current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Badania mebli dziecięcych | TÜV Rheinland Polska

Polski rynek wyrobów meblowych w ostatnim czasie przeżywa stały, sukcesywny rozwój. Potencjał jaki drzemie w ponad 24 tysiącach firm działających w tym sektorze sprawia, że zajmujemy obecnie w Europie czwarte miejsce pod względem wolumenu produkcji mebli. W naszym kraju produkowane są meble domowe, meble biurowe, meble do siedzenia i leżenia, a także meble przemysłowe. Na szczególną uwagę zasługują jednak producenci mebli dla dzieci. Zdaniem wielu ekspertów, w tym obszarze dokonał się w ostatnich latach niebywały postęp, zarówno technologiczny, jak i wzorniczy.

Dynamiczny rozwój branży meblarskiej w Polsce wynika z czynników makro i mikroekonomicznych. Spowodowany jest głównie niższymi, niż w krajach zachodnich, kosztami wytwarzania, dużą dostępnością surowca drzewnego oraz coraz bardziej widoczną tendencją przenoszenia produkcji przemysłowej z krajów Dalekiego Wschodu do Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska branża meblowa

Światowi producenci spotykają się coraz częściej ze stałym wzrostem kosztów produkcji w Chinach, rosnącymi cenami transportu do Europy Zachodniej i koniecznością wnikliwego sprawdzania każdej partii przesyłanych towarów. Czynniki te sprawiają, że coraz więcej firm przenosi swoją produkcję do Polski, Czech, Słowacji, na Litwę, a także do Turcji. Kraje europejskie zapewniają dodatkowo, nie tylko siłę roboczą o wyższej świadomości założonych celów jakościowych, ale także znaczący spadek kosztów transportu.

Branża meblowa w Polsce rozwinęła się również dzięki dotacjom z funduszy europejskich i systemom finansowania działalności, mającej na celu tworzenie nowych miejsc pracy. Wielu producentów wykorzystało dofinansowanie na inwestycje w zakup nowoczesnych, bardziej wydajnych maszyn, rozszerzenie możliwości produkcyjnych, opracowanie nowatorskich wzorów użytkowych oraz znaczący postęp w zakresie designu produktowego.

Najwięcej firm meblarskich mieści się na terenie Wielkopolski i woj. lubuskiego. Obszar ten jest nazywany polskim zagłębiem meblowym. Pod względem wielkości produkcji, spośród 24 tysięcy firm działających w sektorze ok. 100 jest przedsiębiorstwami dużymi, zatrudniającymi ponad 250 pracowników, ok. 300 stanowią przedsiębiorstwa średnie zatrudniające od 50 do 250 osób, reszta to małe i mikro firmy. Wiele przedsiębiorstw to firmy rodzinne, liczące od kilku do kilkunastu pracowników i operujące jedynie na rynku lokalnym.

Meble produkowane w Polsce nie zawsze trafiają na rynek jako wyrób polski. Konsumenci w krajach zachodnich często nawet nie są świadomi, że pod markami światowych sieci handlowych, działających od lat w branży meblarskiej kryją się produkty pochodzące z naszego kraju. Wielu polskich producentów wykonuje meble wyłącznie na zlecenie firm zagranicznych, które określają pełne wymagania odnośnie surowców, designu oraz jakości wykonania. Model taki występuje praktycznie zawsze w przypadku kooperacji wytwórców z sieciami handlowymi.

Producenci krajowi operują praktycznie w każdym segmencie rynku. W Polsce produkowane są zarówno meble domowe, meble biurowe, meble przemysłowe, jak również meble do siedzenia i leżenia. Na szczególną uwagę zasługują tutaj producenci mebli dla dzieci.

Rozbudowana oferta mebli dla dzieci

Czasy, gdy w pokojach maluchów dominowały tradycyjne meblościanki i kanapo-tapczany z mało efektowną tapicerką dawno już minęły. Obecnie rodzice mogą wybierać w niezliczonej ilości mebli dla dzieci. Wyroby te stały się niezwykle funkcjonalne, nowoczesne, kolorowe i atrakcyjne. Wiele szaf, regałów czy łóżek dla najmłodszych ozdobiona jest postaciami z bajek. Dla dzieci starszych oferowane są z kolei meble z wzorami przypominającymi połączenia sieci komputerowych oraz różnego rodzaju maszyn technologicznych. Tak duża różnorodność i dostępność mebli dziecięcych sprawia, że wybór i zakup tych najodpowiedniejszych staje się dla rodziców bardzo trudnym zadaniem.

Stając przed wyborem klienci często zadają sobie pytanie czy wybrać meble przeznaczone dla dzieci, czy może raczej te dla młodzieży – mając na uwadze fakt, że pociecha szybko dorośnie i będzie potrzebowała mebli, które umożliwią odrabianie lekcji, pracę przy komputerze czy przechowywanie książek. Rozwiązanie tego zagadnienia każdy z rodziców musi znaleźć sam. Niezależnie jednak od tego jaki wariant wybierze, szczególną uwagę należy zwrócić na to, by meble były, przede wszystkim bezpieczne dla dziecka pod względem mechanicznym i chemicznym.

Pobierz inforgrafikę - Co sprawdzić przed zakupem mebli dziecięcych

Bezpieczeństwo według norm - badania mebli dziecięcych

Meble jako grupa asortymentowa podlegają wymaganiom ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów [Ustawa z dnia 12 grudnia 2003]. Dodatkowo wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do poszczególnych rodzajów mebli zostały przedstawione w kilkudziesięciu przedmiotowych normach europejskich.

Szczególnym przykładem wyrobów są tu meble dla dzieci. W przypadku tych wyrobów, dla każdego z rodzajów mebli opracowano indywidualne wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Osobne normy określają wymagania, przykładowo dla łóżeczek dziecięcych, osobne dla przewijaków, a jeszcze inne dla krzesełek wysokich przeznaczonych do karmienia. Część wymagań normatywnych jest podobna. Każda z norm mówi o konieczności zaokrąglenia lub fazowania wszystkich dostępnych dla użytkownika naroży i krawędzi oraz wyeliminowania niebezpiecznych miejsc potencjalnego kleszczenia palców lub innych części ciała.

Ponadto wszystkie normy dotyczące w/w wyrobów, zwracają szczególną uwagę na kwestię bezpieczeństwa chemicznego i wymagają by materiały, które wchodzą w kontakt ze skórą dziecka nie zawierały metali ciężkich. Wymóg ten dotyczy zarówno lakierów, jakimi pokryte są elementy drewniane, jak i tworzyw sztucznych stosowanych na podkładki w przewijakach czy wszelkich tworzyw, z których wykonano elementy wzmacniające lub dekoracyjne. Ciekawostką jest ponadto fakt, iż zawartość metali ciężkich bada się według normy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.

Różnice w normach dotyczą natomiast specyficznego obszaru zastosowania danego mebla. Standard dotyczący przewijaków oprócz powyższych wymagań, duży nacisk kładzie na kwestię zabezpieczenia dziecka przed ewentualnym wypadnięciem. Norma dotycząca krzesełek wysokich natomiast, bardzo rygorystycznie traktuje zagadnienie stateczności bocznej i wytrzymałości elementów nośnych.

Szczególnym przykładem mebli dziecięcych są łóżeczka. Wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania mebli dziecięcych dla nich, określono w normach [PN-EN 716-1+A1:2013-06] oraz [PN-EN 716-2+A1:2013-06]. Normy te, mianem łóżeczka dziecięcego określają łóżko o długości od 90 cm do 140 cm. Producenci często jednak wprowadzają do obrotu łóżeczka, które z dziecięcego można przerobić na łóżka dla dzieci starszych (tzw. młodzieżowe), demontując boczne ramiaki ze szczebelkami. W myśl obowiązujących przepisów prawnych, łóżko o długości większej iż 140 cm traktowane jest jednak jako łóżko dla dorosłych i podlega wymaganiom normy [PN-EN 1725:2001].

Norma PN-EN 1725 zawiera z kolei bardziej rygorystyczne wymagania wytrzymałościowe, których najczęściej łóżko powstałe z przerobienia łóżeczka dziecięcego nie jest w stanie spełnić, przez co może stać się niebezpieczne dla użytkownika. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy do czterolatka śpiącego w takim łóżeczku podchodzi rodzic i siada na krawędzi. W takiej sytuacji rama łóżka wykonana najczęściej z delikatnych listew drewnianych może nie utrzymać ciężaru rodzica i załamać się, prowadząc do powstania zagrożenia zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Decydując się zatem na zakup mebla do leżenia, należy szczególną uwagę zwracać na jego przeznaczenie i wytrzymałość.

Najlepszą wskazówką dla rodziców jest weryfikacja, czy meble zostały przebadane przez niezależne laboratorium i posiadają certyfikat międzynarodowej jednostki certyfikującej. Wyroby bezpieczne, sprawdzone przez tzw. niezależną trzecią stronę, oznakowane są znakiem zgodności.

Jedyną międzynarodową jednostką działającą na terenie naszego kraju, posiadającą w Polsce laboratoria badawcze i jednostkę certyfikującą wyroby meblowe jest TÜV Rheinland Polska. Eksperci przyznają certyfikaty jedynie tym produktom, które spełniają, odpowiednie dla danej grupy asortymentowej, wymagania prawne i techniczne. Dodatkowo w przypadku obszarów, w których normy nie są jednoznaczne lub w ogóle nie istnieją, jednostka opracowuje własne standardy, na podstawie których określa bezpieczeństwo użytkowania.

Certyfikat TÜV Rheinland dla mebli dziecięcych

Polski rynek mebli dla dzieci jest bardzo rozbudowany i oferuje klientom ogromną różnorodność form i kształtów. Każdy rodzić zainteresowany wyposażeniem pokoju dziecięcego znajdzie coś interesującego dla siebie. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się na zakup mebli ze średniego segmentu cenowego, czy mebli designerskich prestiżowych marek, zawsze szczególną uwagę powinniśmy zwracać na kwestie bezpieczeństwa dla użytkowników. Najprostszym sposobem upewnienia się, że mebel jest bezpieczny i nie będzie zagrażał dziecku jest poproszenie sprzedawcy o okazanie certyfikatu dla oferowanych produktów. Certyfikat wyrobu potwierdza bowiem, że doświadczeni eksperci przeprowadzili badanie mebli dziecięcych oraz ocenę bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi prawnie wymaganiami.

dr inż. Michał Bak - Kierownik Laboratorium Mechanicznego
Kontakt