current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę” to motto rodziny Gucci, z którym trudno się nie zgodzić. Bo kto z nas po kilku latach jest sobie w stanie przypomnieć cenę sprzętów domowych, szczególnie tych działających bez zarzutu? Gdy jednak w okresie gwarancji coś zaczyna szwankować, zadajemy sobie pytanie o jakość wykonania tego sprzętu, a to rzutuje na nasze postrzeganie marki producenta.

W tym numerze przyglądamy się kwestii wpływu jakości produktów na wizerunek marki producenta i sprzedawcy. W tekście na temat badań i certyfikacji zabawek dr inż. Michał Bak wyjaśnia na czym polega sam proces i jakie korzyści dla producenta z niego płyną. Szczególnie bowiem w przypadku branży dziecięcej jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika niesie ze sobą wysokie ryzyko dla reputacji marki.

Zwracają na to uwagę, w swoich wypowiedziach, zarówno Michał Okoniewski, Dyrektor Marketingu firmy Dajar, jak i Milena Zielińska, Kierownik ds. Rozwoju Certyfikacji Wyrobów. W obu wywiadach pojawia się też wniosek, że to właśnie jakość poprawia dochodowość biznesu oraz daje gwarancję lojalności klientów. Tomasz Mańczak, Kierownik Sekcji Wyrobów Użytkowych w rozmowie na temat współpracy na linii dostawca – sieć handlowa ostrzega, że kontrakty obarczone są wieloma rygorami i konsekwencjami, o których powinno się myśleć od samego początku. Przekonuje także, że dużo łatwiej rozmowy handlowe prowadzi się dostawcy, który od początku ma pewność, że jego produkt spełnia wymagania sieci.

Na temat specyfiki relacji między handlem a producentami mówi także Grzegorz Grabka, Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów. Podkreśla, że w branży spożywczej jakość nie skupia się tylko i wyłącznie na cechach produktu, wychodzi daleko poza nie i przenika wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa.

Zapraszam i życzę miłej lektury
Janusz Grabka
Prezes Zarządu TÜV Rheinland Polska