsverein" (Nadreńskie Stowarzyszenie Monitoringu Kotłów Parowych, DÜV)
1904Inspekcja pojazdów
1936Zmiana nazwy na "Technischer Überwachungsverein Köln" (Kolońskie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego, TÜV)
1962Zmiana nazwy na TÜV Rheinland e.V.; sześć oddziałów na terenie Nadrenii, 600 pracowników.
1970Pierwsza spółka zależna założona poza terenem Niemiec
1993Założenie TÜV Rheinland AG
1997TÜV Berlin-Brandenburg ¬i TÜV Rheinland połączyły się, tworząc TÜV Rheinland Berlin-Brandenburg e.V.
1997Początek działalności TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
2003Połączenie z TÜV Pfalz w celu utworzenia TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
2005Integracja LGA oraz dwóch dużych węgierskich instytutów badawczych
2006Przystąpienie do programu ONZ Global Compact, integracja dwóch wiodących brazylijskich dostawców usług testowych
2007Założenie firmy w Australii, reprezentowanej na wszystkich kontynentach
2010Dzięki przejęciu firmy Geris, TÜV Rheinland staje się największym dostawcą usług badań technicznych w Brazylii
201260 procent pracowników TÜV Rheinland pracuje poza granicami Niemiec
2014Dzięki przejęciom firm w sektorze bezpieczeństwa IT, TÜV Rheinland staje się jednym z największych na świecie niezależnych dostawców usług badawczych w zakresie bezpieczeństwa informacji
2017Zakończenie rozbudowy i energooszczędnej renowacji siedziby głównej Grupy w Kolonii, w którą zainwestowano prawie 70 milionów euro
2019Przejęcie hiszpańskiej firmy Certio, wzmocnienie sieci ośrodków testowych do kontroli pojazdów w Hiszpanii
2021Duża inwestycja w Chinach - nowe biuro i laboratorium w Taicang
2022TÜV Rheinland ma 150 lat

W TÜV Rheinland wierzymy w ludzi – film na jublileusz 25 lat w Polsce i 150 lat na świecie

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2022 r.

Kontakt