current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Badanie drabin - na czym polega

Na czym polega różnica w badaniach drabin do domowego i profesjonalnego użytku?

Niezależnie czy drabina jest przeznaczona do użytku domowego czy profesjonalnego najważniejszym aspektem jest bezpieczeństwo jej użytkowników i niezawodność w czasie pracy na wysokości.

Wzrost świadomości konsumentów doprowadził do zwiększenia wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa tej grupy wyrobów.

Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland Polska wykonuje w Poznaniu badania drabin zgodnie z zadeklarowanym przez producenta przeznaczeniem. Przeznaczenie wyrobu ma wpływ na badanie drabin i przyjętą podczas badań metodologię.

Ocena oraz badania drabin wykonywane są w oparciu o grupę norm europejskich EN 131

Norma EN 131-1:

Norma ta definiuje terminy i określa ogólne cechy konstrukcyjne drabin. Dotyczy to wyłącznie przenośnych drabin, ale nie ma zastosowania do drabin przeznaczonych dla użytku profesjonalnego pewnych kategorii, między innymi tych dla straży pożarnej, drabin dachowych i innych drabin mobilnych.

Norma EN 131-2:

W tej normie opisano ogólne cechy projektowania, wymagania i metody badań drabin przenośnych.

Warto zaznaczyć, że drabiny przenośne są często mylone ze stołkami, które podlegają pod inne wymagania normatywne i różnią się od badań drabin określonych w EN 131-2. W tej normie także nie znajdziemy wymagań dla drabin pożarniczych, dachowych i ruchomych. Nie stosuje się jej również do drabin używanych do pracy przy mieszkaniowych systemach lub instalacjach elektrycznych. W tym wypadku zastosowanie ma standard EN 61478.

Jak przebiega proces badania drabin i na co należy zwrócić uwagę już w trakcie jej projektowania?

Badania drabin to już na początku szereg pomiarów geometrycznych ściśle określonych w normie. Od odległości i rozstawów poszczególnych elementów począwszy, skończywszy na pomiarach kątów oraz grubości elementów.

Badanie drabin to również, a może i przede wszystkim, weryfikacja wytrzymałości poszczególnych elementów, jak i całej konstrukcji. Poza potocznym „przetrwaniem” podczas testów, niezwykle istotne są dopuszczalne ugięcia czy ślady, jakie dana drabina może posiadać po zakończeniu oceny.

Należy pamiętać o tym, iż konstrukcja i wytrzymałość drabiny to podstawa. Niemniej jednak badanie drabin to również określona w EN 131-3 weryfikacja poprawności ich oznakowania oraz instrukcji użytkowania. Informacje te są kluczowe w celu przekazania końcowemu użytkownikowi istotnych danych w zakresie bezpiecznego korzystania z określonego typu drabiny.

Dowiedz się więcej - przeczytaj FAQ

Dodatkowe wymagania na rynek niemiecki

Zważywszy na szczególne wymagania dla drabin dedykowanych, zwłaszcza na rynek niemiecki, w zależności od ich przeznaczenia, drabiny oceniane są dodatkowo zgodnie z postanowieniami EK5/AK1. To czasem dodatkowe wytyczne, a niejednokrotnie tylko ich modyfikacja bądź uszczegółowienie dla bazowych wymagań, jakimi są standardy z serii norm EN 131.

Potwierdzenie bezpieczeństwa poprzez raport lub certyfikat niezależnej jednostki jest coraz częstszym wymogiem transakcji w biznesie. Zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne chcą mieć pewność, że zakupiony przez nie sprzęt nie powoduje zagrożenia dla użytkowników. Powodów, dla których warto zainwestować w badanie drabin i wykazać zgodność wyrobu z odpowiednią normą jest wiele, jednak demonstracja bezpieczeństwa produktu jest znakomitym dowodem świadomości i odpowiedzialności producenta, gdyż bezpieczeństwo to fundament jakości.

Raport z badań drabin może być podstawą do wydania certyfikatu dla wyrobu. Dzięki niemu też producent uzyskuje prawo do posługiwania się znakiem zgodności TÜV Rheinland, który umieszczony na wyrobie, jest jasnym przekazem dla kupującego. Wzbogacony kodem QR, pozwala na potwierdzenie autentyczności i zakresu certyfikatu, jeszcze przed dokonaniem zakupu.

Proces oceny bezpieczeństwa, zwany certyfikacją zgodności, składa się z 3 głównych etapów:

  1. Badanie wyrobu w akredytowanym laboratorium
  2. Inspekcja miejsca produkcji
  3. Ocena dokumentacji wyrobu

Pozytywne zakończenie wszystkich wymienionych etapów jest podstawą do uzyskania certyfikatu zgodności TÜV Rheinland , potwierdzającego wysoką jakość i bezpieczeństwo wyrobów.

Korzyści dla producenta

  • Certyfikat dla wyrobu uprawnia do używania znaku zgodności TÜV Rheinland, który umieszczony na wyrobie podnosi jego konkurencyjność
  • Raport z badań w Laboratorium TÜV Rheinland może być użyty w sprawach spornych, jako dowód dbania o bezpieczeństwo ze strony producenta
  • Wsparcie na etapie projektowania nowego wyrobu, badania na tym etapie pozwalają wyeliminować ewentualne problemy z dostępem do nowych rynków, dzięki certyfikatowi renomowanej jednostki

Wielu klientów oczekuje czegoś więcej niż tylko deklaracji jakości producenta. Jakość tą należy potwierdzić w niezależnej jednostce dysponującej odpowiednim sprzętem i doświadczeniem.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Powiązane usługi

Badanie mebli - certyfikacja mebli

Badanie mebli - certyfikacja mebli

Badamy i certyfikujemy meble oraz wystawiamy nasze znaki certyfikacji

Więcej

Wyroby dla dzieci

Badania i certyfikacja produktów dziecięcych

Badania i certyfikacja produktów dziecięcych

Więcej