current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TUV Rheinland Polska - okresowe kontrole budynków

Okresowe kontrole obiektów budowlanych

TÜV Rheinland Polska przypomina o konieczności przeprowadzenia obowiązkowej kontroli okresowej obiektów w tym wielkopowierzchniowych.

Eksploatacja obiektów budowlanych wiąże się z procesami, które mają na celu ich utrzymanie we właściwym stanie technicznym oraz spełnienie wymogów obowiązującego prawa. Zarządca lub właściciel obiektu budowlanego musi pamiętać o terminach ustawowych przeprowadzenia takich kontroli tj. do 30 listopada i do 31 maja.

PODSTAWA PRAWNA

Szczegółowe informacje wynikające z Ustawy Prawo budowlane przedstawiamy poniżej:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 • Okresowej, co najmniej raz w roku
 • Okresowej, co najmniej dwa razy w roku:
  • a) do 31 maja
  • b) do 30 listopada
 • Bezpiecznego użytkowania obiektu
 • Okresowej, co najmniej raz na 5 lat

1. Okresowej, co najmniej raz w roku:

 • Elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania
 • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

2. Okresowej, co najmniej dwa razy w roku:

a) do 31 maja b) do 30 listopada

 • dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2
 • dla innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

3. Bezpiecznego użytkowania obiektu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w Art. 61 pkt 2.

„…wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

4. Okresowej, co najmniej raz na 5 lat

 • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego
 • sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Dzięki inspekcjom wykonywanym przez ekspertów TÜV Rheinland w dziedzinie budowictwa, mogą Państwo:

 • W porę zidentyfikować niezbędne naprawy i tym samym zaoszczędzić pieniądze
 • Zwiększyć bezpieczeństwo konstrukcji poprzez regularny nadzór
 • Otrzymać pomoc w zapewnieniu jakości materiałów budowlanych używanych do napraw
 • Skorzystać z wieloletniego doświadczenia TÜV Rheinland w budownictwie

Powiązane usługi

Inspekcje dachów hal i integralności strukturalnej

Inspekcje dachów hal i integralności strukturalnej

Inspekcje przeprowadzane przez TÜV Rheinland w celu zapewnienia bezpieczeństwa dachów hal przemysłowych.

Więcej

Budownictwo i nieruchomości

Budownictwo i nieruchomości

Dobry plan i profesjonalnie prowadzona budowa.

Więcej

Ocena stanu budynków – badania nieniszczące i niszczące

Ocena stanu budynków – badania nieniszczące i niszczące

Zapewnienie stabilności poprzez optymalne metody badań.

Więcej

Efektywność energetyczna i energooszczędność

Efektywność energetyczna i energooszczędność

Ochrona klimatu dzięki wyrobom energooszczędnym.

Więcej

Weryfikacje, nadzory i inspekcje obiektów budowlanych

Weryfikacje, nadzory i inspekcje obiektów budowlanych

Od mostów po kanalizację.

Więcej

Planowanie w budownictwie

Planowanie w budownictwie

Dokładne i kompleksowe planowanie nieruchomości.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!